« Back to Glossary Index

Czym jest marża pokrycia?

Marża pokrycia, znana też jako marża kontrybucyjna, to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi. Jest to kwota, która pozostaje po pokryciu kosztów zmiennych, i która może być wykorzystana do pokrycia kosztów stałych i wygenerowania zysku.

Marża pokrycia jest ważnym wskaźnikiem dla przedsiębiorstwa, ponieważ pokazuje, ile z przychodów ze sprzedaży pozostaje do pokrycia kosztów stałych i wygenerowania zysku. Jeśli marża pokrycia jest zbyt niska, firma może mieć trudności w pokryciu swoich kosztów stałych i może być zagrożona bankructwem.

Wróć do słownika pojęć