Na początku 2021 roku zakończyło się wdrożenie kompleksowego rozwiązania, którego celem było usprawnienie procesów w spółce voestalpine Signaling Poland. W czasie 18 miesięcy zespół wdrożeniowy SUPREMIS przy bliskiej współpracy z klientem przeprowadził proces implementacji oprogramowania oraz integracji z obecnymi wcześniej u klienta systemami informatycznymi.

Do transformacji cyfrowej firma voestalpine podchodzi jako do strategicznego procesu o długofalowej perspektywie. Takie myślenie i działanie zgodnie z tą zasadą doprowadziło firmę do zwycięstwa w konkursie SAP Quality Award 2021 w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Proces digitalizacji obejmuje wszystkie kluczowe operacje biznesowe, dzięki czemu firma może usprawnić wszystkie aspekty swojej działalności. Takie kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej zostało nagrodzone przez jury konkursu.

 

Digitalizacja dzięki systemowi ERP

voestalpine Signaling Poland Sp. z o.o. produkuje, integruje, instaluje i serwisuje urządzenia i systemy wykorzystywane w ruchu kolejowym. Firma nastawiona jest na ciągły rozwój, innowacyjność, usprawnianie procesów, postęp techniczny i organizacyjny.

Podyktowana wymogami bezpieczeństwa wysoka jakość produktów firmy wpływa na obowiązek zachowania wszelkich procedur w procesie produkcji. Aby sprostać tym wymaganiom oraz kontynuować postęp transformacji cyfrowej spółka voestalpine zdecydowała się na wybór SUPREMIS jako partnera wdrożeniowego systemu ERP SAP Business One, systemu do produkcji zaawansowanej Beas Manufacturing, rozwiązania do optymalizacji powierzchni magazynowej Produmex WMS oraz rozwiązania do elektronicznego obiegu dokumentacji w firmie.

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, spółka zoptymalizowała kluczowe obszary biznesowe: sprzedaż, zarządzanie projektami, zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcję, zarządzanie powierzchnią magazynową, zakupy firmowe oraz finanse i kontroling.

 

Digitalizacja ofert i dokumentacji

Firma usprawniła także obszar sprzedaży i zarządzania projektami wprowadzając do codziennych operacji cyfrowy konfigurator produktów oraz zestaw narzędzi do elastycznego tworzenia ofert.

W dziedzinie finansów i kontrolingu na uwagę zasługuje wprowadzenie rozwiązania do elektronicznego obiegu dokumentów, które automatycznie zczytuje i analizuje dokumenty finansowe. Dzięki temu usprawnieniu czas, który wcześniej pracownicy przeznaczali na ręczne wprowadzanie dokumentacji do systemu, został zaoszczędzony, a proces raportowania przebiega znacznie szybciej.

 

Transformacja cyfrowa w procesie produkcji

Firma voestalpine poczyniła również wiele usprawnień w obszarze procesu produkcji, który został zdigitalizowany w całości. Zrezygnowano z papierowego obiegu dokumentów na rzecz specjalnych cyfrowych terminali, które połączone są z systemem do zarządzania produkcją i pracą. Również obsługa magazynu odbywa się w stu procentach cyfrowo. System SAP Wykorzystując zaawansowane oprogramowanie do zarządzania produkcją zapotrzebowanie na poszczególne komponenty i materiały wysyłane są automatycznie do systemu magazynowego i aktualizowane na bieżąco.

SUPREMIS – partner biznesowy we wdrożeniu SAP

Firma SUPREMIS kompleksowo przeprowadziła wdrożenie systemu do zarządzania zasobami SAP Business One, rozwiązania dla produkcji Beas Manufacturing, systemu magazynowego Produmex WMS oraz rozwiązania OCR w firmie voestalpine. Dodatkowo zaimplementowane systemy, w tym ERP, zostały zintegrowane z wykorzystywanymi wcześniej rozwiązaniami. Wdrożenie zakończone zostało sukcesem, a ta nagroda jest tego najlepszym dowodem.