Transformacja cyfrowa procesów produkcyjnych: Jak poprawić efektywność i uwolnić się od arkuszy kalkulacyjnych?

Każdy właściciel firmy zastanawiający się nad cyfryzacją prowadzonej działalności ma liczne wątpliwości dotyczące takiej zmiany. Jakie? Oto pytania, które najczęściej zadają managerowie firm produkcyjnych rozważający automatyzację procesów wytwórczych.

Dlaczego przedsiębiorcy i zarządzający firmami pytają  o zaawansowane systemy zarządzania zasobami i procesami klasy ERP? Podstawowymi argumentami są:

 • chęć znacznego usprawnienia (zautomatyzowania) procesów biznesowych w prowadzonej działalności;
 • uodpornienie biznesu na nieprzewidziane zmiany w otoczeniu (czego doskonałym przykładem jest aktualna sytuacja z obostrzeniami epidemicznymi);
 • zapewnienie lepszej kontroli nad procesami biznesowymi, projektami i kosztami w prowadzonej działalności;
 • konkurencja;
 • poprawa rentowności działalności podstawowej lub wybranych obszarów;
 • dostarczenie osobom zarządzającym przedsiębiorstwem bieżących informacji w postaci raportów i analiz, często w czasie rzeczywistym.

W efekcie system ERP, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, daje właścicielowi firmy nie tylko lepszy wgląd w to, co się dzieje w prowadzonej przez niego działalności, ale również zwiększa efektywność funkcjonowania danej firmy oraz jej konkurencyjność na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Ważne pytania o własną firmę

Właściciel firmy rozważający porzucenie ręcznego sterowania i wsparcia ze strony narzędzi takich jak Excel na rzecz zaawansowanych systemów cyfrowych – takich jak ERP – powinien przede wszystkim spróbować odpowiedzieć sobie na istotne pytania dotyczące prowadzonej przez niego działalności.

 • Czy proces wytwarzania jest ewidencjonowany elektronicznie w jednym miejscu (systemie)?
 • Czy obsługa zamówień od odbiorców i do dostawców jest ewidencjonowanym procesem ciągłym?
 • Czy procesy odpowiedzialne za realizację zamówień czy ewidencję produkcji nie wydają się mało efektywne?
 • Czy nie dostarczają zbyt mało informacji?
 • Czy są przestoje w produkcji spowodowane przerwami w łańcuchu dostaw?
 • Czy ilość danych ewidencjonowanych w procesie produkcji jest wystarczająca do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych?

Jeżeli odpowiedzi na tak postawione pytania jednoznacznie sugerują konieczność wdrożenia zmian poprawiających efektywność, to rozważenie rozwoju firmy poprzez wdrożenie systemu ERP jest doskonałym pomysłem. Pomysłem rodzącym jednak kolejne pytania – spróbujmy na nie odpowiedzieć.

Czy system Sage Symfonia ERP jest elastyczny?

To użytkownik decyduje, w jaki sposób dopasować oprogramowanie do procesów biznesowych, które realizowane są w danej firmie. W chwili obecnej podejście do oprogramowania powinno być typowo procesowe. Atutem systemu Sage Symfonia ERP jest możliwość uruchomienia procesu biznesowego na dowolnym etapie, np. od momentu zlecenia produkcji na zapas wyrobu gotowego. Możemy także obsłużyć cały proces przedsprzedaży od zapytania ofertowego, przedstawienia oferty, negocjacji i modyfikacji oferty do pozyskania zamówienia od klienta i realizacji zamówienia. Łatwo później dotrzemy do oferty, z której powstało zlecenie produkcyjne czy dokument sprzedaży. Można także zrezygnować ze śledzenia ofert i zamówień, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach w naszej działalności. Istnieje możliwość prognozowania i opracowania planu produkcyjnego, a następnie przyjęcia materiałów. Decyzja o uruchomieniu czynności, np. „zlecenie produkcji”, jest wyliczona i podpowiadana operatorowi systemu ERP przez moduły analityczno-raportowe.

Jak dopasować plan produkcyjny danej firmy do popytu?

