Rozwiązania w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) są istotną częścią dzisiejszego krajobrazu biznesowego. Przemysł oprogramowania ERP staje się konkurencyjny – więc którzy dostawcy są najlepsi? Ten artykuł zawiera kompleksowe porównanie trzech wyróżniających się systemów ERP, Epicor vs SAP vs Infor, które pomogą ludziom decyzyjnym, śledzić wszystko, od łańcuchów dostaw do relacji z klientami. 

 

Infor, SAP i Epicor
Jako jedna z pierwszych firm, które dostarczają oprogramowanie ERP, SAP jest od 1972 roku, i od tego czasu stał się on mistrzem w branży oprogramowania. SAP obsługuje przedsiębiorstwa wszystkich typów i wielkości, a także oferuje szeroką gamę rozwiązań dla ponad 200 milionów użytkowników na całym świecie.

Natomiast Infor po raz pierwszy rozpoczął swoją działalność w 2002 roku jako dostawca oprogramowania ERP dla producentów, i od tego czasu rozszerzył swoje branżowe wertykalia. Infor został przejęty przez Koch Industries i w 2020 r. stał się w pełni samodzielną spółką zależną Koch.

Wreszcie, firma Epicor, również założona po raz pierwszy w 1972 r., dostarcza specjalistyczne oprogramowanie branżowe dla producentów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i organizacji usługowych.

Chociaż wszyscy ci dostawcy są cenieni jako najlepsze rozwiązania w branży od dziesięcioleci, prawdziwa wartość rozwiązania leży w funkcjonalności systemu. Ponadto, nie ma znaczenia, jak popularny jest dostawca ERP, jeśli nie oferuje on właściwych funkcjonalność dla Twojej firmy. Coraz więcej małych firm decyduje się na oprogramowanie ERP, widać zmianę w sposobie podejścia do wyboru oprogramowania. Sprzedawcy ERP dostosowali się do tej zmiany, a w rezultacie, warstwowe rozwiązania ERP stały się przeszłością. Innymi słowy, wartość oprogramowania ERP nie jest określona przez szczeble, ale raczej funkcjonalność, którą oferują i rodzaje firm, które obsługują. Istotne jest, żeby skupić się na porównywaniu możliwości, aby określić, czy rozwiązanie jest odpowiednie dla Ciebie.

Jak wybrać to, co jest odpowiednie dla Twojej firmy?
Wiesz, jacy dostawcy są uważani za popularnych ale skąd możesz wiedzieć, który z nich jest odpowiedni dla Twojej firmy? Odpowiedź jest taka, że należy spojrzeć na swoje wymagania; to powie Ci, jaki rodzaj funkcjonalności będzie Ci potrzebny. W przeciwnym razie, należy rozważyć wspólne kryteria wyboru ERP. Podjęcie tego kroku zapewni, że sprzedawca oprogramowania ERP będzie silnym partnerem biznesowym na szczycie zapewnienia prawidłowej funkcjonalności. Łatwy do przeprowadzenia, czteroetapowy proces pomaga określić swoje potrzeby biznesowe, ocenić i porównać rozwiązania, zatwierdzić swoje wymagania techniczne i negocjować wielki kontrakt.

Epicor vs SAP vs Infor
Bez dalszego rozwodzenia się, zaczniemy porównywać te rozwiązania, o których mowa. Poniżej znajduje się porównanie głównych możliwości, które pozwala określić najlepszy produkt dla każdej funkcji Epicor ERP, Infor CloudSuite Industrial i SAP Business ByDesign.

SAP będzie rozwijał SAP S/4HANA do 2040 roku - ccnews.pl

 

Zarządzanie relacjami z klientami(CRM)

W przypadku funkcji CRM system Epicor ERP oferuje zaawansowane możliwości współpracy, umożliwiające połączenie pracowników, działów i partnerów z łańcucha dostaw. Rozwiązanie to skupia się na centralizacji działań w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi klienta. Użytkownicy mogą monitorować i standaryzować każdy etap procesu zarządzania sprawami, a także zarządzać danymi kontaktowymi klientów, dostawców i sprzedawców.

