W handlu B2B konsumenci oczekują szybkiej i bezbłędnej realizacji zamówień. Najważniejszym kryterium zakupowym, dla klientów firm dystrybucyjnych, jest obecnie nie cena, a dostępność produktów oraz czas realizacji zlecenia. Najprościej mówiąc, jeżeli Twój klient nie znajdzie u Ciebie towaru, którego potrzebuje, to najprawdopodobniej kupi go u konkurencji. W jaki sposób uniknąć takiej sytuacji? Krok po kroku: przeanalizować wszystkie dane, stworzyć prognozę sprzedaży, a następnie zaplanować zaopatrzenie. W każdym z nich pomoże odpowiednio wyposażone w algorytmy rozwiązanie ERP.

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw

System ERP, który jest właściwie zaprojektowany i dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa, będzie z wyprzedzeniem informować, które produkty mogą stać się “wąskim gardłem” w procesie magazynowania czy sprzedaży. Algorytmy, które monitorują stany towarów mogą “przeczesywać” magazyn identyfikując potencjalne złogi towarów, na które za określony czas nie będzie już popytu lub się przeterminują. Takie rozwiązanie pozwoli Ci zapanować nad wszystkimi zapasami, które aktualnie posiada Twoja firma. Ponadto dostarczy – z odpowiednim wyprzedzeniem – informacji, które pozwolą podjąć kroki w celu minimalizacji ryzyka powstania złogów. Może to być na przykład organizacja promocji na wskazane przez system towary. Po uzyskaniu pełnej kontroli nad posiadanymi zapasami, możesz przejść do kolejnych etapów. Etapów optymalizujących łańcuch dostaw: pogłębionych analiz sprzedażowych oraz prognozowania zaopatrzenia.

Etap 1: analiza

Prognoza popytu na poszczególne produkty, musi opierać się na analizie danych historycznych dotyczących sprzedaży w Twojej firmie – wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach, kwartałach i latach. Następnym krokiem powinna być identyfikacja wszelkich odchyleń od normy i znalezienie ich przyczyn. Ważne będą nie tylko wartości poszczególnych zmiennych, ale także korelacje zachodzące między nimi. Między innymi zestawienie skoków sprzedaży z sezonowością poszczególnych branży i organizowanymi okresowymi promocjami pozwoli Ci zidentyfikować, co było przyczyną odchyleń w danym okresie.

 

Każdy system ERP zapewnia dostęp do bieżących danych sprzedażowych. Ale jeżeli chcesz wyciągać z nich istotne biznesowo wnioski, nie możesz analizować ich ręcznie. Ogromne zbiory danych do przetworzenia wymagają większej efektywności. Potrzebna będzie implementacja algorytmów, które mogą przetwarzać – w odpowiednim ujęciu – korelacje pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Opracowaniu ich musi ponadto towarzyszyć pogłębiona analiza specyfiki biznesu: otoczenia rynkowego i zgromadzonych dotychczas danych. Po stronie dostawcy systemu ERP w proces musi zostać zatem zaangażowany konsultant, natomiast po stronie Twojej firmy przedstawiciel, który doskonale zna jej procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Prognoza sprzedaży i planowanie zaopatrzenia

Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną estymację poziomu sprzedaży w poszczególnych okresach. Podstawą jest ich identyfikacja. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji, które z nich są najistotniejsze z perspektywy Twojej firmy?

 

Dane nie powinny być badane jedynie pod kątem ilościowym, ale również (a może przede wszystkim?) w ujęciu jakościowym. Analizy sprzedaży z kilku ostatnich lat można zestawić z innymi zmiennymi: odpowiednie dla ich branż trendy, a także plany rozwojowe. Te z kolei mogą mieć szczególne znaczenie w budowaniu długofalowej relacji z Twoimi kluczowymi klientami. Niezrealizowanie dużych zamówień (na przykład wynikających z inwestycji strategicznych klientów) tej grupy kontrahentów może mieć dotkliwe konsekwencje. Najważniejszą z nich jest utrata najbardziej wartościowych kontraktów. Wyjście im naprzeciw (na przykład zapytanie na początku roku o plany rozwojowe i prośba o estymację planowanych zakupów) oraz zapewnienie dostępności towaru niezależnie od sytuacji, może dać zauważalny efekt.

 

Taka analiza danych pozwoli – z dużym prawdopodobieństwem – na oszacowanie popytu na poszczególne produkty i precyzyjne zaplanowanie zaopatrzenia.

Podsumowanie

Najważniejszymi wyzwaniami firm dystrybucyjnych jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności towaru przy jednoczesnej optymalizacji kosztów magazynowych oraz redukcji złogów. Dokładne informacje o tym, ile towaru i w jakim czasie będą potrzebowali Twoi klienci, to punkt wyjścia. Następnie zestawienie ich z danymi na temat powierzchni magazynowej, którą dysponujesz. Jest to dobry początek do rozmów z dostawcami na temat zamówień na najbliższe tygodnie i miesiące. Zamawiając z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, nie tylko zapewnisz swoim klientom oczekiwane przez nich produkty, ale będziesz mógł także szczegółowo analizować oferty dostawców, a w razie potrzeby – negocjować.

 

Rozwiązanie ERP dostosowane do specyfiki biznesu z algorytmami analizującymi zapasy magazynowe, prognozującymi sprzedaż oraz pozwalającym zaplanować zaopatrzenie, to narzędzie niezbędne do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy