« Back to Glossary Index

Uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny w wyniku, którego otrzymywany jest wyrób gotowy lub półprodukt.

Wróć do słownika pojęć