Transformacja enova365 z .NET Framework do .NET6 to fundamentalna zmiana z punktu widzenia konstrukcji systemu ERP – nie zawsze do końca obecna w świadomości użytkowników. Czym jest .NET 6 i dlaczego warto wybrać system ERP, oparty na tej platformie? Wyjaśniamy!

enova365 na platformie .NET Framework

Pierwsza wersja systemu enova365 została udostępniona w 2002 roku i była oparta o nowatorską wówczas platformę .NET Framework. Pod tą nazwą kryje się stworzone przez Microsoft środowisko uruchomieniowe oraz zestaw bibliotek dostarczających standardową funkcjonalność dla aplikacji. Wykorzystanie tej technologii pozwala na budowanie złożonych i równocześnie wydajnych aplikacji, przy wykorzystaniu bogatego zestawu funkcji bibliotecznych.

Od powstania platformy Microsoft udostępniał kolejne wersje .NET Framework. W tym samym czasie system enova365 – oprócz rozwoju funkcjonalnego – był systematycznie aktualizowany do nowych wersji środowisk. Dzięki temu zachowywał zgodność z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Platforma .NET Framework posiada jednakże jedną istotną wadę – jest ściśle związana z rozwiązaniami Microsoft i nie umożliwia tworzenia aplikacji uruchamianych w środowiskach innych niż Microsoft Windows. 

Środowisko .NET (dawniej .NET Core) − czym jest .NET6?

Wraz z rozwojem rozwiązań chmurowych zaczęła rosnąć potrzeba tworzenia systemów wieloplatformowych, niezależnych od środowiska, w którym są uruchamiane. Odpowiedzią na to wyzwanie było powstanie platformy .NET Core. Jest to otwarte oprogramowanie (open sourcepozwalające tworzyć i uruchamiać aplikacje na różnych platformach. Projekt został zapoczątkowany przez Microsoft i jest naturalnym „następcą” środowiska .NET Framework. Od wersji 5.0 tej platformy zmieniono nazwę na .NET, a aktualna wersja ze statusem LTS (Long Term Support) posiada numer 6.0 – dlatego używając pojęć .NET Core, .NET czy .NET6 zazwyczaj mówimy o tej samej technologii.

Równocześnie zapowiedziano, że rozwój .NET Framework zostanie zakończony. Wersja 4.8 jest ostateczną wersją tej platformy, jednak wciąż będzie ona otrzymywać poprawki zabezpieczeń.

Aby umożliwić płynne przejście na nową technologię, Microsoft opracował formalną specyfikację interfejsów API .NET, które są dostępne w wielu implementacjach platformy. Specyfikacja ta posiada nazwę .NET Standard. W praktyce oznacza to, że aplikacja napisana w zgodzie ze .NET Standard może być kompilowana i uruchamiana zarówno w środowisku .NET Framework, jak i .NET.

net-framework_.net-core-1-1110x286

W odróżnieniu od .NET Framework .NET Core konstruowany jest przez Microsoft jako technologia wieloplatformowa. Docelowo programy, tworzone w oparciu o tę technologię, mają funkcjonować również w oderwaniu od środowiska Windows

Transformacja technologiczna enova365

Aby zapewnić możliwość rozwoju systemu enova365 oraz dostosowanie go do najnowszych rozwiązań technologicznych, producent podjął decyzję o transformacji enova365 do platformy .NET.  

Pierwszym krokiem było dostosowanie kodu źródłowego systemu oraz wykorzystywanych komponentów (bibliotek firm trzecich) do zgodności z .NET Standard. Równocześnie w wersji enova365 na platformę .NET zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dwóch bardzo istotnych innowacji: 

  • przebudowę architektury komponentów serwera dla aplikacji HTML oraz serwisów web,
  • nowy interfejs użytkownika w aplikacji okienkowej (desktop).

Przebudowa architektury serwera

Zmiana architektury serwerów podyktowana była nie tylko wymaganiami platformy .NET. Ważna była również potrzeba lepszego dostosowania się do możliwości udostępniania systemu w chmurach obliczeniowych, a w szczególności w środowiskach kontenerowych. 

