Wiele przedsiębiorstw deklaruje, że innowacyjność jest częścią ich firmowego DNA. W przypadku marki Panasonic, dowodów potwierdzających tę deklarację nie brakuje. Można tu przywołać nie tylko historię firmy, która od ponad stu lat wprowadza nowoczesne rozwiązania do gospodarstw domowych.

Najświeższym przykładem innowacyjności jest także pomysł na transformację cyfrową całej grupy: projekt o dużej skali, doceniający wagę najnowocześniejszych rozwiązań, ale mocno akcentujący także perspektywę ludzką oraz środowiskową.

Z badań przeprowadzonych przez SAP wynika, że wśród obszarów innowacji, które przedstawiciele firm uważają za kluczowe, znajdują się przede wszystkim innowacje technologiczne (21,5 proc. wskazań), w zakresie produktów i usług (15,5 proc.), zrównoważonego rozwoju (15 proc.) oraz doświadczeń cyfrowych (14.9 proc.). Jak wyważyć te proporcje w ramach konkretnych projektów z zakresu cyfryzacji?

Grupa Panasonic, posiadająca ponad miliard klientów na całym świecie, ponad sto lat historii i definiująca się jako innowacyjne przedsiębiorstwo, stanęła w pewnym momencie przed takim właśnie wyzwaniem. Jej głównym celem stało się wejście w kolejny wiek działania szanując historię, ale proponując rynkowi świeże podejście.

Innowacja w DNA

Na początku ubiegłego stulecia założyciel Panasonic, Konosuke Matsushita, postanowił zająć się ogromnym, niezagospodarowanym dotąd rynkiem wysokiej jakości urządzeń gospodarstwa domowego. Przez dziesięciolecia firma wdrażała przeróżne innowacyjne projekty, związane z niemal każdym aspektem życia klientów, od rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo, takich jak oświetlenie rowerowe, poprzez sprzęty usprawniające prace domowe (np. pralki automatyczne), po dostarczanie rozrywki i informacji np. za pośrednictwem najnowocześniejszych odbiorników radiowych i telewizorów.

W czasach zmian Panasonic udowodnił, że jest w stanie definiować się jako organizacja na nowo i zmieniać, by wciąż odnosić sukcesy. Firma z powodzeniem funkcjonowała więc także w momentach kryzysów gospodarczych, wojen czy głębokich przekształceń personalnych. Nie znaczy to jednak, że nie borykała się – jako organizacja zbudowana na tradycyjnych fundamentach – z poważnymi wyzwaniami.

Transformacja napędzająca nowy etap rozwoju

Sprostanie wyzwaniom współczesności, przy zachowaniu swojego unikalnego dziedzictwa – stało się dla organizacji celem, otwierającym kolejne stulecie działalności. Panasonic rozpoczął więc program największej zmiany w historii firmy.

Koncepcja o nazwie „PX: Panasonic Transformation”, koncentruje się nie tylko na ulepszaniu infrastruktury IT. Pokazuje także, że organizacja stawia IT i technologię w centrum swojej strategii zarządzania i chce je traktować jako paliwo dla kluczowych zmian na poziomie biznesowym i zarządczym.

 

Po ponad 100 latach doskonalenia i odkrywania siebie na nowo, osiągnęliśmy punkt kulminacyjny. U podstaw naszej organizacji leży przekonanie, że przedsiębiorstwa powinny mieć wkład w rozwój społeczeństwa, napędzając dobrobyt i pomagając ludziom prowadzić satysfakcjonujące życie. Aby moderować rozwój, powstał więc program PX: Panasonic Transformation. To największa zmiana, jaką firma kiedykolwiek przeprowadzała i największe wyzwanie w naszej historii 

Hajime Tamaoki

Dyrektor wykonawczy i CIO, Panasonic Holdings.

PX nie jest oczywiście pierwszą transformacją firmy. Od innych procesów tego typu różni się jednak skalą. Panasonic to w istocie ogromny konglomerat, zbiór wielu różnych firm, z których każda ma własną, unikalną charakterystykę. Wspieranie cyfrowej zmiany każdej gałęzi biznesu i jednoczesne podnoszenie poziomu IT w całej grupie, to bez wątpienia wymagający proces.

Łańcuchy dostaw, ludzie i ekologia

Wśród najpilniejszych zagadnień, wymagających rozwiązania w Panasonic, znalazły się problemy, wynikające ze strat w łańcuchu dostaw. Część z nich była spowodowana m.in. procesami, które uważano za konieczne w przeszłości. Obecnie firma skupia się jednak przede wszystkim na standaryzacji działań w tym zakresie, aby zwiększać wydajność i umieszczać te zmiany w kontekście środowiskowym. Dlatego, dążąc do przyspieszenia transformacji całego łańcucha wartości, Panasonic wybrał rozwiązanie RISE with SAP, wspierając inteligentną, zrównoważoną wizję przedsiębiorstwa.

Projekt ma na celu przekształcenie modeli i procesów biznesowych oraz obejmuje strategię poprawy doświadczeń pracowników. Towarzyszy mu głębokie przekonanie, że wszystkie te działania bezpośrednio wpływają na rozwój całej grupy. Ważnym aspektem dla organizacji jest także odpowiednia komunikacja tych założeń pracownikom. Dzięki temu rozumieją oni cel zwiększania wartości dla klientów i doskonalenia operacji wewnętrznych.

Ważnym elementem aktualnej strategii Panasonic jest też redukcja emisji gazów cieplarnianych. Już w 2017 r. firma rozpoczęła program zmniejszania zużycia energii i rozwijania działalności w zakresie wytwarzania i magazynowania jej tak, aby do 2050 r. wytwarzana energia przewyższała zużycie. Aby przyspieszyć ten proces i ograniczyć emisje generowane przez Grupę Panasonic i jej interesariuszy, zdecydowano się na szereg technologicznych zmian. Firma rozwija więc w tym celu m.in. projekty z zakresu energetyki wodorowej, ekologicznego transportu czy też produkty związane z jakością powietrza i klimatyzacją.

Tradycyjne przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. elektroniką użytkową stoją obecnie w obliczu ogromnych wyzwań, nie tylko biznesowych. Odpowiedzią jest oczywiście nowoczesna technologia i transformacja, ale tylko taka, która uwzględnia w odpowiedni sposób kwestie zrównoważonego rozwoju i optymalnego wykorzystania zasobów. Technologia teraźniejszości i przyszłości musi być także zakotwiczona w ludzkich potrzebach i ludzkiej perspektywie. Przyszłość należy więc do organizacji, które rozumieją takie mechanizmy i już teraz biorą pod uwagę każdy z tych obszarów, rozpoczynając kompleksowe projekty cyfryzacji

Piotr Ferszka

Prezes zarządu, SAP Polska