Prawie połowa szefów firm w 45 krajach stara się przyspieszyć automatyzację swojej działalności, ponieważ pracownicy zmuszeni są do pozostania w domu podczas wybuchu epidemii Covid-19.

Badanie przeprowadzone przez serwisowego giganta EY wykazało, że 41% firm przyspieszyło realizację planów wdrożenia nowych technologii i zastąpienia miejsc pracy zajmowanych przez pracowników w ramach przygotowań do post-koronawirusowej gospodarki.

EY’s Steve Krouskos powiedział: „Koszty ludzkie są najtragiczniejszym aspektem tego kryzysu, nie tylko pod względem liczby utraconych istnień ludzkich, ale także liczby zagrożonych środków do życia”.

Spośród 2 900 menedżerów, którzy zostali objęci badaniem w ramach EY, 43% stwierdziło, że oczekuje powrotu normalności do trzeciego kwartału tego roku. Ale do tego czasu, 73% stwierdziło, że Covid-19 będzie miał „poważny wpływ” na światową gospodarkę.

Większość organizacji, które udzieliły odpowiedzi, stwierdziła, że planują poważną transformację. Ale gdy normalność powróci, będą one dążyć do ponownego skoncentrowania się na nowych inwestycjach w technologie cyfrowe i technologiczne, jak wynika z badania.

Ponad połowa (52%) respondentów stwierdziła, że została zmuszona do rekonfiguracji operacji, ponieważ ujawniły się słabe punkty w łańcuchach dostaw. Nieco ponad połowa (54%) oczekuje długiego okresu wolniejszego ożywienia gospodarczego, trwającego do 2021 roku.

Ponieważ mniej niż połowa światowych liderów biznesu (49%) zgłasza marże zysku, które są takie same lub niższe niż dwa lata temu, nawet przed obecnym kryzysem, większość przedsiębiorstw (95%) jest przygotowana na dalszą presję na obniżanie marż w miarę spowolnienia światowej gospodarki.

Mimo że zarząd koncentruje się na bezprecedensowym globalnym kryzysie zdrowotnym, kadra kierownicza również planowała swoją przyszłość po zakończeniu kryzysu, jak wynika z badania. Nieco ponad połowa (54%) respondentów przewidywała okres ożywienia gospodarczego w kształcie litery „u”, w którym aktywność gospodarcza będzie wolniejsza do 2021 r., natomiast 38% przewidywało ożywienie i powrót do normalnej aktywności gospodarczej w trzecim kwartale tego roku.

Niewielka liczba respondentów (8 %) przewidywała ożywienie  – długotrwałą recesję do czasu powrotu czegoś w rodzaju normalnej aktywności gospodarczej w 2022 roku.

Jeśli chodzi o fuzje i przejęcia (M&A), w świetle kryzysu koronawirusowego, globalni menedżerowie powiedzieli badaczom EY, że przy ocenie transakcji skupią się bardziej na odporności biznesowej celu (38%) i byli przygotowani na spadek wycen (39%).

Krouskos powiedział: „Jak pokazuje okres po kryzysie finansowym, krajobraz fuzji i przejęć często umożliwia firmom dokonywanie wysokiej jakości przejęć na odbudowującym się rynku. Z kryzysu w latach 2008-2012 wyciągnięto wnioski z fuzji i przejęć, które z perspektywy czasu okazały się być okazją do przejęcia wysokiej jakości aktywów, które przyczyniłyby się do szybszego wzrostu na odbudowującym się rynku”.

„Liderzy biznesowi widzą, że ich plany transformacji są obecnie wstrzymane lub spowolnione. Gdy plany te zostaną wznowione, być może z dodatkową energią, po ustabilizowaniu się sytuacji, kierownictwo będzie musiało podjąć szybsze działania w celu ponownego zdefiniowania, przekształcenia i ponownego wymyślenia swojej działalności oraz stworzenia długoterminowej wartości”.

Źródło:  ey.com