Tworzenie planu możemy poprowadzić w oparciu o System Sage Symfonia ERP: Handel, Business Intelligence oraz Zarządzanie Produkcją. Moduł Handel ERP odpowiada za prowadzenie sprzedaży, magazynu, zakupów, zamówień, rozliczenia z kontrahentami czy wyliczanie zapotrzebowania na surowce. Moduł analityczny daje możliwość zebrania danych handlowych, produkcyjnych oraz informacji ze źródeł zewnętrznych, np. na temat trendów, w jednym miejscu. Zarządzanie Produkcją jest narzędziem wspierającym proces obsługi powtarzalnej produkcji seryjnej, jej zaplanowanie oraz precyzyjne rozliczenie mające skutki magazynowe.

Możemy analizować informacje, jakie surowce i jak długo zalegają na magazynie, dla jakich surowców kończy się termin ważności i należy je zużyć jako pierwsze lub wybrać konkretną partię do danego zlecenia produkcyjnego. W raportach bierzemy pod uwagę stany magazynowe wyrobów gotowych, ilości na zamówieniach niezrealizowanych, dokumenty magazynowe, jakie towary zostaną przyjęte na magazyn w najbliższym czasie, przyjęcia z produkcji oraz realizację zamówień własnych. Znaczenie ma także informacja stanów surowców we wszystkich lokalizacjach magazynowych, zapotrzebowanie na surowce według zleceń, jak również stan realizacji zleceń produkcyjnych oraz możliwa wydajność dostępnych pracowników i maszyn.

Planista ma przygotować efektywny i ergonomiczny harmonogram pracy i ustalić, jakie towary będą produkowane. Powinien przeanalizować dane podane powyżej. Nasz system odpowie na pytanie, jaki plan produkcyjny powinien być zastosowany na najbliższy tydzień, miesiąc itd.

Jak uniknąć przetowarowania magazynu surowców oraz zrealizować zakup surowca w najkrótszym czasie i najkorzystniejszej cenie?

W module Handel ERP rejestrujemy zamówienia wysłane do dostawców (własne) – to w tym obszarze systemu ERP generowane jest zapotrzebowanie na surowce, które zawiera szczegółowe informacje o dostawcy, o czasie dostawy oraz cenie zakupu surowca. Nie angażujemy środków pieniężnych na zakup surowca, który możemy pobrać z innego magazynu. Raport ujmuje także stany minimalne, rezerwacje, zamówienia obce, zlecenia produkcji w toku. Widzimy zamienniki z czasami dostawy czy ceną zakupu od konkretnych dostawców na podstawie danych na temat zakupów zrealizowanych w przeszłości. Wybieramy tych dostawców, którzy najszybciej zrealizują zamówienie w najlepszej cenie. Dostępna jest widoczność zleceń powiązanych. Dzięki powyższym informacjom zdecydujemy na przykład, czy możemy dłużej poczekać na dostawę w niższej cenie. System daje możliwość  wyboru najkorzystniejszej dla aktualnych w danym momencie decyzji zakupowej.

Czy moduł Zarządzanie Produkcją umożliwia śledzenie surowców oraz wyprodukowanych wyrobów gotowych według m.in. numeru seryjnego oraz daty przydatności?

Standardowym działaniem programu jest zarządzanie informacjami dodatkowymi dotyczącymi wyrobu i surowców, na przykład terminami ważności lub innymi parametrami partii surowca. W polu dodatkowym możemy wprowadzić datę ważności, np. oznaczając, że wszystkie produkty wyprodukowane z danego zlecenia mają określoną datę ważności. Data ważności może być także umiejscowiona w dacie dostawy surowca i np. możemy przyjąć, że od danego momentu mamy określony termin przydatności do zużycia.

W jaki sposób szybko i precyzyjnie realizować operacje na hali produkcyjnej?

Pomocne tutaj będą panele meldunkowe, które mogą być zlokalizowane w kilku miejscach na hali produkcyjnej. Technolog planista z poziomu modułu Zarządzanie Produkcją przypisuje operacje do wykonania danej osobie na hali produkcyjnej. Pracownik na panelu operacyjnym lub czytniku kodów kreskowych wybiera operację do wykonania, a system udostępnia dokumentację wykonawczą i rejestruje postęp realizacji zadania. Praca z panelami daje możliwość przyjęcia na magazyn wyrobów gotowych i przygotowania na nie etykiet, na opakowanie zbiorcze oraz na całą dostawę. Na etykietach mogą być drukowane kody kreskowe lub kody QR. Proces etykietowania jest wykonywany z poziomu operatora na hali produkcyjnej z wykorzystaniem paneli meldunkowych.

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy