Wdrożenie systemu ERP w firmie produkcyjnej

Wdrożenie ERP w firmie produkcyjnej zwykle odbywa się między dwoma firmami — firmy świadczącej usługi wdrożeniowe i firmy, która je zamawia — współpracujących ze sobą, aby pomyślnie wprowadzić wdrożenie ERP w życie.

Sukces = współpraca

Aby wdrożenie zakończyło się sukcesem, obie firmy muszą ze sobą współpracować. Powodem tego jest to, że firma wdrożeniowa musi zrozumieć wymagania firmy produkcyjnej oraz potrzeby pracowników, żeby poprawnie skonfigurować oprogramowanie ERP. Połączenie wiedzy biznesowej ze znajomością możliwości oprogramowania prowadzi do zaprojektowania nowych procesów, które maksymalnie przyniosą korzyści firmie produkcyjnej.

Obszary funkcjonalne

Istnieje szeroki zakres funkcji, które są zwykle dołączane do implementacji ERP w przemyśle wytwórczym, ale niektóre z najbardziej popularnych obszarów to:

  • Finanse, takie jak należności, zobowiązania, księga główna, zarządzanie przepływami pieniężnymi, środki trwałe.
  • Zamówienia zakupu, dowody zakupu, odbiory kontroli.
  • Zarządzanie zapasami, magazyny, zapasy konsygnowane, ruch i logistyka materiałów, surowce, wyroby gotowe, podzespoły, planowanie zapotrzebowania materiałowego, inwentaryzacja fizyczna, śledzenie partii, zarządzanie numerami seryjnymi, inwentaryzacja wymiarowa
  • Inżynieria, zestawienia materiałowe, trasy, usługi zewnętrzne, integracja z systemami CAD, kontrola zmian inżynieryjnych, zarządzanie jakością, zarządzanie konfiguracją
  • Planowanie hali produkcyjnej, planowanie skończonej i nieskończonej wydajności, śledzenie zadań, zarządzanie pracą w procesie, raportowanie wydajności, szacunkowe, rzeczywiste i przewidywane koszty, śledzenie pracy, śledzenie materiałów, śledzenie czasu i obecności
  • Wycena, zlecenia sprzedaży, prognozowanie, wysyłka, fakturowanie
  • Śledzenie przepływu pracy, zarządzanie wydarzeniami, współpraca, raportowanie, analiza biznesowa

Etapy wdrożenia ERP w firmie produkcyjnej

Nie ma idealnego studium przypadku wdrożenia ERP, które firmy produkcyjne mogłyby zastosować ze względu na szeroki zakres metodologii. Głównym motorem tych metodologii jest zapewnienie ustrukturyzowanych działań wdrożeniowych w planie działania. Ale główną korzyścią jest zmniejszenie ryzyka. Czynniki ryzyka wdrożenia obejmują pełzanie zakresu, brak integralności danych, brak wystarczającego szkolenia i niewystarczające testowanie.

Ale w większości wdrożeń ERP dla firmy produkcyjnej można wskazać następujące kroki:

Inicjowanie projektu

Konfigurowanie infrastruktury samego projektu. To identyfikacja zespołu wdrożeniowego, komitetu sterującego i narzędzi do zarządzania projektem. A także mechanizmów raportowania, które dają możliwość monitorowania postępów (lub ich braku). To rozpoczęcie projektu, podczas którego przedstawiane są zespoły wdrożeniowe. Na tym etapie tworzone są i wdrażane wstępne plany zarządzania projektem.

Podstawowe szkolenie i konwersja danych

Ten krok to zdobycie przez zespół w firmie produkcyjnej podstawowej wiedzy na temat systemu ERP, dzięki czemu skupiamy się na rozwoju procesów, a nie na samym oprogramowaniu. Dodatkowo rozpoczyna się inicjacja konwersji danych. Firmy określają, gdzie znajdują się dane i jak uzyskać do nich dostęp. A także opracowują strategię czyszczenia, formatowania i przenoszenia ich do nowego systemu.

Rozwój i testowanie procesów

Tu mamy współpracę dwóch zespołów w celu stworzenia nowych procesów w oprogramowaniu, które spełniają wymagania i potrzeby firmy produkcyjnej. Po opracowaniu procesy te są testowane pod kątem ich ważności.

Szkolenie użytkowników końcowych i pilotaż

Po przetestowaniu użytkownicy końcowi są szkoleni w zakresie nowych procesów. A po zakończeniu szkolenia odbywa się zintegrowany test pilotażowy, który sprawdza konfigurację systemu, danych i skuteczności użytkowników końcowych.

Go Live

Jest to proces przenoszenia otwartych sald, otwartych zamówień itp. ze starego systemu do nowego systemu. Gdy to się uda, nowy system ERP zostanie uruchomiony.

Podsumowując…

Wdrożenie ERP w firmie produkcyjnej to trudne osiągnięcie, ale jeśli zostanie wykonane prawidłowo, przyniesie firmie ogromne korzyści i zwięky wydajność. Dodatkowo, jeśli zakres jest dobrze zarządzany, proces wdrażania tworzy platformę do ciągłego doskonalenia w firmie w przyszłości. Wdrożenie ERP to nie koniec, to początek!

A w naszym podcaście…

W naszym kolejnym (#19) podcaście rozmawiam z Tadeuszem Jerzakiem, Dyrektorem Konsultingu w firmie GECOS. Pan Tadeusz opowiada o specyfice wdrożenia systemu ERP w firmie produkcyjnej.

Serdecznie zapraszam do odsłuchania i komentowania.

 

Spotify: