Praca konsultanta systemu ERP  – podcast

Konsultant systemu ERP wdraża i utrzymuje oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla klientów. Określa potrzeby biznesowe klientów, opracowuje niestandardowe rozwiązania ERP i płynnie integruje aplikacje ERP z istniejącą infrastrukturą. Konsultant ERP jest zatrudniony przez firmy lub pracuje samodzielnie.

Co robi konsultant systemu ERP?

Konsultant systemu ERP jest ekspertem w zakresie przejścia i zmian ze starego i zróżnicowanego systemu zarządzania na innowacyjne i nowe rozwiązanie. Zadaniem konsultanta jest analiza i zrozumienie wymagań biznesowych. W tym samym kontekście oceniają również potencjalne długoterminowe rozwiązania ERP do zarządzania biznesem.

Konsultant systemu ERP musi zrozumieć istniejący krajobraz oprogramowania i udokumentować istniejące konfiguracje ERP w ramach przygotowań do nowego systemu. W ramach swoich obowiązków pisze specyfikacje projektowe w oparciu o wymagania organizacji.

Jakie umiejętności powinien posiadać konsultant systemu ERP?

Mogą to być umiejętności bardzo różne. W zakresie rachunkowości i finansów, sprzedaży i marketingu, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania materiałami oraz procesów zakupów i zaopatrzenia. Umiejętności te są niezbędne do pomocy przy konfigurowaniu przepływów pracy zgodnych z procesami biznesowymi.

Specjaliści ERP zazwyczaj dzielą się na kilka szerokich kategorii

Konsultanci funkcjonalni są zaangażowani w myślenie strategiczne wysokiego poziomu, które leży u podstaw wdrożenia lub migracji ERP. Dają wgląd w zarządzanie procesami przepływu pracy różnych działów. W tym kadr, księgowości, sprzedaży i marketingu oraz gospodarki materiałowej, które wpływają na strategię wdrożenia.

Konsultanci techniczni są odpowiedzialni za zadania wymagane do wdrożenia nowego rozwiązania ERP. Zajmują się programowaniem, integracją, instalacją i dostosowaniem systemu do wymagań firmy. Konfigurują również narzędzia do automatyzacji i raportowania, których pracownicy potrzebują do pracy.

Konsultanci techno-funkcjonalni odgrywają role hybrydowe. Rozumieją zarówno procesy biznesowe, jak i wymagania techniczne dla określonego obszaru ERP. Są to obszary  inwentaryzacji lub finansów. I pracują nad wdrożeniem i zarządzaniem.

A w naszym podcaście…

Naszym kolejnym Gościem jest Dawid Cegła – Konsultant, Project Manager, ERP Teamleader w A+W Software, producencie specjalistycznego oprogramowania klasy ERP dla firm produkcyjnych z branży stolarki otworowej. Przez dekadę doświadczenia zawodowego wyspecjalizował się w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki, produkcji bezpapierowej oraz integracjach z systemami zewnętrznymi. Od kilku lat odpowiedzialny również za zarządzanie portfelem projektów z Europy Wschodniej.

Serdecznie zapraszam do odsłuchania i komentowania