Firmy z branży Life Science gdy odkrywają, ze ich zdolność do rozwoju lub adaptacji jest ograniczona przez ich obecne procesy i systemy biznesowe, poszukują nowoczesnego i szybkiego do implementacji rozwiązania. W SUPREMIS wiemy jak usprawnić funkcjonowanie takich firm. Pomagamy przyspieszyć wydajność operacyjną poprzez transformację cyfrową, dzięki czemu nasi klienci mogą napędzać innowacje, rozwijać swoją działalność i zwiększać udział w rynku.

Firmy zajmujące się naukami przyrodniczymi znajdują się w centrum dzisiejszych zakłóceń globalnego łańcucha dostaw. Ich codzienność, to dramatyczny wzrost popytu, szybko zmieniające się oczekiwania globalnych partnerów i rosnąca konkurencja ze strony start-upów, które chcą zdobyć udział w rynku. Organizacje, które na co dzień zarządzają złożonym i globalnym łańcuchem dostaw, wymagają analityki w czasie rzeczywistym. Nie chodzi tu tylko o analizę ceny i dostępności towarów, ale głównie o wszystkie ważne aspekty jakościowe i regulacyjne materiałów.

Unikatowe rozwiązanie w chmurze dla rozwoju firmy

SUPREMIS oferuje unikatowe rozwiązanie, które spełnia wymagania firmy „Life Science” bez względu na etap cyklu życia firmy; od start-upów R&D, badań klinicznych na wczesnym etapie i skalowania do pełnej komercjalizacji. To rozwiązanie łączy gotową do walidacji platformę w chmurze z wieloletnim doświadczeniem w branży Life Science.

Rozwiązania są oparte na w pełni zintegrowanym SAP ERP w chmurze, wzbogaconym o dodatkowe specyficzne funkcje, które pomagają organizacjom z sektora life science optymalizować ich łańcuch dostaw, spełniać wymagania biznesowe i branżowe, poprawiać dokładność prognoz, zwiększać wydajność operacyjną przy jednoczesnym spełnieniu dobrych praktyk produkcyjnych.

SAP Business ByDesign to rozwiązanie, które skaluje się razem z Twoją firmą, zachowuje zgodność z wbudowanymi zatwierdzeniami i przepływami procesów oraz ulepsza kontrolę jakości.

 

Konfigurowalne rozwiązania ERP zbudowane w chmurze, specyficzne dla Twojej firmy Life Science

Pytanie, dlaczego Twoja firma może potrzebować ERP, jest zwykle wywoływane przez powstające problemy podczas rozwoju, których doświadcza Twoja firma.

Obecnie firmy „life science” mogą mieć problemy z:

 • uzyskiwaniem zatwierdzeń i utrzymywaniem zgodności z przepisami prawa,
 • ścisłym monitorowaniem zarządzania wydatkami i pełną widoczność wydatków związanych z projektami,
 • zaspokajaniem popytu i dokładnym prognozowaniem sprzedaży,
 • dojściem do pełnego ERP; przejęciem sprzedaży, produkcji, planowania produkcji, zarządzania jakością i nie tylko, gdy rozpoczyna się proces komercjalizacji.

ERP w chmurze receptą na bolączki rozwijających się firm z branży life science

SUPREMIS oferuje ponad szesnastoletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań poprawiających sposób pracy dzięki elastyczności i skalowalności w celu zwiększenia wydajności całego przedsiębiorstwa bez względu na jego wielkość. Nasze rozwiązanie i nasze podejście pomagają w obsłudze:

 

 • złożonej analizy łańcucha dostaw – lepszego śledzenie materiałów i transakcji,
 • globalnego zarządzania projektami, współpracy i funkcjonalności kosztów projektu,
 • zarządzania wycofaniem,
 • podpisów elektronicznych,
 • audytów dostawców i wewnętrznych audytów jakości,
 • utrzymania fabryki,
 • obsługi wielu lokalizacji: kraj, firma, język, waluta, podatki, przepisy,
 • zgodności z RODO.

Wszystko dostarczane w ramach gruntownie przetestowanego procesu wdrożeniowego w ustalonym zakresie i stałej cenie; co minimalizuje ryzyko i maksymalizuje szansę na sukces.

 

Transformacja cyfrowa w sektorach branży life science

System ERP dla branży life science, to zintegrowany zestaw narzędzi, które sprawdzą się w wielu sektorach tej branży. Jako głównych adresatów tego rozwiązania można wymienić producentów wyrobów medycznych, firmy farmaceutyczne oraz organizacje biotechnologiczne.

Producenci wyrobów medycznych

Przyspiesz czas wprowadzania na rynek innowacyjnych, zgodnych terapii i produktów dzięki rozwiązaniu SUPREMIS dla branży Life Science zbudowanemu na platformie SAP Business ByDesign. SUPREMIS oferuje skalowalne rozwiązanie dla biotechnologii, producentów urządzeń medycznych, farmaceutyków i innych nauk przyrodniczych, które zostały zaprojektowane w celu wspierania i usprawniania procesów — dzięki czemu można ekonomicznie zwiększyć skuteczność produktu, napędzać innowacje i poprawiać jakość życia.

Jako wieloletni zaufany globalny partner SAP, SUPREMIS współpracuje z SAP, aby pomóc producentom urządzeń medycznych działać z większą elastycznością, podejmować szybsze decyzje i współpracować przy zwiększonej mobilności w ich firmie, kraju i na świecie. SUPREMIS oferuje kompletny pakiet rozwiązań, które pomagają klientom rozwijać się przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących zgodności. SUPREMIS następnie dostarcza wiedzę specjalistyczną, aby usprawnić ich działalność i działać jako inteligentniejsze i całkowicie zgodne firmy.

Producenci wyrobów medycznych, niezależnie od tego, czy są start-upami, czy organizacjami o ugruntowanej pozycji, mają dynamiczne cykle życia produktów; od rozwoju i badań klinicznych po dystrybucję i przychody. Aby się tam dostać, często muszą stawić czoła złożonym łańcuchom dostaw, wymagającemu środowisku regulacyjnemu i konieczności śledzenia wszystkiego, a także regularnie wymagają zgodności i raportowania z wielu krajów. W SUPREMIS znamy te procesy, dlatego SAP Business ByDesign został stworzony właśnie dla producentów wyrobów medycznych.

Wybrane korzyści jakie uzyskuje producent wyrobów medycznych:

 • Pojedyncza platforma rozwiązań, która pasuje do każdego etapu cyklu rozwoju Twojej firmy
 • Mobilność, elastyczność i skalowalność
 • Zintegrowane rozwiązanie obejmujące każdy aspekt Twojej działalności, w tym: finanse, sprzedaż, łańcuch dostaw, produkcję, kosztorysowanie/zarządzanie projektami, zasoby ludzkie, jakość, czas i wydatki
 • Lepsze podejmowanie decyzji dzięki informacjom w czasie rzeczywistym i analityce
 • Niski całkowity koszt posiadania — włączaj to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz
 • Lepsze śledzenie materiałów i transakcji
 • Wbudowane zarządzanie projektami i funkcjonalność kosztów projektu
 • Wbudowana funkcja kontroli jakości
 • Audyty dostawców i wewnętrzne audyty jakości
 • Utrzymanie fabryk

 

Firmy farmaceutyczne

Zestaw rozwiązań dla branży farmaceutycznej, to predefiniowane oferty SAP Business ByDesign oparte na najlepszych praktykach opracowanych dla branży.

Jako wieloletni zaufany globalny partner SAP, SUPREMIS współpracuje z SAP, aby pomóc producentom wyrobów farmaceutycznych działać z większą zwinnością, szybciej podejmować decyzje i współpracować ze zwiększoną mobilnością wokół ich firmy, kraju i świata.

Producenci wyrobów farmaceutycznych, niezależnie od tego, czy są start-upami, czy organizacjami o ugruntowanej pozycji, mają dynamiczne cykle życia produktów; od rozwoju i badań klinicznych po dystrybucję i przychody. Aby się tam dostać, często muszą stawić czoła złożonym łańcuchom dostaw, wymagającemu środowisku regulacyjnemu i konieczności śledzenia wszystkiego, a także regularnie wymagają zgodności i raportowania z wielu krajów.

Poznaj korzyści, które otrzymuje firma farmaceutyczna, korzystająca z rozwiązania ERP SAP Business ByDesign:

 • Pojedyncza platforma rozwiązań, która pasuje do każdego etapu cyklu rozwoju Twojej firmy
 • Mobilność, elastyczność i skalowalność
 • Zintegrowane rozwiązanie obejmujące każdy aspekt Twojej działalności, w tym: finanse, sprzedaż, łańcuch dostaw, produkcję, kosztorysowanie/zarządzanie projektami, zasoby ludzkie, jakość, czas i wydatki
 • Możliwość integracji z rozwiązaniami do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • Lepsze podejmowanie decyzji dzięki informacjom w czasie rzeczywistym i analityce
 • Niski całkowity koszt posiadania — włączaj to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz.
 • Analytityka – Anytime, Anywhere zapewnia jedną wersję prawdy, zwiększając Twoją zdolność do prowadzenia firmy
 • Wielofirmowość oraz obsługa wielu krajów, walut
 • Zarządza złożonymi łańcuchami dostaw
 • Zidentyfikowane zapasy (kontrola partii/serii), zarejestrowane produkty (serializacja)
 • W pełni wbudowana produkcja obsługuje zarówno produkcję dyskretną, jak i procesową
 • Wbudowana kontrola jakości
 • Pełne i kompletne śledzenie i śledzenie za pomocą numeru partii/serii i numeru seryjnego
 • Autoryzacja użytkownika i kontrola/zarządzanie logowaniem
 • Każda transakcja jest oznaczona datą/godziną/użytkownikiem, który ją utworzył
 • Dziennik zmian jest prowadzony dla każdej aktualizacji rekordu dokumentu/pliku głównego

 

Organizacje biotechnologiczne

Aby sprostać dzisiejszym wymaganiom, firmy muszą przyjąć odpowiednie rozwiązanie ERP, aby usprawnić procesy biznesowe, zaczynając od tego, czego potrzebują do prowadzenia swojej organizacji dzisiaj.

Organizacje biotechnologiczne zwracają się do SUPREMIS w poszukiwaniu kompletnego rozwiązania, aby uwolnić się od ograniczających i niespójnych systemów biznesowych, które powstrzymują je przed osiągnięciem ich prawdziwego potencjału wzrostu.

Przemysł biotechnologiczny nadal zmienia się tak szybko, jak nauka w dziedzinie genetyki, biochemii, biologii molekularnej i ma znaczący wpływ w dziedzinie medycyny, rolnictwa i przemysłu.

Organizacje biotechnologiczne współpracują z SUPREMIS, aby wdrażać rozwiązania, które spełniają ich wymagania tam, gdzie są dzisiaj, dzięki specjalnie opracowanemu, pakietowi rozwiązań, oprogramowaniu biznesowemu, które jest w stanie przeprowadzić je od odkrycia do pełnego działania komercyjnego.

Rozwiązanie jest zbudowane na platformie SAP Business ByDesign wzbogaconej o treści i funkcje branżowe, które umożliwiają firmom biotechnologicznym organizowanie i automatyzację finansów, zarządzanie gotówką, zgodność z wymaganiami biznesowymi i regulacyjnymi, poprawiają dokładność prognoz , optymalizują łańcuch dostaw, wspierają rozwój w wielu krajach i zwiększają ogólną wydajność operacyjną dzięki skalowalnemu systemowi.

Mówiąc najprościej, rozwiązanie zapewnia narzędzia potrzebne pracownikom w całej firmie (nauka, magazyn, finanse i sprzedaż), aby mieć właściwe mieszanki, materiały i powiązane produkty we właściwym miejscu, we właściwym czasie i po odpowiednich kosztach – umożliwienie im sprostania stale zmieniającym się wymaganiom naukowym i rynkowym, jakich wymaga współczesne środowisko.

Dzisiejsze firmy biotechnologiczne, duże i małe, znajdują się w centrum trwającej globalnej rewolucji technologicznej, zapewniając krytyczne ogniwo łączące badania/odkrycia, badania kliniczne, komercjalizację i skalę rozwiązań poprawiających jakość życia. Równoważą wyzwania dramatycznego wzrostu popytu, szybko zmieniających się oczekiwań i rosnącej konkurencji ze strony start-upów, które chcą zdobyć udział w rynku i dużych firm, które chcą utrzymać dominację.

Aby sprostać tym bardziej złożonym wymaganiom, firmy muszą przyjąć odpowiednie rozwiązanie ERP (Enterprise Resource Planning), aby usprawnić procesy biznesowe, zaczynając od tego, czego potrzebują do prowadzenia swojej organizacji dzisiaj, mając jednocześnie możliwość rozbudowy w ramach systemu w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb, takich jak: łańcuch dostaw, logistyka, zapasy, projekty, finanse (krajowe i międzynarodowe), analityka, zarządzanie jakością i walidacja procesów.

Na stale rozwijającym się globalnym rynku, z coraz bardziej złożonymi wymaganiami regulacyjnymi, firmy biotechnologiczne będą musiały nadal koncentrować się na wydajności operacyjnej, elastyczności i skalowalności w czym niezbędnym narzędziem jest SAP Business ByDesign.

 

Rozwiązania branżowe SUPREMIS, w tym zestaw rozwiązań dla producentów wyrobów medycznych, firm farmaceutycznych i organizacji biotechnologicznych to system SAP Business ByDesign oparty na najlepszych praktykach zbudowanych dla branży oraz na ponad 16 latach wdrożeń ERP.