« Back to Glossary Index

Last In First Out (LIFO) – w wycenie zapasów przyjmuje się założenie, że najnowsze zapasy są wysyłane lub zużywane w pierwszej kolejności.

Wróć do słownika pojęć