Jesteś po „GO LIVE” ze swoim nowym systemem ERP. Spędziłeś wiele miesięcy na realizacji ściśle kontrolowanego planu projektu, więc co teraz robisz? Miejmy nadzieję, że twój zespół zajął się kilkoma działaniami po wdrożeniu, które pomogą ci zapewnić realizację celów biznesowych twojego nowego systemu ERP.

Większość firm przenosi się do nowego rozwiązania jakim jest system ERP, aby zająć się lukami, które uniemożliwiają im realizację celów biznesowych, takich jak:

 • Obecne możliwości rozwiązań systemów ERP są niewystarczające.
 • Istnieje wiele rozwiązań uniemożliwiające efektywne prowadzenie i raportowanie działalności.
 • Korzyści biznesowe nie są osiągane przy użyciu obecnego rozwiązania ERP.
 • Istnieje potrzeba zautomatyzowania procesów które wcześniej były wykonywane ręcznie.

    

   Oto 5 „praktyk” do rozważenia po uruchomieniu Twojego nowego systemu ERP.

   Wsparcie po wdrożeniu

   Kiedy jesteś po „go-live” z nowym systemem, ważny jest, odpowiedni poziom wsparcia z zespołu projektowego firmy wdrażającej system w twoim przedsiębiorstwie, aby pomóc w dostosowaniu się do nowych procesów wprowadzonych do organizacji.  Miejmy nadzieję, że testy i szkolenia były częścią planu projektu wdrożenia ERP prowadzącego do daty „go-live”, jednak należy zaplanować na minimum miesiąc wsparcie po wdrożeniu przy użyciu formalnej struktury z istniejących zasobów projektu, aby odpowiednio ocenić akceptację nowego rozwiązania ERP i udokumentować wszelkie problemy, które muszą być rozwiązane.

    

   Komunikacja i działania po szkoleniu

   Stała komunikacja zapewni, że organizacja rozumie, co dzieje się z wdrożeniem ERP po „go-live„. Dobrze poinformowana organizacja będzie działać skuteczniej, jeśli będzie rozumieć, co się dzieje i w razie potrzeby może pomóc w rozwiązywaniu problemów.

   Pomiar korzyści biznesowych

   Większość organizacji przygotuje business case dla projektu ERP. Ramy pomiaru wydajności powinny być ustanowione w celu udokumentowania oczekiwanych korzyści biznesowych w ramach procesu przeglądu po wdrożeniu. Ten ramowy pomiar powinien obejmować ustanowienie i pomiar kluczowych wskaźników wydajności (np. KPI) dla znaczących procesów biznesowych, aby pomóc organizacji w koncentracji działań wokół kluczowych czynników wartości.

   Ciągłe doskonalenie

   Aby każda organizacja mogła rozwijać się w sposób przynoszący zyski, ważne jest, żeby skupić się na działaniach mających na celu ciągłe doskonalenie. W ramach działań postprodukcyjnych kluczowe znaczenie ma ustalenie planu doskonalenia procesów biznesowych. Prawdopodobnie to był jeden z głównych powodów, dla których zainwestowałeś w nowy system ERP

   Dostosowanie organizacyjne i zarządzanie zmianą

   Wyższe kierownictwo i zespół projektowy musi zrozumieć, że wdrożenie ERP jest czymś więcej niż tylko wykorzystanie nowej technologii. Zrozumienie pracowników i zmian, których doświadczą z nowego rozwiązania jest niezbędne do czerpania korzyści z inwestycji ERP.

   Jeśli Ty lub Twój zespół planujecie uruchomienie wdrożenia lub niedawno wdrożyliście system ERP, skontaktuj się z nami, aby obiektywnie ocenić projekt.

   Przeczytaj również jaki wpływ na projekt mają „testy akceptacyjne uzytkownika „

   TESTY AKCEPTACYJNE PRZY WDROŻENIU ERP