Generatywna sztuczna inteligencja (SI) jest jedną z najbardziej ekscytujących technologii od dziesięcioleci co sprawia, że kluczowe znaczenie dla CIO i liderów IT jest przygotowanie się na jej przyjęcie w przedsiębiorstwie. Połączenie technologii sztucznej inteligencji, automatyzacji na dużą skalę i analizy danych w czasie rzeczywistym może pomóc organizacjom zwiększyć produktywność pracowników i poprawić jakość obsługi klienta.

Generatywna sztuczna inteligencja – która nie tylko klasyfikuje lub przewiduje, ale tworzy własne treści z ludzką znajomością języka – nie tylko usprawni pracę, ale zasadniczo ją przekształci.

Sztuczna inteligencja oddaje w ręce każdego z nas narzędzia o niespotykanej dotąd mocy, elastyczności, a nawet personalizacji, wymagając do działania niewiele więcej, niż języka naturalnego. Pomaga nam w wielu aspektach naszego życia, przyjmując rolę supermocnych współpracowników.

Łączenie się z klientami na nowe sposoby

Badania Salesforce pokazują, że 65% konsumentów pozostanie lojalnymi wobec firm, które oferują bardziej spersonalizowane doświadczenie, a ponad 60% oczekuje od firm natychmiastowej reakcji na ich potrzeby oraz aktualnych informacji. Generatywna sztuczna inteligencja ma potencjał, aby podnieść jakość obsługi klienta i pomóc organizacjom łączyć się z klientami w nowe, bardziej dopasowane do potrzeb konsumentów sposoby.

Przykładowo, pracownicy działów obsługi klienta mogą automatycznie generować podsumowania na podstawie notatek z poprzednich spraw i automatycznie generować spersonalizowane odpowiedzi. W ten sposób, dzięki spersonalizowanym i przyspieszonym interakcjom serwisowym, zwiększa się zadowolenie klientów. Przedstawiciele handlowi mogą natomiast automatycznie generować zadania sprzedażowe, takie jak tworzenie wiadomości e-mail, planowanie spotkań i przygotowywanie się do następnej interakcji. Podobnie marketerzy mogą szybciej generować spersonalizowane treści, aby angażować klientów i potencjalnych klientów za pośrednictwem poczty e-mail, urządzeń mobilnych, stron internetowych i reklam.

W marcu tego roku Salesforce uruchomił Einstein GPT, pierwszą na świecie generatywną technologię SI CRM, która dostarcza treści tworzone przez SI w każdej interakcji sprzedaży, usług, marketingu, handlu i IT na ogromną skalę.

Sztuczna inteligencja nie jest oczywiście tym, co najbardziej wpływa na rozwój biznesu i utrzymanie klientów. W każdej branży koszty i dostępność produktów i usług są jednymi z kilku czynników, które wspierają lub utrudniają wysiłki firm w celu spełnienia oczekiwań klientów. To raczej sposób, w jaki organizacje rozumieją kluczowe wymiary wzrostu i lojalności klientów, a następnie osadzają sztuczną inteligencję w swoich procesach biznesowych sprawiając, że będą one lepsze.

Połączenie generatywnej sztucznej inteligencji i technologii współpracy zapewni większą produktywność zarówno klientom, jak i firmom. Na przykład podsumowania rozmów i narzędzia badawcze oparte na sztucznej inteligencji pomogą użytkownikom szybciej nadrobić zaległości i natychmiast znaleźć odpowiedzi na dowolny temat – niezależnie od tego, czy badają najlepsze praktyki, czy poszukują nowych możliwości. Tworzenie wiadomości w ciągu kilku sekund w celu, spędzanie mniej czasu na tworzeniu odpowiedzi i notatek ze spotkań, oznacza więcej czasu na wdrażanie planów w życie.

Przyspieszenie produktywności pracowników i bezpośredni kontakt z klientami będą kluczowymi czynnikami napędzającymi wydajność i rozwój firmy.

Bezpieczniejszy i bardziej przejrzysty partner dla sztucznej inteligencji

Potęga generatywnej sztucznej inteligencji nie jest jednak pozbawiona ryzyka. Choć wiele rzeczy udaje jej się zrobić dobrze, to tak samo wiele rzeczy może zrobić źle. Ponieważ firmy starają się dostosować te technologie, ważne jest, aby robiły to ostrożnie.

W rozwiązaniach Salesforce wprowadzamy etyczne bariery i wskazówki, aby pomóc klientom wprowadzać innowacje w sposób odpowiedzialny i jednocześnie wychwytywać potencjalne problemy, zanim się pojawią. Określiliśmy pięć wytycznych, których używamy do kierowania rozwojem zaufanej generatywnej sztucznej inteligencji: dokładność, bezpieczeństwo, uczciwość, wzmocnienie pozycji i zrównoważony rozwój.

Sztuczna inteligencja jest tylko tak dobra, jak dane, które ją zasilają. Zaufanie musi być najważniejszym elementem jej rozwoju, treści tworzonych przez te modele i platform, na których działają. Dostępne są już wytyczne pomagające organizacjom w odpowiedzialnym rozwoju i wdrażaniu generatywnej sztucznej inteligencji.

Aby uczynić sztuczną inteligencję bezpieczniejszą i bardziej przejrzystą, musimy zacząć od świadomości. Liderzy biznesowi muszą kształcić się w zakresie implikacji sztucznej inteligencji i wyposażyć użytkowników w lepsze zrozumienie jej mocnych i słabych stron. Zapewnienie możliwości wyjaśnienia lub przytoczenia źródeł, dlaczego i w jaki sposób system sztucznej inteligencji stworzył treści, które stworzył, może również odnieść się do kwestii zaufania i dokładności.

Świat musi mieć dobre powody, by zaufać tym modelom na każdym poziomie. Jeśli uda nam się to zapewnić bez kompromisów, nie ma wątpliwości, że ta technologia zmieni świat na lepsze.