« Back to Glossary Index

Eskalacja w systemach Contact Center

Eskalacja w systemach Contact Center odnosi się do procesu przenoszenia rozmowy klienta do wyższego poziomu wsparcia lub do bardziej doświadczonego przedstawiciela, w celu skuteczniejszego rozwiązania problemu lub zapytania klienta. Eskalacja jest niezbędna, gdy pierwszy poziom wsparcia nie jest w stanie sprostać wymaganiom klienta lub gdy klient wyraża niezadowolenie z obsługi.

Deeskalacja w systemach Contact Center

Deeskalacja w systemach Contact Center odnosi się do procesu uspokajania sytuacji i redukcji napięcia podczas rozmowy z klientem. Celem deeskalacji jest zapewnienie, że klient czuje się wysłuchany, zrozumiany i że jego problem zostanie rozwiązany w sposób satysfakcjonujący, bez konieczności podnoszenia poziomu konfliktu lub napięcia.

Kroki wdrożenia procedury eskalacji w Contact Center:

  1. Analiza potrzeb: Zidentyfikuj sytuacje, które najczęściej wymagają eskalacji, analizując dane historyczne i feedback od klientów.
  2. Definiowanie poziomów eskalacji: Ustal różne poziomy wsparcia, od podstawowego po specjalistyczne, w zależności od skomplikowania problemu.
  3. Szkolenie personelu: Przeszkol personel w zakresie kiedy i jak eskalować rozmowy. Upewnij się, że każdy wie, kiedy przekazać rozmowę do bardziej doświadczonego przedstawiciela.
  4. Komunikacja z klientem: Informuj klienta o procesie eskalacji, aby wiedział, co się dzieje i czego może się spodziewać.
  5. Monitorowanie i ocena: Regularnie monitoruj i oceniaj proces eskalacji, aby upewnić się, że jest on skuteczny i spełnia oczekiwania klientów.
  6. Feedback: Zachęcaj klientów do dzielenia się opiniami na temat procesu eskalacji, aby ciągle go doskonalić.
Wróć do słownika pojęć