Trendy w systemach ERP  – podcast

Minął rok 2022. Agencje badawcze i firmy produkujące systemy wypuszczają najważniejsze trendy w IT. Trendy, których spodziewamy się w 2023 roku, w naturalny sposób przyspieszą fale cyfrowej transformacji wywołanej pandemią. 

Pandemia, która wstrząsnęła światem na początku 2020 r. wywołała wiele niekorzystnych zjawisk. Zakłócenia w łańcuchu dostaw podstawowych towarów konsumpcyjnych i przemysłowych.  Skutki są ogromne i długotrwałe.

Zakłócenia te już stały się dominującym i trwałym elementem rzeczywistości. Organizacje wciąż dostosowują się do nowych standardów zarządzania biznesem, dążąc do strategii ciągłości działania i zarządzania ryzykiem. Aby zachować znaczenie i konkurencyjność w stale zmieniającym się otoczeniu, firmy w coraz większym stopniu polegają na systemach. Obecnie organizacje muszą szybko dostosowywać sposób zarządzania całą swoją działalnością biznesową, żeby osiągnąć strategiczne cele biznesowe.

Trendy w systemach ERP wedłg firmy SmartFutures, które będziemy nadal obserwować w 2023 r., to:

Zarządzanie i optymalizacja połączonych elementów łańcucha dostaw

W dzisiejszych czasach zmiana jest jedyną stałą. Zakłócenia, innowacje i ciągłe udoskonalanie procesów są czynnikami napędowymi dzisiejszego złożonego ekosystemu przemysłowego. Elastyczność łańcucha dostaw odnosi się do zdolności organizacji do reagowania na zmiany rynkowe, od preferencji klientów, po trendy gospodarcze.

Menedżerowie branżowi rozumieją, że aby przewidywać zagrożenia i przewidywać rozwiązania związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, muszą inwestować w  IT. Szybko dostosowują swoją strukturę organizacyjną, zarządzanie i procesy decyzyjne, żeby nadążyć za szybkim tempem zmian .

Nowoczesne systemy ERP dodają nowe funkcjonalności, które wspierają podejmowanie decyzji. Firmy „zbierają” partnerów handlowych w ujednoliconą sieć i tworzą skonsolidowany ekosystem. Ekosystem, który obsługuje usprawnioną, kompleksową komunikację z wielopoziomowymi dostawcami i konsumentami końcowymi, dopasowując podaż do popytu w czasie rzeczywistym.

Kierowanie inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Według Rady ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju i ujawnianie śladu węglowego są obowiązkowe. Dzisiejsze przedsiębiorstwa są oceniane pod kątem ich zysków finansowych oraz korzyści społecznych i środowiskowych.

Zrównoważony rozwój jest obecnie priorytetem dla firm kierujących się wewnętrznymi celami, wymaganiami klientów i przepisami. Liderzy biznesu wdrażają nowe technologie w celu oceny i nakreślenia planów ograniczenia śladu węglowego firmy. Ale też emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zużycia wody i produkcji odpadów.

Rozwiązania sektorowe przewyższają systemy stosowane w całym przedsiębiorstwie

Świadomość, że „jeden rozmiar” nie może pasować do wszystkich, pojawia się na rynku ERP. Dostawcy ERP przyjmują pogląd, że każda branża jest wyjątkowa. Obecnie funkcje systemów ERP zorientowane na branżę zyskują na popularności. A too oznacza mniejsze koszty związane z dostosowywaniem systemu, co prowadzi do szybszego wdrażania i wdrażania.

W rezultacie będziemy świadkami dalszej ekspansji ERP w nowych sektorach, takich jak handel detaliczny i budownictwo. Rozwiązania ERP dostosowane do konkretnych gałęzi przemysłu są siłą napędową dzisiejszego ekosystemu opartego na danych.

ERP zorientowany na klienta: dostosowanie zastępuje standaryzację

Rosnące zapotrzebowanie na ERP wynika z cech i funkcji specyficznych dla branży, a organizacje wymagają rozwiązań dostosowanych do potrzeb. Rozwiązanie ERP opracowane specjalnie na potrzeby zastosowań przemysłowych wymaga mniej dostosowywania. Jest znacznie szybszy we wdrażaniu, ponieważ został zaprojektowany w oparciu o najlepsze praktyki.

Tradycyjne rozwiązania ERP często wymagają modyfikacji przepływu biznesowego organizacji. Konfigurowalne rozwiązania ERP można jednak dostosowywać tak, żeby proces biznesowy organizacji pozostały niezmienione. Konfigurowalne przepływy pracy, raporty i procesy skracają krzywą uczenia się, ułatwiają wdrażanie, mają minimalny wpływ na przepływ biznesowy i oferują zwiększony wzrost wydajności.

Zwiększone przejście na rozwiązania oparte na chmurze

Zapotrzebowanie na możliwości mobilne napędzane przez technologie AL i ML w celu uzyskania wglądu w operacje w czasie rzeczywistym są siłą napędową wzrostu rynku ERP. ERP w chmurze nie jest najnowszym trendem, ale jego wpływ będzie odczuwalny przez wiele lat. Tak pokazano w niedawnym raporcie MarketsandMarkets, który stwierdza, że ​​globalny rynek ERP cloud ma wzrosnąć do 130 mld USD. do 2027 r.

