W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym firmy często muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że wdrożenie nowoczesnego oprogramowania ERP (Enterprise Resource Planning) może przynieść wiele korzyści i poprawić efektywność ich działalności. Chociaż wiele firm polega nadal na tradycyjnych narzędziach, takich jak arkusze kalkulacyjne Excel, do zarządzania operacjami, z czasem coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się na przejście na zaawansowane systemy ERP. W tym artykule omówimy, kiedy i dlaczego firmy powinny rozważyć zmianę z Excela na oprogramowanie ERP, przedstawiając kluczowe korzyści, jakie może przynieść ono firmom z sektora produkcyjnego.

 

Czym jest oprogramowanie ERP dla produkcji?

Oprogramowanie ERP, znane również jako planowanie zasobów przedsiębiorstwa, to rodzaj oprogramowania biznesowego, które integruje i zarządza wszystkimi złożonymi procesami związanymi z efektywnym prowadzeniem firmy – w tym i produkcyjnej.

Jest to kompleksowe narzędzie, które umożliwia śledzenie surowców, zarządzanie zapasami, optymalizację procesów produkcyjnych, kontrolę finansową oraz zarządzanie relacjami z klientami. Oprogramowanie ERP pomaga również identyfikować straty, eliminować błędy, poprawiać relacje z klientami i usprawniać współpracę w czasie rzeczywistym.

W praktyce, oprogramowanie ERP dla produkcji pozwala firmom na skuteczne planowanie produkcji, kontrolę kosztów, zarządzanie dostawami, nadzór nad jakością produktów oraz optymalizację efektywności operacyjnej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zwiększać konkurencyjność i osiągać lepsze wyniki.

Warto podkreślić, że oprogramowanie ERP dla produkcji jest dostosowane do specyficznych potrzeb branży produkcyjnej. Może uwzględniać takie aspekty jak:

 • zarządzanie magazynem,
 • planowanie produkcji,
 • śledzenie procesów,
 • kontrola jakości,
 • zarządzanie zamówieniami klientów,
 • analiza danych.

Dzięki temu firma może skutecznie zarządzać całym cyklem produkcyjnym, od zamówienia surowców do dostarczenia gotowego produktu klientowi.

Oprogramowanie ERP dla produkcji jest więc niezwykle istotnym narzędziem dla firm w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Pozwala ono na skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi, optymalizację działania firmy i zwiększenie efektywności operacyjnej. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie tego typu rozwiązań.

 

Excel vs ERP – najważniejsze różnice Zakres funkcjonalności

 • Excel: jest to arkusz kalkulacyjny, który umożliwia tworzenie i manipulację danymi. Można w nim wykonywać podstawowe operacje matematyczne i statystyczne, tworzyć wykresy i analizować dane, opracowywać wykresy, tworzyć formuły, generować raporty i wiele więcej.
 • Oprogramowanie ERP: jest z kolei kompleksowym systemem, który integruje różne dziedziny działalności firmy, takie jak produkcja, finanse, sprzedaż, zaopatrzenie, magazynowanie, zarządzanie relacjami z klientami itp. Zapewnia ono szeroki zakres funkcjonalności, umożliwiając holistyczne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Integracja danych

 • Excel: w Excelu dane są często przechowywane w poszczególnych arkuszach i plikach. Konieczne jest więc ręczne przekazywanie danych między różnymi plikami, co może prowadzić do błędów i utrudniać ich synchronizację.
 • Oprogramowanie ERP: integruje dane z różnych obszarów działalności firmy w jednym centralnym systemie. Dzięki temu informacje są dostępne w czasie rzeczywistym i mogą być łatwo udostępniane i synchronizowane między różnymi wydziałami.

Automatyzacja procesów

 • Excel: większość operacji i obliczeń musi być wykonywana manualnie. Procesy biznesowe są zazwyczaj oparte na ręcznych wprowadzaniu danych i formułach, co może być czasochłonne i podatne na błędy.
 • Oprogramowanie ERP: automatyzuje wiele procesów biznesowych, eliminując potrzebę ręcznej pracy. Można zdefiniować reguły, procesy i workflow, które są wykonywane samoczynnie, co przyspiesza operacje i minimalizuje ryzyko błędów.

Analiza i raportowanie

 • Excel: oferuje stosunkowo rozbudowane możliwości analizy danych i tworzenia niestandardowych raportów poprzez zastosowanie odpowiednich formuł i prezentację danych w postaci wykresów. Jednak w przypadku dużej ilości danych, wydajność arkuszy Excel może być ograniczona.
 • Oprogramowanie ERP: również zapewnia narzędzia do analizy danych i raportowania, ale ma bardziej zaawansowane możliwości. Z pomocą systemu ERP można generować standardowe raporty dotyczące finansów, produkcji, sprzedaży itp. oraz przeprowadzać analizę za pomocą zaawansowanych narzędzi biznesowych.

Skalowalność

 • Excel: jest przede wszystkim narzędziem do osobistego użytku i ma ograniczenia w zakresie skalowalności. Może być trudno utrzymać i zarządzać dużymi zbiorami danych oraz zwiększać funkcjonalność wraz z rozwojem firmy.
 • Oprogramowanie ERP: jest zaprojektowane do obsługi zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Może być łatwo skalowane, aby sprostać rosnącym potrzebom firmy i obsługiwać większe ilości danych i użytkowników.

Warto także dodać, że w przypadku arkuszy kalkulacyjnych Excel istnieje ryzyko przypadkowego skasowania danych lub uszkodzenia pliku. Choć mechanizmy auto zapisu i odzyskiwania plików oferują pewne zabezpieczenia, nie dają one jednak pełnej gwarancji odzyskania ostatnio wprowadzonych informacji.

