« Back to Glossary Index

ER P to skrót od wyrażenia „employee retention program” to program zatrzymania kluczowych pracowników. Są to:
• narzędzia retencji dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji pracowników,
• zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników,
• „zakorzenienie” w firmie najcenniejszych pracowników,
• zwiększanie atrakcyjności firmy w oczach pracowników.

Wróć do słownika pojęć