W międzyczasie system Infor dostarcza użytkownikowi zintegrowane rozwiązanie pomiędzy frontem i zapleczem. CRM pozwala użytkownikom na zarządzanie działaniami marketingowymi, sprzedażą, zamówieniami, kontaktami i zarządzaniem klientami.

Dzięki SAP Business ByDesign użytkownicy mogą zarządzać procesami marketingu, sprzedaży i serwisu w celu zwiększenia zaangażowania klientów. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom wdrażanie spersonalizowanych informacji o kliencie do kampanii, generowania i kwalifikacji leadów oraz przekazywania zespołów sprzedaży.

Zwycięzca: SAP Business ByDesign jest zwycięzcą, ponieważ umożliwia użytkownikom wykorzystanie spersonalizowanych informacji o klientach w kampaniach, generowaniu leadów i przekazywaniu zespołów sprzedaży. Możliwość konfiguracji rozwiązania CRM zgodnie z potrzebami użytkowników zapewnia temu systemowi przewagę nad innymi.

 

Marketing 

Zarządzanie automatyką marketingową w firmie Epicor umożliwia użytkownikom mierzenie sukcesu kampanii marketingowych, zrozumienie rynku docelowego, poprawę komunikacji oraz budowanie relacji z klientami i potencjalnymi klientami. To solidne rozwiązanie pozwala użytkownikom na generowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi od końca do końca.

Infor CloudSuite Industrial oferuje prostsze podejście; dział marketingu może śledzić wszystkie elementy kampanii marketingowej lub sprzedażowej, w tym jej efektywność. Więcej o integracji automatyki sprzedaży i marketingu można dowiedzieć się z naszego artykułu, Sales-Marketing Automation: Jak te narzędzia działają razem?

Podobnie jak Infor CSI, SAP Business ByDesign zapewnia prostotę działania. Pozwala on użytkownikom na wykorzystanie spersonalizowanych informacji o klientach do bardziej efektywnych kampanii marketingowych, generowania i kwalifikacji leadów oraz przekazania zespołu sprzedaży.

Zwycięzca: Epicor jest zwycięzcą w tej kategorii. Dzięki zaawansowanym możliwościom przenosi zarządzanie marketingowe na wyższy poziom.

 

Zarządzanie sprzedażą

Funkcja zarządzania sprzedażą w systemie Epicor ERP obejmuje zarządzanie szacunkami i ofertami, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie punktami sprzedaży i popytem. Rozwiązanie jest proste w obsłudze i automatyzuje procesy sprzedaży.

Infor CloudSuite Industrial zawiera bardziej złożone możliwości funkcji zarządzania sprzedażą. Dzięki niemu przedstawiciele handlowi mogą pomagać prospektantom i klientom od początkowego zainteresowania po złożenie zamówienia. Tworzone zespoły sprzedaży mogą tworzyć i zarządzać zespołami sprzedaży dla klientów, potencjalnych klientów i możliwości. Dodatkowo, rozwiązanie może śledzić komunikację z umowami sprzedaży i pozwala użytkownikowi na wykonywanie prognoz sprzedaży.

Dzięki SAP, użytkownik może usprawnić zarządzanie kontami i uzyskać pełną automatyzację pracowników sprzedaży, od interakcji kontaktowych po fakturowanie. Dostarcza również wykresy bąbelkowe, które pozwalają dostrzec szanse na powodzenie w wykorzystywaniu szans.

Zwycięzca: Infor CloudSuite Industrial – jedyny system z trzech, który zapewnia prognozowanie sprzedaży – jest zwycięzcą w kategorii zarządzania sprzedażą. Dostęp do informacji o sprzedaży zapewnia użytkownikom Infor CSI przewagę konkurencyjną.

