« Back to Glossary Index

Front-end – to część systemu informatycznego, która jest bezpośrednio widoczna i dostępna dla użytkownika. Jest to ta część oprogramowania, z którą użytkownik bezpośrednio się komunikuje i która jest odpowiedzialna za interfejs oraz jego funkcjonalność. Front-end składa się głównie z kodu HTML, CSS i JavaScript, który jest wykorzystywany do tworzenia wyglądu i funkcjonalności strony internetowej bądź aplikacji mobilnej. Jest on odpowiedzialny za to, jak aplikacja jest wyświetlana i działa dla użytkownika, a także za interakcję z użytkownikiem poprzez formularze, przyciski i inne elementy interfejsu. 

Wróć do słownika pojęć