Politechnika Częstochowska wprowadza innowacyjny program studiów podyplomowych „Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, stworzony we współpracy z globalnym liderem w dziedzinie oprogramowania dla biznesu – SAP oraz z BPX Global, specjalizującym się w implementacji tych systemów. Kierunek jest wspierany przez firmę Wielton i oferuje unikalną szansę na zdobycie specjalistycznych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Politechnika Częstochowska, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych, uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych: „Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Inicjatywa ta stanowi część szeroko zakrojonych działań uczelni mających na celu kształcenie wykwalifikowanych ekspertów, zdolnych do efektywnego wykorzystania systemów SAP w celu optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach.
Program studiów został opracowany we współpracy z BPX Global – międzynarodową firmą specjalizującą się w implementacji rozwiązań SAP, co gwarantuje aktualność i wysoką jakość kształcenia. Partnerstwo to umożliwi studentom nie tylko zdobycie cennych umiejętności praktycznych, ale także zapewni dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dodatkowo, program jest wspierany przez firmę Wielton, będącej mecenasem kierunku, oraz SAP Polska, które występuje w roli partnera specjalnego, co podkreśla praktyczny i aktualny charakter oferowanego kształcenia.

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które pragną rozwinąć swoje kompetencje w obszarze efektywnego wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu. Program jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, gdzie eksperci z zakresu systemów SAP są wysoce cenieni za swoją umiejętność wprowadzania innowacji i usprawnień w procesach biznesowych.
Kursy będą prowadzone przez doświadczonych praktyków i ekspertów w dziedzinie systemów SAP, co zapewni uczestnikom solidne fundamenty teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami i procesami w przedsiębiorstwach różnych branż. Program studiów obejmuje szeroki zakres tematów, od podstawowych po zaawansowane aspekty zarządzania systemami informatycznymi, co pozwoli absolwentom na uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności.

Uruchomienie programu „Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na Politechnice Częstochowskiej jest kolejnym przedsięwzięciem SAP, którego celem jest rozwój puli talentów technologicznych w Polsce. Współpraca z instytucjami akademickimi stanowi istotny komponent naszej strategii korporacyjnej, która ma na celu nie tylko wspieranie edukacji na najwyższym poziomie, ale również stymulację rozwoju krajowego ekosystemu innowacji i technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim inicjatywom, będziemy w stanie przygotować przyszłe pokolenia specjalistów z niezbędnymi kompetencjami do realizacji transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach, co z kolei przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku globalnym 

Marcin Demkiw

Dyrektor ds. wsparcia sprzedaży, SAP Polska

Rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych „Systemy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem” na Politechnice Częstochowskiej trwa do 24 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz programu studiów, a także bezpośredni link do zapisów znaleźć można na stronie internetowej uczelni. To wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe i zyskać przewagę na rynku pracy dzięki specjalistycznej wiedzy z zakresu systemów SAP.