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dzięki systemowi ERP Epicor użytkownicy mogą konfigurować własne programy, narzędzia i procesy HR. Opcje integracji są dostępne z możliwością wyboru przez użytkownika dostawców usług płacowych i świadczeń.

Funkcja Infor HR obejmuje funkcje rekrutacji, śledzenia kandydatów, ewidencji personelu, historii wydajności, zarządzania wynagrodzeniami, zarządzania świadczeniami, wymogów prawnych USA oraz zarządzania listą płac.

SAP zawiera funkcje do obsługi pokładowej, listy płac, czasu pracy i obecności, zarządzania pracą oraz wniosków i zatwierdzeń. Uprawnia on pracowników do samodzielnego zarządzania arkuszami czasu pracy, procesami zamówień i danymi osobowymi. Pozwala administratorom na zarządzanie procesem zatrudniania pracowników na pokładzie, tworzenie i monitorowanie zgodnych z polityką zgłoszeń zakupu i automatycznych zatwierdzeń, zarządzanie czasem, pracą i wynagrodzeniami za pomocą scentralizowanych danych oraz przetwarzanie list płac za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płacowych.

Zwycięzca: SAP Business ByDesign wygrywa tę kategorię dzięki najbardziej zaawansowanym funkcjom zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Zarządzanie projektem

W zarządzaniu projektami firmy Epicor stosuje się szacowanie, planowanie, tworzenie harmonogramów, kalkulację kosztów i logistykę łańcucha dostaw, co zapewnia pełną kontrolę i analizę każdego projektu. Rozwiązanie to integruje planowanie projektu, zarządzanie zasobami, zarządzanie czasem i wydatkami oraz funkcje rozliczania i rozpoznawania przychodów.

Podczas zarządzania projektem w Infor CloudSuite Industrial użytkownik pracuje z nagłówkiem projektu, zadaniami projektowymi i zasobami projektu. Użytkownicy mogą powiązać zasoby projektu z innymi transakcjami za pomocą tego systemu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość raportowania kosztów z każdego poziomu projektu indywidualnie lub roll-upu kosztów na cały koszt projektu. Jedna z możliwości systemu pozwala użytkownikowi na wykonywanie zadań w sytuacjach, w których nie pracuje on nad projektem.

SAP Business ByDesign umożliwia współpracę i monitorowanie projektu w czasie rzeczywistym. Umożliwia zespołom zarządzanie projektami, ich realizację i monitorowanie w czasie rzeczywistym i w trakcie ich realizacji.

Zwycięzca: Infor CloudSuite Industrial posiada funkcję zarządzania projektami, ponieważ zapewnia analizę what-if. Podobnie jak w przypadku zwycięskiej funkcji raportowania, dostęp do informacji biznesowych daje możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej.

 

Prognozowanie popytu i sprzedaży

Prognozowanie popytu i sprzedaży pozwala użytkownikom na przewidywanie potrzeb w zakresie zapasów. Prognozy w systemie ERP Epicor są zarządzane na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia okazji, kategorii i terytorium. Użytkownik może ustawić odpowiedni model prognozowania dla każdej pozycji, uwzględniając trendy, sezonowość i zdarzenia. Rozwiązanie zarządza poziomami zapasów za pomocą prognozowania statystycznego.

Dzięki oprogramowaniu Infor użytkownicy mogą wykonywać funkcję prognozowania sprzedaży i obliczać prognozy na podstawie historycznego zapotrzebowania przy użyciu różnych algorytmów z analizą typu „co-jeśli”. Ten styl prognozowania popytu i sprzedaży daje użytkownikom możliwość reagowania na ich indywidualne sytuacje.

Natomiast SAP Business ByDesign pozwala użytkownikowi po prostu prognozować przyszłe zapotrzebowanie na swoje produkty. Ta funkcja „bare-bone” wykonuje zadanie, ale nie obsługuje konfiguracji.