W przypadku oprogramowania ERP żaden zapis do bazy danych nie może zostać utracony. Poziom ochrony plików i danych w takich aplikacjach jest znacznie wyższy niż w Excelu.

Dodatkowo w Excelu napotkać można na poważne trudności dotyczące pracy zespołowej i zapewniania aktualności danych. Gdy otworzymy dany arkusz, inni mają do niego dostęp jedynie w trybie tylko do odczytu.

Ponadto, aktualizacja danych w jednym arkuszu Excel zwykle wymaga dokonywania zmian w innych arkuszach zawierających te same informacje. Jest to bardzo czasochłonne i podatne na błędy rozwiązanie. W przypadku systemu ERP problemy te znikają. Podnosi to znacząco wskaźniki efektywności produkcji i zapewnia ulepszoną płynność operacyjną.

 

W jaki sposób oprogramowanie ERP może pomóc Twojej firmie?

Jeśli zastanawiasz się, czy nadal używać Excela, czy jednak to już moment, aby wybrać oprogramowanie ERP, to mamy dla Ciebie kilka ważnych informacji. Oprogramowanie ERP dla produkcji dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom oraz oferowanym możliwościom adaptacji ich do realnych potrzeb biznesowych, może przynieść wiele korzyści Twojej firmie. Wśród kluczowych „za” znajdują się:

1.   Skuteczne zarządzanie procesami

Wdrożenie systemu ERP zapewnia kompleksowe zarządzanie procesami produkcyjnymi. Z jego pomocą możliwe jest monitorowanie i śledzenie każdego etap produkcji – począwszy od zamówień surowców po dostawę gotowego produktu do klienta. Dzięki temu zyskać można pełny wgląd i kontrolę nad wszystkimi wykonywanymi operacjami.

2.   Optymalizacja wydajności dzięki systemowi ERP

Oprogramowanie ERP pomaga w identyfikowaniu nieefektywnych procesów i strat w procesach produkcyjnych. Wdrożenie ERP pomaga zoptymalizować harmonogram produkcji, zarządzać zapasami i surowcami oraz minimalizować czas przestoju maszyn. Dzięki temu zwiększa się wydajność przedsiębiorstwa, a koszty maleją.

3.   Doskonała kontrola finansowa

Oprogramowanie ERP integruje zarządzanie finansami z procesami produkcyjnymi. Z jego pomocą można minimalizować wydatki, kontrolować koszty produkcji i śledzić dochody. To z kolei zapewnia lepsze zarządzanie budżetem i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

4.   Poprawa relacji z klientami

Dzięki oprogramowaniu ERP polepszeniu ulegają także relacje z klientami. Dedykowany do tego zadania moduł ERP pozwala bowiem śledzić historię zamówień, udzielać szybkich odpowiedzi na zapytania i dostarczać klientom informacjei o statusie zamówienia. To przyczynia się do budowania silnych i długotrwałych relacji z odbiorcami.

5.   Automatyzacja i eliminacja błędów dzięki ERP

Wdrożenia ERP mają jeszcze jedną, bardzo istotną zaletę – automatyzują wiele złożonych procesów, co eliminuje konieczność ręcznego powielania danych i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. To finalnie zwiększa dokładność i precyzję operacji, co ma pozytywny wpływ na jakość oferowanych produktów i usług.

 

Kiedy jest odpowiedni moment, aby przestawić się z excela na system ERP?

Decyzja o przejściu z Excela na system ERP może być trudna dla małych organizacji o prostych procesach produkcyjnych. Przy niewielkich wymaganiach dotyczących analizy i przechowywania danych, raportowania czy tworzenia zestawień, Excel sprawdza się bardzo dobrze.

Jednak, gdy firma rośnie, zatrudnia więcej pracowników, poszerza kontakty biznesowe i dywersyfikuje procesy produkcyjne, korzystanie z Excela staje się nieefektywne ze względu na konieczność poświęcania coraz większej ilości czasu na aktualizowanie arkuszy, poszukiwanie błędów oraz tworzenie formuł i makr. Wówczas nadchodzi idealny moment, aby rozważyć wdrożenie oprogramowania ERP.

Nowoczesne rozwiązania ERP, takie jak proALPHA, zapewniają obsługę praktycznie każdego aspektu działalności firmy produkcyjnej. Rozstanie się z setkami, a nawet tysiącami arkuszy nie jest tak bolesne, jak mogłoby się wydawać. Dzięki możliwości automatyzacji i jednolitej bazie danych, dane dostępne w oprogramowaniu ERP nie muszą już być przenoszone do innych systemów, aby mogły być przetwarzane, a wstępnie określony przepływ pracy w systemie ERP zapewnia najszybszy i najbardziej efektywny sposób działania.

 

Jak dokonać wyboru odpowiedniego systemu ERP

W momencie, gdy stajemy przed decyzją dotyczącą wyboru i wdrożenia systemu ERP, musimy skonfrontować się z problemem wyboru dostawcy i oprogramowania. Aby ułatwić to zadanie, warto porównać dostępne na rynku rozwiązania z naszymi własnymi wymaganiami.

Przedsiębiorstwa produkcyjne mają z reguły specyficzne oczekiwania co do zakresu usług, funkcji i procesów oferowanych przez system ERP. Dlatego wybrane oprogramowanie powinno być odpowiednio dopasowane do potrzeb biznesowych firmy, biorąc pod uwagę jej rozmiar, strukturę oraz wymagania dotyczące poszczególnych modułów i funkcjonalności. Warto pamiętać, że choć większość systemów ERP może być indywidualnie dostosowywana do różnych zadań, adaptacja ta nie jest łatwa. Warto więc poświęcić czas na analizę potrzeb biznesowych, by zmiana z arkuszy Excel na oprogramowanie ERP zakończyła się sukcesem.