Zarządzanie dokumentacją CAD

Wybór optymalnego rozwiązania pozwalającego na szybkie wprowadzenie produktu cieszącego się popytem na rynku: przed takim wyzwaniem stoi wiele firm produkcyjnych. Pierwszy krok do realizacji powyższego założenia zwykle dokonuje się w dziale konstrukcyjnym. Dlatego tak ważne jest dbanie o płynną wymianę danych i informacji pomiędzy nim, a innymi działami przedsiębiorstwa. Staje się do możliwe dzięki CA-Link – łącznikiem między światem CAD i systemem proALPHA ERP.

Projektowanie nie tylko określa wzór i charakterystykę produktów, ale ma również znaczący wpływ na koszty. Niemniej jednak projektanci zwykle nie mają dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia kosztów, takich jak ceny artykułów lub czasy zamówień, ponieważ dane te przechowywane są poza systemem CAD, zwykle w systemie ERP. Dane CAD są z kolei punktem wyjścia dla wielu innych procesów biznesowych, takich jak zakupy czy przygotowanie do pracy.

Ze względu na separację danych CAD, zarządzania danymi produktu (PDM) i danymi ERP często pojawiają się duplikaty zapytań, co wiąże się z podwójną pracą (np. dziś dział sprzedaży wysyła szczegółowe pytanie dotyczące komponentu, a jutro takie samo pytanie zadaje dział serwisu). Udzielanie za każdym razem tych samych odpowiedzi niepotrzebnie spowalnia pracę projektanta i trwoni jego czas. Podobne działania zwiększają ponadto ryzyko błędu podczas przesyłania danych. Konsekwencją są dłuższe czasy przetwarzania, na czym traci terminowe wykonanie powierzonych zadań.

Fuzja systemów

Innowacyjnym podejściem, zapewniającym eliminację wymienionych wyżej problemów jest wykorzystanie systemu CA-Link, który łączy prawie wszystkie komercyjnie dostępne systemy CAD bezpośrednio z proALPHA ERP. Oznacza to, że projektant uzyskuje dostęp do centralnej bazy danych z używanego przez siebie środowiska CAD. Wbudowane menu zapewnia mu dostęp do ważnych funkcji ERP za pomocą jednego kliknięcia. Tutaj znajduje wszystkie potrzebne informacje o artykułach, takie jak numery, wymiary, dostępność lub terminy dostaw.

W fazie projektowania projektanci muszą skontrolować, czy potrzebne artykuły były już wcześniej używane. Wiarygodnie mogą to sprawdzić tylko na podstawie danych z systemu ERP, w oparciu o charakterystykę techniczną. W proALPHA, za pomocą dołączonych listy cech, można je indywidualnie opisywać. Kolejna funkcjonalność usprawniająca ich pracę to wyszukiwanie podobnych lub identycznych artykułów. proALPHA pokazuje wyniki wyszukiwania jako przejrzystą listę grafiki 3D, którą można wstawić do aktualnie opracowywanego modelu za pomocą metody Drag & Drop.

Jeśli projektant nie odnajdzie odpowiedniego artykułu, musi go zaprojektować. Nie istnieje jednak potrzeba rozpoczynania czynności od początku. Dzięki wygodnej funkcji klonowania, nową konstrukcję można stworzyć z modeli podobnych artykułów. Opcja umożliwia powielanie nawet całych struktur podzespołów, w tym niezbędnych ponownych odniesień komponentów CAD. Oprócz bezpośredniego modelowania w 2D lub 3D przydatne może być także wyprowadzenie geometrii dla formuł, wykresów, relacji konstrukcyjnych lub zewnętrznych obliczeń. Funkcja okazuje się szczególnie przydatna podczas pracy z rodzinami podobnych komponentów lub z seriami o różnych wzorach lub wymiarach. W zależności od systemu CAD, można je łączyć w jednym parametryzowalnym modelu stanowiącym ramę nadrzędną.

Trójwymiarowe wsparcie

Dane projektowe są podstawą firmy produkcyjnej, jednak niewielu pracowników ma dostęp do danych CAD, nie mówiąc już o modelach 3D. System umożliwia zatem również przepływ informacji w drugą stronę. Dzięki zintegrowanej przeglądarce, projektanci dzielą się swoim modelem CAD w 3D ze współpracownikami i partnerami. W przeglądarce użytkownicy szybko i łatwo przełączają się między widokiem struktury produktu, a widokiem 3D. Kilka kliknięć wystarczy aby podświetlić lub wyłączyć komponenty, zmienić perspektywę, czy pobrać wymiary.

Dostęp do uproszczonych, trójwymiarowych wizualizacji znacznie ułatwia pracę w wielu działach przedsiębiorstwa. Idealnie sprawdza się nie tylko w dziale montażu, gdzie monter może sprawdzić, jak należy złożyć poszczególne części, ale także w dziale zakupów, który ma możliwość udzielenia bezpośrednich odpowiedzi na pytania dostawców. Jest nieoceniony również w pracy techników serwisowych, którzy mają za zadanie zastąpić część zamienną w starym systemie. Trójwymiarowe widoki zapewniają szybki przegląd, niezależnie od tego, w jakim dziale są stosowane.