Zwycięzca: Epicor ERP bierze ciastko dla kategorii prognozowania popytu i sprzedaży, ponieważ zapewnia zaawansowane możliwości konfiguracji. Dzięki temu użytkownik może rozliczać się z unikalnych, osobistych sytuacji.

Epicor Vector Logo | Free Download - (.SVG + .PNG) format -  SeekVectorLogo.Com

Zarządzanie zakupami
System Epicor ERP usprawnia pisanie zamówień zakupu i śledzenie wydajności dostawców dzięki narzędziom do automatycznych zakupów, które usprawniają współpracę z dostawcami, dokładność zamówień i negocjacje. Pozwala to użytkownikowi zmniejszyć poziom zapasów i usprawnić terminowe dostawy, zapewniając lepszy przepływ gotówki dzięki powiązaniom, masowym potwierdzeniom zamówień, śledzeniu zamówień i wielu innym funkcjom.

Dzięki funkcji zakupów, Infor CloudSuite może tworzyć zamówienia na artykuły lub usługi. Po zatwierdzeniu zamówienia przez upoważnionego pracownika, staje się ono zamówieniem zakupu. Firma może wykorzystać zlecenie zakupu do autoryzowania płatności i zapewnienia otrzymania odpowiednich artykułów.

SAP Business ByDesign usprawnia działania zakupowe firmy i dostarcza nabywcom informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą oni negocjować lepsze ceny.

Zwycięzca: Epicor ERP wygrywa w kategorii zarządzania zakupami. Dzięki zautomatyzowanym narzędziom do dokonywania zakupów, zaawansowanym możliwościom dostaw i nie tylko, stanowi najbardziej solidne rozwiązanie.

 

Zarządzanie przepływami pieniężnymi
Zarządzanie przepływami pieniężnymi jest podobne do zarządzania rachunkowością. Epicor ERP oferuje standardowe możliwości w zakresie księgowości. System może zarządzać rachunkami należności i zobowiązań organizacji.

Podobnie, Infor CloudSuite Industrial zarządza rachunkami należności i zobowiązań organizacji.

Wreszcie, SAP Business ByDesign wykorzystuje dane o transakcjach z klientami i dostawcami, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym do pozycji gotówkowej.

Zwycięzca: SAP Business ByDesign wygrywa w kategorii zarządzania przepływami pieniężnymi, z możliwościami, które zapewniają wgląd w stan środków pieniężnych.

 

Zarządzanie zamówieniami
Dzięki kreatorowi zamówień Epicor użytkownik może w jednym kroku wygenerować odpowiednie zadania dla nowych zamówień. Status kredytowy klienta można sprawdzić online podczas wprowadzania oferty, wprowadzania zamówienia i wysyłki. Zamówienia sprzedaży, zadania, zamówienia zakupu, rozmowy serwisowe w terenie, przypadki, zadania, kamienie milowe i informacje o budżecie mogą być połączone w celu zarządzania projektami.

Pakiet Infor Industrial Suite udostępnia formularz Możliwości, który pozwala użytkownikowi na śledzenie szacunkowych zamówień przypisanych do potencjalnych lub klientów.

SAP nie oferuje możliwości zarządzania zamówieniami, ale integracje z innymi systemami są dostępne dla użytkowników.

Zwycięzca: Kategoria zarządzania zamówieniami została łatwo wygrana dla systemu Epicor ERP, który posiada najbardziej rozbudowane możliwości w zakresie tej konkretnej funkcjonalności.

 

Zarządzanie wielowalutowe (Multi-Currency Management)
Funkcja Epicor ERP POS umożliwia użytkownikowi zarządzanie wieloma walutami. To proste rozwiązanie zawiera minimalne możliwości w zakresie zarządzania wieloma walutami.

