« Back to Glossary Index

Platforma PaaS jako usługa (Platform-as-a-service, PaaS) to kolejny krok do pełnego zarządzania infrastrukturą w siedzibie firmy. Polega na tym, że dostawca hostuje sprzęt i oprogramowanie we własnej infrastrukturze, a następnie dostarcza tę platformę użytkownikowi w postaci zintegrowanego rozwiązania, stosu rozwiązań lub usługi za pośrednictwem Internetu.

Usługa PaaS jest przydatna przede wszystkim dla programistów, ponieważ umożliwia użytkownikowi tworzenie i uruchamianie własnych aplikacji oraz zarządzanie nimi bez konieczności budowania i utrzymywania infrastruktury lub platformy zwykle związanej z tym procesem.

Użytkownik pisze kod, buduje i zarządza swoimi aplikacjami, ale robi to bez kłopotów związanych z aktualizacją oprogramowania czy konserwacją sprzętu. Środowisko do tworzenia i wdrażania jest udostępniane za użytkownika.

Ale PaaS to też sposób, w jaki programiści mogą tworzyć szkielet, na którym budują i dostosowują swoje aplikacje internetowe. Programiści mogą korzystać z wbudowanych komponentów oprogramowania do tworzenia swoich aplikacji, co zmniejsza ilość kodu, który muszą samodzielnie napisać.

Wróć do słownika pojęć