Optymalizacja kosztów

Redukcja kosztów dzięki wykorzystaniu systemu widoczna jest już na poziomie decyzji projektanta, który opiera decyzję wyboru konkretnego artykułu nie tylko na cechach technicznych, ale również na warunkach ramowych dotyczących ekonomiki przedsiębiorstwa. Potrzebne informacje pozyskuje bezpośrednio przez CA-Link. W ten sposób czasy ponownego nabycia, istniejące zapasy i zużycie można uwzględnić już na etapie projektowania. Dzięki dostępnym funkcjonalnościom ERP przejmuje także zadania systemu PDM, gromadząc i przesyłając dane wygenerowane podczas procesu projektowania.

Zarządzanie dokumentacją techniczną w systemie ERP

W ERP, tzw. teczki produktów, odzwierciedlają całkowity cykl życia danego produktu. Dzięki nim nie tylko można prześledzić z jakimi zmianami i rysunkami, strukturami produktów i procesami produkcji wygenerowane zostało zlecenie. Niosą one ze sobą również kolejne zmiany, a także informacje o częściach wykorzystanych przez interwencje serwisowe lub prace naprawcze.

Przykładowo, dzięki dostępowi do teczek produktów, pracownicy serwisu i technicy mogą w dowolnym momencie dostarczyć informacji o oryginalnych lub aktualnych konfiguracjach, zainstalowanych częściach lub usługach uzgodnionych w umowach serwisowych. Równoległy świat z redundantnymi danymi i złożonymi interfejsami do oddzielnego systemu PDM nie jest już potrzebny (co za tym idzie – nie istnieje konieczność pracochłonnego i czasochłonnego serwisowania interfejsów), podobnie jak dodatkowe pojemności, specjalistyczne know-how aplikacji.

Agregacja korzyści CAD

Zastosowanie systemu proALPHA ERP i CA-Link stanowi wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

 • Przyspieszenie zakupów
 • Aktualne dane techniczne z aplikacji CAD warto przekazywać do systemu ERP w czasie rzeczywistym. W ten sposób pracownicy nie tylko mogą szybko składać zamówienia, ale także niemal natychmiastowo odpowiadać na pytania otrzymane od dostawców.

 • Przejrzystość procesów
 • Przejrzystość procesów (od zakupów, poprzez produkcję, sprzedaż, aż po serwis),

 • Zautomatyzowana produkcja oraz AI
 • Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy stały się głównym nurtem. Jak potwierdza badanie Bitkom, w maju 2020 r. liczba firm, które nadal nie brałyby pod uwagę inteligentnej produkcji, wynosiła zaledwie 1%. Co kluczowe, aż 61% badanych przez PAC MŚP oczekuje, że AI będzie główną siłą napędową optymalizacji stosowanych przez nich procesów.

 • Minimalizacja błędów
 • Minimalizację błędów osiąganą dzięki redukcji pracy manualnej podczas przenoszenia danych.

 • Modele biznesowe i cyfrowe produkty
 • W maju 2020 r. badanie Bitkom dotyczące digitalizacji w niemieckich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykazało, że przemysł 4.0 zainspirował 73% firm do zmiany nie tylko poszczególnych procesów, ale całych modeli biznesowych. Oznacza to wzrost o 14% w porównaniu do roku 2018. Ponad połowa z tych firm przyznała, że opracowuje obecnie nowe produkty i usługi lub zamierza to zrobić w przyszłości, przy czym większość z nich opiera się w tym zakresie na rozwiązaniach cyfrowych.

 • Usprawnienie procesu posprzedażowego
 • Naprawy i regularna konserwacja wymagają pełnych oraz aktualnych informacji o produkcie. Z tego względu tak ważne jest dokładne przedstawienie całego cyklu życia projektu w dokumentacji produktu. Jeśli możliwe jest również zachowanie rysunków w przeglądarce Viewer i ich interaktywne sprawdzanie, praca serwisantów zostaje znacznie przyspieszona i uproszczona.

 • Płynność przepływu informacji wpływającą na harmonijne współistnienie działów
 • Wsparcie działów sprzedaży oraz marketingu dzięki modelom 3D
 • Z reguły pracownicy działu sprzedaży nie mają dostępu do systemu CAD. Korzystają oni jedynie z danych i modeli, do których mają dostęp w systemie ERP. Tymczasem rysunki z poprzednich projektów mogą być wykorzystane w celach poglądowych oraz jako szablony dla nowych ofert. Dzięki integracji CAD i ERP proces sprzedaży jest nie tylko bardziej autonomiczny, ale również minimalizowana jest ilość zapytań kierowanych do działu technicznego. Ponadto, sprzedaż i marketing często korzystają z już opracowanych rysunków do tworzenia katalogów, broszur czy ofert. Jeśli udostępnione wersje 3D są automatycznie zapisywane, to w każdej chwili można uzyskać do nich dostęp.

 • Redukcja kosztów
 • Redukcję kosztów przedsiębiorstwa, dzięki eliminacji systemu PDM i konieczności opracowywania odpowiedniego interfejsu (brak kosztów utrzymania interfejsu),

 • Oszczędnośc czasu pracy
 • Oszczędność czasu pracy poprzez eliminację zduplikowanych zapytań,

  Integracja CAD i ERP

  Jak widać na powyższych przykładach, integracja CAD i ERP przynosi firmom szereg wymiernych korzyści. Zwiększa produktywność oraz efektywność procesów, zmniejsza zaangażowanie czasowe oraz daje innym działom dostęp do danych CAD za pośrednictwem systemu ERP.

  Jak działa integracja CAD z ERP w praktyce? Obejrzyj filmik i dowiedz się więcej na ten temat! Dodatkowo po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową – kliknij tutaj!

  https://youtu.be/iuMGf26Tzj0