Optymalizacja produkcji i usprawnienie procesów stały się ostatnimi czasy niezwykle modnymi hasłami. Świadczy to zarówno o wzroście świadomości oraz chęci poddania się cyfrowej transformacji, jak i próbie sprostania globalnym wyzwaniom, mającym wpływ na niemal każde przedsiębiorstwo. Jaką rolę odgrywa w tej sytuacji odpowiedni system ERP? Kluczową.

System ERP – co to?

ERP – przetłumaczone dosłownie z języka angielskiego Enterprise Resource Planning, oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa i odnosi się do możliwie najbardziej efektownego zarządzania wartościami firmy. Z kolei system ERP to program informatyczny stworzony w celu wspomagania takiego planowania, którego zadaniem jest pomoc w zarządzaniu oraz optymalizacji kluczowych procesów decyzyjnych i biznesowych przedsiębiorstwa.

ERP w produkcji

Choć systemy ERP dostępne są w wielu branżach i sektorach gospodarki, znaczącą rolę odgrywają one w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Składając się z wielu dostępnych modułów funkcyjnych i dodatków, pozwalają kompleksowo zbierać, śledzić oraz analizować dane, prowadząc tym samym do zwiększenia konkurencyjności oraz optymalizacji działania firmy na wielu jej płaszczyznach. Dzięki odpowiedniemu systemowi ERP, dopasowanemu do charakterystyki przedsiębiorstwa produkcyjnego, wszystkie etapy i procesy, takie jak np. zakupy, produkcja, sprzedaż, magazynowanie, księgowość czy zarządzanie zasobami ludzkimi – mogą być skrupulatnie monitorowane, administrowane i doskonalone. W rezultacie mając ogromny wpływ na jakość działalności, rozwój oraz zwiększenie zysków.

Optymalizacja procesów

Wiele procesów w dzisiejszych przedsiębiorstwach produkcyjnych staje się tak bardzo złożona, że zarządzanie nimi jest równie trudne i skomplikowane. Firmy mogą szybko stracić kontrolę nad wolnymi mocami produkcyjnymi, optymalnym wykorzystaniem niektórych maszyn czy dostępnością materiałów, co w rezultacie prowadzi do znaczących strat wydajności oraz rentowności.

Poszczególne zasoby i zdolności w przedsiębiorstwach mogą być deficytowe lub szczególnie ważne, dlatego muszą być optymalnie obłożone i eksploatowane – w miarę możliwości powinny być wykorzystywane nieprzerwanie, aby generować jak największą efektywność i spełniać jakościowe oraz terminowe wymagania klientów. Te kluczowe zasoby, zwane również zasobami wąskiego gardła, decydują o tym, jak długo zamówienia zalegają w produkcji, jakie są czasy realizacji oraz jak kształtuje się obciążenie kapitału obrotowego. Jeśli zasoby te planowane i wykorzystywane są nieprawidłowo, prowadzi to do reakcji łańcuchowej, której skutki odczuwalne są zarówno wewnątrz firmy, jak i przez klientów końcowych. Wraz ze wzrostem czasu oczekiwania i przestoju, zwiększa się również czas produkcji oraz realizacji zamówień, co zaburza terminy dostaw.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (w tym kapitału, personelu, materiałów, informacji oraz narzędzi i maszyn) musi zatem zapewniać ciągłość, w której jak najwięcej procesów może eksploatować dane zasoby, a tym samym przebiegać bez zakłóceń. Skupienie się na optymalizacji prowadzić będzie wtedy do wzrostu jakości danych, lepszego przepływu informacji oraz odpowiedniej reakcji na wymagania klientów – a docelowo zwiększy wydajność i efektywność procesów w przedsiębiorstwie, czyniąc je bardziej konkurencyjnym i rentownym. Odpowiednia optymalizacja pozwoli również uniknąć wąskich gardeł i przeciążeń oraz realnie wpłynie na zadowolenie pracowników, tworząc właściwe i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo produkcyjne.

Globalne wyzwania

Otaczająca nas rzeczywistość, szybko zmieniające się ceny energii i dostępność materiałów stanowią ogromne wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Prowadzą również do utraty pewności oraz ważnego pytania – co przyniesie przyszłość? To jednak tylko jeden z wielu znaków zapytania pojawiających się dziś w firmach produkcyjnych. Pomimo różnic rynkowych oraz problemów charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów produkcji czy krajów, wyróżnić można globalne wyzwania oraz idące w parze z nimi wątpliwości, które dotyczą wielu producentów:

System zoptymalizowany dla produkcji

Powyżej poruszyliśmy tylko kilka ważnych zagadnień, którym można stawić czoła przy pomocy odpowiedniego systemu ERP.

Chcąc przezwyciężyć recesję, zwiększyć rentowność, konkurencyjność i udział w rynku, nie należy skupiać się, jakby się mogło wydawać, wyłącznie na oszczędnościach i cięciach finansowych. Rozwiązaniem może okazać się otwartość na cyfrową transformację i dobór odpowiedniego systemu ERP, który pozwoli zoptymalizować działalność i procesy.

Jako że nigdy wcześniej przedsiębiorstwa produkcyjne nie musiały dostosować się do nowych warunków rynkowych oraz wymagań klientów tak dynamicznie jak dziś, zastosowanie funkcjonalnego oprogramowania biznesowego w postaci systemu ERP zdaje się być kluczową kwestią – w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory w większości polegały na przestarzałych, niezintegrowanych rozwiązaniach.

Wdrożenie systemu ERP dedykowanemu produkcji stanowić może moment przełomowy dla wielu firm.