Szefowie firm wiążą wielkie nadzieje ze sztuczną inteligencją, ale nie są jeszcze przygotowani na wykorzystanie jej potencjału – Raport IFS
 
Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania w chmurze dla przedsiębiorstw, wykazała w swoim najnowszym badaniu, że szefowie firm „dali się porwać” fali entuzjazmu towarzyszącej dynamicznemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Oczekiwania co do zastosowania tej technologii w praktyce są ogromne, ale przedsiębiorstwa nie są jeszcze przygotowane na to, by im sprostać. „Przemysłowa sztuczna inteligencja: nowa przestrzeń dla produktywności, innowacji i konkurencyjności” (ang. Industrial AI: the new frontier for productivity, innovation and competition), to tytuł raportu podsumowującego badanie IFS przeprowadzone wśród 1700 osób zajmujących wysokie stanowiska zarządcze i kierownicze na całym świecie. Raport wskazuje trzy czynniki, które nie pozwalają obecnie w pełni wykorzystać możliwości technologii AI. To niedostateczny rozwój technologiczny, ograniczenia organizacyjne i niewystarczające umiejętności. Pomimo tych trudności, połowa ankietowanych uważa, że przy odpowiedniej strategii, sztuczna inteligencja pozwoli firmom osiągać wymierne korzyści już w ciągu najbliższych dwóch lat, a jedna czwarta jest przekonana, że wystarczy rok.

Oczekiwania a rzeczywistość

84% respondentów spodziewa się ogromnych korzyści płynących z zastosowania technologii AI, zwłaszcza w obszarze innowacyjnych rozwiązań produktowych i usługowych, poprawie dostępności danych wewnętrznych i zewnętrznych oraz redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia zysków. 82% spośród ankietowanych szefów firm przyznaje, że odczuwa dużą presję, zmuszającą ich do szybkiego wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Istnieje obawa, że z powodu niewłaściwego przygotowania i nieskutecznej komunikacji projekty te mogą utknąć na etapie pilotażu, a zbyt duże oczekiwania mogą skończą się równie dużym rozczarowaniem.
 
Wiele firm nie kładzie wystarczająco dużego nacisku na rozwój. Nie ma również ani odpowiedniej infrastruktury ani umiejętności, które pozwoliłyby czerpać korzyści z wdrożenia rozwiązań AI. Badanie wykazało, że ponad jedna trzecia (34%) firm nie przeniosła się do chmury. Chociaż nie jest to krok niezbędny, to jednak świadczy on o nieprzygotowaniu organizacji do budowania wartości w oparciu o sztuczna inteligencję we wszystkich obszarach działalności. Eksperci IFS podkreślają, że skuteczna strategia dla sztucznej inteligencji w kontekście przemysłowym musi się opierać się na solidnym połączeniu usług chmurowych, danych, procesów biznesowych i umiejętności. 80% ankietowanych przyznaje, że barierą utrudniającą przyjęcie strategii dla technologii AI jest brak odpowiedniego przygotowania wewnątrz organizacji. 43% uważa, że poziom zasobów związanych ze sztuczną inteligencją w ich firmach, zwłaszcza pod względem umiejętności ludzkich, jest zaledwie zadowalający, znacznie poniżej oczekiwanego poziomu.
 
Christian Pedersen, dyrektor produktu w IFS, powiedział: „Sztuczna inteligencja ma szansę stać się dla przedsiębiorstw narzędziem o potencjale transformacyjnym, jakiego świat jeszcze nie widział. Nasze badanie pokazało jednak, że to, w jaki sposób tak potężne narzędzie wykorzystać, budzi zasadnicze nieporozumienia. Panuje przekonanie, że sztuczna inteligencja przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów i zwiększenia zysków. Jednakże te ambitne cele nie zostaną osiągnięte bez spójnej strategii, solidnego przygotowania i odpowiednich umiejętności, których w większości firm brakuje. Z myślą o tych właśnie wyzwaniach opracowaliśmy platformę IFS.ai. Naszym założeniem było umożliwienie przedsiębiorcom budowania wartości w oparciu o wszechstronne wykorzystanie sztucznej inteligencji we wszystkich produktach i procesach biznesowych, a nie ograniczanie jej do pojedynczych funkcji. To pozwoli wesprzeć procesy decyzyjne po stronie klientów, a także umożliwi dostęp do danych i usług AI, które przełożą się na wymierne i szybsze korzyści.”
 
