Bez systemu ERP nie ma produkcji. Tzw. Enterprise Resource Planning (ERP) stanowi cyfrowy szkielet średnich przedsiębiorstw. Łączy systemy partnerskie, optymalizuje procesy biznesowe i steruje operacjami w produkcji. Ważne jest to, że wzmacnia łańcuch dostaw. Dlatego włączenie najbardziej palących kwestii odporności na zmiany i zarządzania zrównoważonym rozwojem do zakresu funkcji ERP, to konsekwentne posunięcie. Dzięki specjalistycznym aplikacjom i funkcjonalnościom bazującym na sztucznej inteligencji ten cel jest już w zasięgu ręki.

Dla przedsiębiorstw nastały trudne czasy. Po Brexicie i dwóch latach pandemii koronawirusa, wojna na Ukrainie stawia gospodarce kolejne wyzwania. W skutek decyzji politycznych koszty energii i innych zasobów osiągają niewyobrażalny dotąd poziom.

Wynikiem stałego niedoboru surowców jest niedostępność prefabrykatów, szczególnie w przemyśle elektronicznym i stalowym. Problemy te mają negatywny wpływ na łańcuchy dostaw na całym świecie i skutkują zastojami w produkcji i ciągłym przesuwaniem terminów dostaw.

Przejrzyste procesy podstawą do wzmocnienia odporności na zagrożenia

Aby wzmocnić własne łańcuchy dostaw, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne muszą uodpornić się na występowanie nagłych zmian. Koniecznie powinny podjąć odpowiednie kroki, co prezentuje ankieta przeprowadzona przez Gartnera na początku kryzysu wywołanego pandemią Covid-19.

Tylko 21% ankietowanych przyznało, że dysponuje siecią kontaktów biznesowych odporną na zagrożenia kryzysowe. Odporność na zagrożenia charakteryzowana jest przez Gartner jako znajomość operacji w przedsiębiorstwie. Ale też umiejętność sprawnego reagowania na zmiany. Działania w zakresie zakupów, produkcji i sprzedaży mogą wtedy szybko zostać dopasowane do sytuacji.

Sztuczna inteligencja źródłem odporności i zrównoważonego rozwoju

Znajomość procesów we wszystkich obszarach – od sprzedaży, poprzez konstrukcję i zakupy, do serwisu – choć ważna, nie jest wystarczająca. Nie jest wystarczająca, żeby perspektywicznie realizować inicjatywy wspierające odporność i zrównoważony rozwój firmy. Konieczne jest zidentyfikowanie nieefektywnych procesów i ich inteligenta transformacja. Transformacja w kontekście całościowej logiki biznesowej tak, żeby sprawne działania pozwalały na tworzenie trafnych prognoz. W tym celu w ERP wykorzystywane są innowacyjne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (SI).

Już co trzecie przedsiębiorstwo (36%) stosuje SI do zwiększania zakresu ochrony środowiska, np. samodzielnie optymalizujące się sterowanie procesami produkcyjnymi. Do popularnych aplikacji SI zaliczana jest konserwacja predykcyjna.

Poprzez wykorzystanie algorytmów i sensorów nadzorujących maszyny, SI samodzielnie ostrzega przed grożącą awarią. Ale też informuje o konieczności przeprowadzenia konserwacji lub wymiany części. W ten sposób wzrasta efektywność i wydłuża się okres użytkowania maszyny.

W kontekście systemu ERP należy pamiętać, że w pierwszej kolejności powinny zostać zidentyfikowane odpowiednie procesy i scenariusze do zastosowania SI.

Dlatego dla użytkowników i klientów biznesowych ogromne znaczenie ma ekspertyza doświadczonych producentów rozwiązań ERP. Dla przedsiębiorstw z sektora średnich przedsiębiorstw szczególnie ważny jest też nieskomplikowany dostęp do różnych aplikacji ERP stosujących SI. Zarówno w zakresie analizy, jak i procesów, w tym m.in. semantycznego przygotowania wiedzy i asystentów cyfrowych.

Aplikacje SI mogą być wtedy wykorzystywane do generowania wartości dodanej w ramach specyficznych operacji, procesów lub funkcjonalności.

Wykorzystanie SI w ramach systemu ERP do wzmocnienia łańcucha dostaw

Jak konkretnie sztuczna inteligencja pomaga we wzmocnieniu w systemie ERP łańcucha dostaw? Kluczowe są przejrzyste struktury – w tym zakresie przydatne są prognozy zbytu i wykrywanie nieprawidłowości wspierane przez SI.

W ten sposób przedsiębiorstwa mogą aktywnie przygotowywać się na niespodziewane wydarzenia, które na przestrzeni ostatnich dwóch lat praktycznie nieprzerwanie nam towarzyszyły. Także w zarządzaniu łańcuchem dostaw w systemie ERP. Takie prognozy uwzględniają wszystkie możliwe zmienne, aby zapewnić stały przepływ towarów, również w przypadku wystąpienia katastrofy.

W odniesieniu do spodziewanych kosztów, celem powinna być optymalizacja zasobów i stworzenie tzw. Smart Value Chain. Koszty zaopatrzenia i magazynowania powinny zostać zredukowane. To samo dotyczy błędnych dostaw i liczby transportów, bo to wpływa bezpośrednio na łańcuch dostaw.

Ponadto wyższa odporność łańcucha dostaw oznacza lepszą terminowość dostaw, łatwiejsze osiąganie celów, większą efektywność procesów, redukcję czasów przebiegu operacji i ograniczenie kosztów obsługi.

Podsumowanie i perspektywy

Przedsiębiorstwa stawiające na innowacyjne technologie są lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe, np. związane z pandemią koronawirusa, ponieważ ich procesy charakteryzują się większą odpornością i elastycznością.

Nawet małe i średnie przedsiębiorstwa wyposażone w innowacje technologiczne mogą stawić czoła globalnej konkurencji. Inteligentny system ERP jako cyfrowy szkielet przedsiębiorstwa, znajdujący szerokie zastosowanie w procesach firmy i dopasowany do potrzeb branży bezpośrednio zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Przeczytaj również: