« Back to Glossary Index

Timesheets – to dokumenty lub narzędzia służące do rejestrowania i śledzenia czasu pracy. Są często stosowane w środowiskach biznesowych, aby umożliwić pracodawcom i pracownikom śledzenie ilości czasu poświęconego na konkretne zadania i projekty. Timesheets zazwyczaj zawierają informacje o dacie, godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także o projekcie lub zadaniu, nad którym pracownik pracował. Mogą być one wypełniane ręcznie lub automatycznie za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Timesheets są pomocne w śledzeniu wydajności i rozliczaniu pracowników, a także w generowaniu raportów i analiz. 

Wróć do słownika pojęć