« Back to Glossary Index

Grupy środków trwałych to kategorie, do których można przyporządkować różne rodzaje majątku trwałego przedsiębiorstwa, w celu ułatwienia ich zarządzania, monitorowania oraz procesów rachunkowych. Majątek trwały to rzeczy materialne o wartości ekonomicznej, które są używane przez firmę przez okres dłuższy niż rok, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Są istotne z kilku powodów:

 1. Ułatwienie zarządzania majątkiem: Klasyfikowanie środków trwałych według grup pomaga przedsiębiorstwom lepiej zarządzać swoim majątkiem, identyfikować potrzeby inwestycyjne oraz planować przyszłe zakupy.
 2. Ustalanie stawek amortyzacji: Grupy środków trwałych pozwalają określić stawki amortyzacji, które mają zastosowanie do różnych rodzajów majątku trwałego. Stawki te mają wpływ na koszty przedsiębiorstwa oraz podstawę do opodatkowania.
 3. Monitorowanie i kontrola: Przyporządkowanie środków trwałych do odpowiednich grup ułatwia monitorowanie ich stanu oraz identyfikowanie ewentualnych problemów, takich jak przestarzałe technologie czy zbyt długi czas eksploatacji.
 4. Zgodność z przepisami: Klasyfikowanie środków trwałych według grup jest niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz standardami rachunkowości.

Grupy można opisać w oparciu o różne kryteria, takie jak rodzaj majątku, funkcja czy wartość. Przykłady grup środków trwałych obejmują:

 1. Budynki: W tej grupie można znaleźć obiekty takie jak hale produkcyjne, magazyny, biurowce czy obiekty handlowe.
 2. Maszyny i urządzenia: Grupa ta obejmuje maszyny wykorzystywane w procesie produkcyjnym, urządzenia biurowe, maszyny rolnicze czy sprzęt medyczny.
 3. Pojazdy: Samochody, ciężarówki, pojazdy specjalistyczne, statki, samoloty i inne środki transportu znajdują się w tej grupie.
 4. Meble i wyposażenie: W tej kategorii umieszcza się różnorodne meble, sprzęt biurowy, wyposażenie wnętrz czy artykuły dekoracyjne.
 5. Komputery i oprogramowanie: Grupa ta obejmuje sprzęt komputerowy, takie jak serwery, laptopy, stacje robocze oraz oprogramowanie wykorzystywane w przedsiębiorstwie, w tym systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe czy specjalistyczne aplikacje biznesowe.
 6. Nieruchomości: Ta grupa zawiera działki, tereny przemysłowe, rolne czy komercyjne, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzenia działalności.
 7. Infrastruktura: Grupa ta obejmuje elementy takie jak drogi, mosty, sieci energetyczne, gazowe czy telekomunikacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 8. Środki trwałe w budowie: W tej grupie znajdują się inwestycje w trakcie realizacji, które po zakończeniu będą służyć przedsiębiorstwu jako majątek trwały, np. budowa nowych obiektów czy zakup maszyn.

Grupy środków trwałych mogą być również klasyfikowane według zewnętrznych standardów, takich jak Klasyfikacja Środków Trwałych według Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA) czy Międzynarodowa Klasyfikacja Rodzajów Środków Trwałych (ISIC).

W praktyce, przedsiębiorstwa często dostosowują system klasyfikacji do swoich specyficznych potrzeb, biorąc pod uwagę rodzaj działalności, branżę czy przepisy obowiązujące w danym kraju. Istotne jest również regularne aktualizowanie klasyfikacji środków trwałych, aby odzwierciedlać zmiany w majątku trwałym oraz nowe inwestycje, co pozwala na lepsze zarządzanie majątkiem oraz efektywne planowanie przyszłych działań.

Wróć do słownika pojęć