Przetwarzanie w chmurze wprowadziło nowy świat ERP. Udostępniają opcje hostowane w chmurze, które napędzają bardziej wydajne praktyki pracy. Ale też oszczędzają czas, zmniejszają całkowity koszt posiadania i pomagają firmom zmienić sposób pracy. Otwarte, elastyczne i skalowalne aplikacje w chmurze doprowadziły do ​​zdominowania rynku przez rozwiązania SaaS ERP. Wiele organizacji, które nadal korzystają z lokalnego systemu ERP, zaczyna rozumieć, w jaki sposób i dlaczego zostały w tyle.

Mobilny system ERP

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób pracuje „w drodze”. Nic więc dziwnego, że jednym z największych trendów w ERP na rok 2023 jest większy nacisk na rozwiązania mobilne. Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej, coraz więcej organizacji wdraża mobilny ERP, który szybko staje się niezbędnym narzędziem operacyjnym.

Mobilne rozwiązania ERP zwiększają widoczność i dostępność systemu w całej firmie. Przyspieszają procesy biznesowe, zwiększają produktywność oraz oszczędzają czas, zasoby i koszty. Mobilne aplikacje ERP są przeznaczone do wspierania operacji „w ruchu”, z aplikacjami obejmującymi mobilny CRM. Ale też magazyn, punkt sprzedaży (POS), zatwierdzanie zakupów, aplikacje do obsługi pracowników i nie tylko.

Priorytetem jest integracja

Wraz ze wzrostem popularności ERP w chmurze integracja przy użyciu standardowych interfejsów API jest powszechna. System ERP, który zapewnia swobodę integracji z aplikacjami innych firm, ma kluczowe znaczenie dla niezależności technologicznej. Konfigurowalne rozwiązania ERP oferują dostęp do interfejsów API i zapewniają możliwość integracji niszowych rozwiązań innych firm. Umożliwiają firmom łatwe dodawanie lub usuwanie funkcji oraz większą kontrolę zarówno nad rozwojem, jak i wdrażaniem.

Generowanie automatyzacji – Machine Learning i AI

W świecie biznesu zdominowanym przez kulturę natychmiastowej gratyfikacji automatyzacja procesów przechyla szalę na korzyść tych, którzy z niej korzystają, aby „osiągnąć więcej za mniej”. W roku 2023 i później zintegrowane technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego stopniowo staną się standardową częścią każdej funkcji ERP. Bezkodowa, automatyczna personalizacja systemu pozwoli organizacjom i indywidualnym użytkownikom czerpać dodatkową wartość ze stale rosnących wolumenów gromadzonych danych.

Od automatycznej konfiguracji systemu w oparciu o zachowanie użytkownika, po narzędzia do personalizacji AI, które poprawiają komfort użytkowania, rekomendacje AI umożliwią automatyzację osobistego przepływu pracy, wyświetlanie widoków i umożliwią użytkownikom automatyzację opartą na wzorcach pracy w celu usprawnienia zadań i działań.

Bezpośrednia integracja maszyny

Bezpośrednia integracja maszyn, czyli Internet przedmiotów (IoT), umożliwia bezproblemową łączność między systemami komputerowymi a urządzeniami z dostępem do Internetu bez konieczności interwencji człowieka.

Procesy produkcyjne są połączone we wszystkich obszarach, od inwentaryzacji i magazynowania po halę produkcyjną i kanały dystrybucji, przyspieszając przepływy pracy, oszczędzając czas, zasoby i koszty oraz umożliwiając doskonałość operacyjną i automatyzację przepływów pracy.

Przewiduje się, że wzrost liczby urządzeń IoT wzrośnie z 478,36 mld USD w 2022 r. do zdumiewającej kwoty 2465,26 mld USD w 2029 r .,  co prawdopodobnie zwiększy łączność ERP i IoT oraz skróci czas potrzebny na wdrożenie nowych technologii monitorowania systemu i gromadzenia danych. Dalsza łączność IoT usprawni przepływ danych i umożliwi firmom wykorzystanie wcześniej niedostępnych danych, które będą dalej napędzać szeroką gamę aplikacji analitycznych i AI. Ulepszenia w technologiach IoT pozwolą również utrzymać niższe koszty wdrożenia ERP.

A w naszym podcaście…

Tym razem mamy dwóch Gości i są nimi Grzegorz Wikierski – Head of Sales, który twierdzi, że „sprzedawanie to pomaganie” i Adam Gołębiewski – Manager Consulting. Rozmawiamy o trendach w systemach ERP w uyjęciu polskim i zagranicznym. Rozmawiamy o podejściu do klientów i ich wymaganiach, mapując to wszystko na aktualne trendy w sytayemach ERP.

Serdecznie zapraszam do odsłuchania i komentowania.