« Back to Glossary Index

Definicja procesu produkcyjnego: Proces produkcyjny to złożony zbiór działań związanych z tworzeniem gotowych wyrobów w jednostce produkcyjnej, obejmujący zarówno produkcję bieżącą jak i pozostałe czynności powiązane z wytwarzaniem.

Elementy składające się na całość: Komponenty tego procesu to:

Główny proces technologiczny: inaczej nazywany bieżącą produkcją, obejmuje zarówno bezpośrednie operacje jak szlifowanie, jak i naturalne procesy, takie jak fermentacja itp.

Czynności pomocnicze: te związane z wewnętrznym transportem i magazynowaniem produktów, jak dostarczanie linii produkcyjnych niezbędnymi do produkcji surowcami. Czynności pomocnicze zawierają również działania pomiarowo-kontrolne, które sprawdzają zgodność produktu z założeniami projektu. Procesy wytwarzania dotyczą tego, co dzieje się z produktem w jednostce, ale nie obejmują transportu produktu poza firmę, np. dostawy towaru od dostawcy do odbiorcy końcowego.

Cechy efektywnej produkcji: Jakie więc cechy posiada proces, który gwarantuje produkcję wysokiej jakości, zgodnej z potrzebami klientów i zapewnia firmie rentowność?

szybka i ciągła wymiana informacji między wszystkimi sekcjami organizacji zoptymalizowany proces technologiczny

Wróć do słownika pojęć