Produkcja jest jak puzzle, to skomplikowana układanka. Aby przebiegała ona zgodnie z założeniami, przynosiła zyski i pozwalała pozostać konkurencyjnym, wszystkie procesy muszą optymalnie ze sobą współgrać, a brak lub niedoskonałość któregokolwiek z nich może mieć liczne negatywne skutki.

Ile przedsiębiorstw produkcyjnych, tyle przyzwyczajeń, procesów i charakterystycznych metod. Nadrzędny cel pozostaje jednak niezmienny – to możliwie największy zysk przy dostarczeniu produktu o najlepszej jakości. Osiągnięcie takiego stanu rzeczy tylko z pozoru wydaje się proste. W dalszym ciągu wiele firm opiera swoją działalność na metodach wypracowanych przez lata oraz narzędziach, które do tej pory sprawdzały się. Pojawia się jednak pytanie, czy jest to szczyt możliwości danej firmy? Czy nie da się osiągnąć więcej? Czy programy i narzędzia zostały rzeczywiście dobrze dopasowane?

Podstawą wydajnej produkcji jest optymalizacja wszystkich procesów danego przedsiębiorstwa. Zakupy materiałów i komponentów, utrzymanie właściwych stanów magazynowych, prowadzenie prawidłowej księgowości, administracja pracownikami, niezakłócona produkcja, a w końcu sprzedaż. To tylko ogólny zarys aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Liczne analizy, raporty i obliczenia dopełniają całości procesu.

Optymalnego przeglądu, nadzoru i realizacji procesów nie da się osiągnąć bez odpowiednio dobranego systemu ERP. Przykładem takiego systemu, dedykowanego przedsiębiorstwom produkcyjnym jest Monitor ERP.

To właśnie system Monitor ERP pozwala ułożyć produkcyjne puzzle, często okazując się ostatnim brakującym elementem. Dzięki niemal 50-letniemu doświadczeniu w tworzeniu systemu skoncentrowanego na produkcji, możemy zaoferować rozwiązanie kompletne i kompleksowe. Ścisła współpraca zespołów rozwoju produktu, programistów, specjalistów z branży produkcyjnej oraz wsłuchiwanie się w potrzeby klientów prowadzą do nieustannego udoskonalania systemu Monitor ERP.