 
Pedersen dodał: „Aby zatem skutecznie wdrożyć technologię AI na szeroką skalę, trzeba przede wszystkim opracować jasną, uwzględniającą realistyczne cele i plan działania strategię, a także właściwie zdefiniowane przypadki zastosowania sztucznej inteligencji dostosowane do potrzeb i charakterystyki danej branży. Ważna jest również odpowiednia infrastruktura oparta na chmurze z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji przemysłowej oraz odpowiednio wczesne inwestowanie w szkolenie pracowników. Takie kompleksowe podejście pozwoli powstrzymać ryzyko rozczarowania związanego z technologią AI i przywrócić nadzieję w możliwość osiągnięcie korzyści, na jakie szefowie firm liczą.”

Perspektywy są optymistyczne, ale potrzebne jest planowanie

Niestety, z uwagi na niewystarczające umiejętności wiele przedsiębiorstw nie jest wystarczająco przygotowanych do wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Prawie połowa respondentów (48%) jest na etapie zbierania pomysłów i propozycji, a tylko 27% ma jasną strategię i zauważalne wyniki. 20% respondentów jest w fazie badawczej, podczas której przeprowadzane są testy niekontrolowane, a kolejne 5% nie ma przemyślanej strategii i jeszcze nie podejmuje żadnych działań. Jednak pomimo trudności na początkowym etapie wdrażania sztucznej inteligencji w biznesie, przedsiębiorcy nie tracą optymizmu i wierzą w znaczące korzyści, jakie już w perspektywie 1-2 lat (47%) a nawet jednego roku (24%) może ona przynieść ich firmom.
Największy optymizm i nadzieje wśród respondentów budzi wykorzystanie technologii AI do poprawy efektywności w zarządzaniu operacjami biznesowymi w kontekście inteligentnej produkcji i/lub dostarczania usług (22%). Jedna piąta wskazała innowacje produktowe i usługowe (20%), następnie podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju i modelu biznesowego (20%), tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pracowników i zatrzymaniu w firmie utalentowanych osób (19%), oraz doświadczenie klienta i jego obsługę (19%).

Konieczne jest podjęcie działań w zakresie gotowości danych

Najważniejszym strategicznym aktywem każdego przedsiębiorstwa są dane. Ich odpowiednia wielkość i jakość mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia korzyści z technologii AI. Aż 86% respondentów przyznało, że jej skuteczność w znacznej mierze zależy od danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. A mimo to, mniej niż jedna czwarta (23%) zakończyła proces przygotowywania wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury danych, która umożliwia zarówno podejmowanie decyzji biznesowych, jak i reagowanie na zmiany w czasie rzeczywistym. Wiele przedsiębiorstw czeka jeszcze ogrom pracy, aby przygotować się do wdrożenia technologii AI. Ponadto, u mniej niż połowy (43%) respondentów dane są w większości zorganizowane i przetworzone, a pozostałe wymagają jeszcze odpowiedniego ustrukturyzowania.
 
Marek Głazowski, prezes IFS Poland & EE powiedział: „Jednym z kluczowych elementów strategii wdrożenia technologii AI jest solidna infrastruktura danych. Nawet najlepsza sztuczna inteligencja będzie bezradna przy braku zaawansowania w zarządzaniu podstawowymi danymi, pozostawiając marzenia o ogromnych korzyściach w sferze pobożnych życzeń. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w zarządzaniu danymi i migracji. Sztuczna inteligencja jest postrzegana jako magiczna różdżka, która zrewolucjonizuje biznes. Jednak, jak w przypadku każdej nowej technologii, nie jest to takie proste. Siłą przemysłowej sztucznej inteligencji jest jej wszechstronność i wpływ, jaki może wywrzeć na różne obszary działalności firmy, począwszy od innowacji produktowych i doświadczenia klienta, a skończywszy na produktywności i zrównoważonym rozwoju (ESG). Jej potencjał jest ogromny, o ile firmy będą potrafiły połączyć wizję, strategię, technologię i umiejętności. Teraz jest odpowiedni moment, aby się zatrzymać, ocenić sytuację i opracować realny plan wykorzystania przemysłowej sztucznej inteligencji, a tym samym zamienić huczne obietnice na rzeczywistość.”
 
Metodologia:
Badanie przeprowadziła sondażownia Censuswide od 6 do 27 marca 2024 r. wśród 1709 dyrektorów, prezesów, wiceprezesów i dyrektorów wykonawczych pracujących w branży produkcyjnej, telekomunikacyjnej, lotniczej i obronnej, usługowej, budowlanej i inżynieryjnej, energetycznej i surowcowej w przedsiębiorstwach z rocznym przychodem przekraczającym 50 mln dolarów.