Dzięki funkcji CloudSuite Industrial użytkownik może zarządzać wieloma walutami i przeliczać kwotę na swoją walutę macierzystą podczas każdej transakcji międzynarodowej. Dodatkowo, użytkownik może zdefiniować wiele walut dla danego klienta, korzystając z formularza Kody Walutowe Klienta lub zakładki Kody Walutowe na formularzu Klienta. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi na tworzenie zleceń i faktur klientów w obcej walucie. Definiuje również wiele walut dla Sprzedawcy, korzystając z formularza Kody Walutowe Sprzedawcy lub zakładki Kody Walutowe na formularzu Sprzedawcy.

SAP Business ByDesign pozwala użytkownikowi na zarządzanie wieloma walutami, jednostkami operacyjnymi i standardami raportowania. Rozwiązanie to jest nieco bardziej zaawansowane niż system zarządzania zamówieniami Epicor ERP.

Zwycięzca: Infor CloudSuite Industrial oferuje najbardziej wszechstronne możliwości zarządzania wieloma walutami.

 

File:Infor logo.svg - Wikipedia

Zamówienia publiczne
System Epicor ERP usprawnia pisanie zamówień zakupu i śledzenie wydajności dostawców dzięki narzędziom do automatycznych zakupów, które usprawniają współpracę z dostawcami, dokładność zamówień i negocjacje.

Infor CSI pozwala użytkownikowi na wprowadzanie danych dotyczących sprzedawcy w celu śledzenia i kontrolowania wszystkich kolejnych transakcji z nim.

SAP Business ByDesign utrzymuje centralną bazę danych informacji o dostawcach i produktach, która pozwala użytkownikowi na zarządzanie wieloma umowami z dostawcami. Rozwiązanie to usprawnia działalność zakupową i dostarcza nabywcom danych w czasie rzeczywistym.

Zwycięzca: Rozwiązanie SAP Business ByDesign zapewnia najlepsze zarządzanie zamówieniami z dostępem do informacji biznesowych i możliwością zarządzania wieloma umowami jednocześnie.

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Funkcje zarządzania łańcuchem dostaw Epicor ERP obejmują zarządzanie zakupami, zarządzanie popytem, zarządzanie zapasami, wysyłkę i odbiór, zarządzanie magazynem, zarządzanie materiałami i zarządzanie relacjami z dostawcami.

Funkcje zarządzania łańcuchem dostaw w systemie CSI firmy Infor obejmują produkcję, planowanie materiałów i zarządzanie zapasami.

Dzięki SAP Business ByDesign użytkownicy mogą uzyskać wgląd w sieci dostaw i układy do modelowania łańcucha dostaw, a także kontrolować przepływy materiałów za pomocą wyjątkowego podejścia do planowania zakupów. Obejmuje on również funkcje związane z rozwojem produktów, produkcją, magazynowaniem i logistyką.

Zwycięzca: SAP Business ByDesign jest zwycięzcą, ponieważ umożliwia swoim użytkownikom korzystanie z funkcji modelowania łańcucha dostaw.

 

Integracja
Użytkownicy mogą integrować się z takimi rozwiązaniami, jak Epicor Commerce Connect, Salesforce i inne.

Alternatywnie, Infor CloudSuite Industrial jest zintegrowany z tłumaczem EDI, a także umożliwia użytkownikom integrację z innymi rozwiązaniami CRM.

Rozwiązanie SAP Business ByDesign integruje się z innymi rozwiązaniami firm trzecich w chmurze i na miejscu.

Zwycięzca: Epicor ERP wygrywa w tej kategorii, ponieważ integruje się bezpośrednio z kilkoma cennymi, popularnymi systemami CRM.

 

Analiza danych
Epicor Data Analytics (EDA), zasilana przez firmę Phocas, to usługa w chmurze z potężnymi narzędziami umożliwiającymi redukcję kosztów, identyfikację nowych możliwości i przyspieszenie procesu decyzyjnego. Pozwala ona użytkownikom być na bieżąco z codziennymi zmianami w firmie i wizualizować dane we wszystkich systemach biznesowych, od produkcji po sprzedaż. Usługa EDA jest zintegrowana z funkcją analityki i inteligencji biznesowej, ale ponieważ firma Epicor stosuje podejście modułowe, wiąże się z dodatkowymi kosztami.

