« Back to Glossary Index

Gniazdo produkcyjne (ang. „work center” lub „production work center”) w kontekście systemów ERP (Enterprise Resource Planning) odnosi się do określonej części procesu produkcyjnego lub do obszaru w fabryce, gdzie odbywa się jedno lub więcej zadań w ramach produkcji. W skład gniazda produkcyjnego mogą wchodzić maszyny, urządzenia, personel oraz surowce, które są wykorzystywane do wykonywania określonych operacji w procesie produkcyjnym.

Gniazda produkcyjne pomagają w:

  1. Planowaniu produkcji: Określenie liczby i rodzaju operacji wymaganych do wykonania produktów, a także ich harmonogramowania.
  2. Kontroli kosztów: Pozwalają na śledzenie kosztów związanych z zasobami (maszynami, materiałami, siłą roboczą) i alokację tych kosztów do poszczególnych produktów.
  3. Optymalizacji zasobów: Przydzielanie zasobów w sposób efektywny i wydajny, aby zminimalizować marnotrawstwo i przestój.
  4. Monitorowaniu postępów: Śledzenie postępów produkcji, wydajności i wykrywanie ewentualnych problemów.
Wróć do słownika pojęć