W świecie technologii ERP, firma BPSC zajmuje ważne miejsce, a jej przedstawiciel, Michał Dobrzyński, jest ekspertem godnym uwagi. Podczas naszej rozmowy, Dobrzyński podzielił się swoimi przemyśleniami na temat rebrandingu Forterro x BPSC oraz wyzwań związanych z realizacją projektów ERP.

Rebranding Forterro x BPSC to znaczące wydarzenie w branży. Dobrzyński zauważył, że zmiana ta odzwierciedla ewolucję firmy i jej dążenie do innowacyjności. Mówił również o nieudanych projektach, podkreślając, że niepowodzenia często wynikają z niedopasowania między oczekiwaniami klienta a możliwościami systemu.

Jednym z głównych tematów były przyczyny niepowodzeń w projektach ERP. Dobrzyński wskazał, że kluczowe są tutaj zarówno aspekty techniczne, jak i ludzkie. Ważne jest, aby dostawca miał jasną komunikację z klientem i rozumiał jego specyficzne potrzeby.

Nasza rozmowa z Dobrzyńskim była wyjątkowa, ponieważ rzadko kiedy eksperci otwarcie mówią o trudnych aspektach swojej pracy. Jego spostrzeżenia na temat pracy z klientem z perspektywy dostawcy ERP były szczególnie wartościowe, rzucając światło na złożoność i wyzwania tej dziedziny.

Ten wywiad z Michałem Dobrzyńskim z BPSC to rzadka okazja do głębszego zrozumienia świata systemów ERP oraz wyzwań, z którymi borykają się firmy w tej branży. Dobrzyński, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, przyczynia się do lepszego zrozumienia tego, jak ważna jest rola dostawcy w sukcesie projektów ERP.