Oczywiście nadal będą działać instalacje oparte o uruchamianie procesów serwera na fizycznych serwerach czy maszynach wirtualnych (a nie tylko w środowiskach kontenerowych), przy czym w ekosystemie serwerowym enova365 pojawiły się nowe komponenty (orchestrator, router) pozwalające na zarządzanie uruchamianiem poszczególnych składników systemu.

Nowy interfejs użytkownika

W wersji okienkowej udostępniony został nowy interfejs użytkownika. Celem tej zmiany było dostarczenie użytkownikom estetycznego, przejrzystego i ergonomicznego rozwiązania.  

W nowym UI zdecydowaliśmy się, między innymi, na wykorzystanie prostej, linearnej ikonografii, znanej już użytkownikom wersji HTML. Kolorystyka systemu została dobrana tak, żeby z jednej strony zapewnić odpowiednią kontrastowość, a z drugiej strony – żeby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po systemie. Ponadto użytkownik ma możliwość wyboru trybu jasnego lub ciemnego oraz jednego z trzech rozmiarów interfejsu. Wprowadzono również nowe rozwiązania wspomagające nawigację po systemie (nowe menu nawigacyjne, czy tzw. Breadcrumbs navigation, czyli nawigację okruszkową) oraz mechanizm globalnej wyszukiwarki, pozwalający na przeszukiwanie menu systemu, czynności, wydruków, zakładek, a także danych.

Żeby dowiedzieć się więcej o nowym interfejsie enova365, obejrzyj poniższy film.

Transformacja z punktu widzenia Autoryzowanego Partnera i użytkownika

Aby zapewnić możliwość płynnego przejścia naszych klientów na nową wersję enova365, producent w okresie przejściowym udostępnia dwie wersje systemu – na platformę .NET oraz .NET Framework. Dzięki temu prace związane ze wdrożeniem nowej wersji można odpowiednio rozłożyć w czasie.

W pierwszej kolejności Autoryzowani Partnerzy, którzy dostarczają swoim klientom dodatki do systemu enova365, dostosowali własne rozwiązania do specyfikacji .NET Standard. Aby umożliwić odpowiednio wcześniejsze przeprowadzenie tych prac, producent już jesienią 2022 udostępnił Partnerom wersję BETA systemu enova365 na platformie .NET.

Drugim krokiem jest instalacja środowiska .NET oraz instalacja i konfiguracja nowej wersji systemu enova365. W szczególności w przypadku rozwiązań serwerowych (wersja HTML oraz serwisy web) wymaga to zaplanowania architektury z wykorzystaniem nowych komponentów serwerowych oraz ich odpowiedniej konfiguracji.

Z kolei użytkownicy enova365 w wersji desktop (okienkowej) otrzymają system z nowym interfejsem użytkownika. Należy tu zaznaczyć, że nie ulega zmianie zakres funkcjonalny w poszczególnych obszarach systemu (księgowość, kadry i płace itp.), a jedynie wygląd oraz – w pewnym zakresie – sposób „poruszania się” po systemie. Natomiast z punktu widzenia użytkowników wersji HTML (w tym w szczególności np. użytkowników Pulpitu Pracownika) nowa wersja nie wprowadza żadnych istotnych zmian w sposobie korzystania z aplikacji.

Korzyści wynikające z transformacji enova365 do .NET6

Jak wspomniano wcześniej, .NET Framework 4.8 jest ostatnią wersją tej platformy. Transformacja systemu enova365 do .NET była więc konieczna, aby zapewnić w przyszłości możliwość dalszego rozwoju i dostarczania naszym użytkownikom nowych wersji systemu.

Równocześnie wykorzystanie platformy .NET już dziś przynosi wiele korzyści:

  • dostosowanie systemu do najnowszych narzędzi i rozwiązań technologicznych, 
  • optymalizacja wydajnościowa aplikacji,
  • dostosowanie do rozwiązań chmurowych zapewniających wysoką skalowalność oraz dostępność,
  • możliwość uruchamiania wersji serwerowych enova365 na systemach Windows oraz Linux.