W międzyczasie CloudSuite Industrial po prostu oferuje możliwości analizy predykcyjnej.

Jeśli chodzi o SAP Business ByDesign, posiada on wbudowane narzędzia analityczne. Oferuje szkolenia w zakresie konsumowania spostrzeżeń dla użytkowników biznesowych, przygotowuje źródła danych dla kluczowych użytkowników, rozszerzoną analitykę i inne.

Zwycięzca: SAP Business ByDesign jest zwycięzcą, ponieważ posiada wbudowane możliwości analityczne.

 

 

Raportowanie
System ERP Epicor zapewnia użytkownikom solidną funkcjonalność raportowania. System ECE (Electronic Compliance Engine) zapewnia dostarczanie wymaganych prawem raportów elektronicznych. Ponadto możliwe jest tworzenie raportów dotyczących zasobów ludzkich pod każdym kątem, w tym wymagań dotyczących zgodności z przepisami. Zapytania o aktywność biznesową (BAQ) są wbudowane w system w celu tworzenia raportów, tablic rozdzielczych i trackerów; mają one pomóc użytkownikom zrozumieć, co dzieje się w danym momencie w całym przedsiębiorstwie. Dzięki zaawansowanemu systemowi monitorowania produkcji Epicor Advanced MES (Mattec) dane mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn i operatorów w celu uzyskania danych metrycznych dotyczących produkcji w czasie rzeczywistym oraz analiz wizualnych.

Pakiet Infor CloudSuite Industrial jest wyposażony w narzędzia analityki biznesowej, które umożliwiają tworzenie raportów finansowych i operacyjnych. Możliwe jest generowanie niestandardowych raportów, które uwzględniają potrzeby biznesowe.

SAP Business ByDesign ma wbudowaną analitykę w każdy proces i spełnia standardy raportowania. Z naciskiem na finanse, system dostarcza użytkownikom narzędzia do tworzenia raportów księgowych.

Zwycięzca: Epicor ERP posiada najlepsze możliwości raportowania z dostępem do bogatego wglądu, natomiast SAP i Infor koncentrują się wyłącznie na sprawozdawczości finansowej. Ponadto firma Epicor zapewnia więcej możliwości konfiguracji i zgodności z przepisami.

 

Dla jakiej wielkości firmy ?
Epicor ERP może być używany przez małe, średnie i duże firmy.

Infor CloudSuite Industrial oferuje oprogramowanie ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

SAP Business ByDesign specjalizuje się w obsłudze średnich przedsiębiorstw.

Zwycięzca: Epicor ERP wygrywa, jeśli chodzi o odpowiedni rozmiar firmy, ponieważ jest przeznaczony dla firm o dowolnej wielkości. Ta wszechstronność pozwala praktycznie każdej organizacji na wdrożenie Epicor ERP.

 

Zwycięzca
Z łącznie ośmiu zwycięskich funkcji z dziewiętnastu, Epicor ERP przejął prowadzenie i jest większościowym zwycięzcą. Kompleksowe funkcje zarządzania marketingiem, prognozowania popytu i sprzedaży, zarządzania zakupami, zarządzania zamówieniami, raportowania, opodatkowania, wielkości firmy oraz przydatności i integracji sprawiają, że Epicor jest najlepszym dostawcą oprogramowania ERP.

SAP Business ByDesign zajmuje drugie miejsce. Firma SAP posiada sześć funkcji: zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przepływem środków pieniężnych, zakupy, zarządzanie łańcuchem dostaw i analiza danych. Ostatnia z nich to Infor CloudSuite Industrial, który wygrywa w zakresie zarządzania sprzedażą, zarządzania projektami, zarządzania wieloma walutami i ustalania cen.