Jak zwiększyć wydajność procesu produkcyjnego, poprzez zastosowanie zaawansowanego systemu MES? Odpowiedź może być tylko jedna – śmiało i z pewnym sukcesem tak jak firma KLEIBER – tegoroczny laureat konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dowiedz się, czego dokonali w swoim przedsiębiorstwie we współpracy z OrderSoft i dlaczego odmieniło to ich dotychczasową działalność.

O tym, że cyfryzacja usprawnia i optymalizuje nie jeden proces w trakcie produkcji, już od dawna przekonali się wszyscy członkowie firmy KLEIBER – producenta obiektowych mebli do siedzenia. Działająca od 1997 roku na rodzimym rynku firma, nieprzerwanie projektuje i tworzy własne modele w oparciu o światowe technologie. Dbałość o detale, najwyższą jakość surowca oraz precyzyjną personalizację modeli, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji czasu produkcji, wyznaczyły jasny tor ku cyfrowej transformacji całego przedsiębiorstwa. Po wcieleniu w ramy własnej struktury, wszystkich kluczowych procesów i objęciu dynamicznej kontroli nad ich przebiegiem dzięki wdrożeniu systemów klasy ERP, kolejnym etapem dalszego rozwoju była digitalizacja danych produkcyjnych obejmujących:

 • dane konstrukcyjne produktów
 • dane o planie produkcyjnym
 • dane o rzeczywistej realizacji postępów produkcji
 • dane o specyficznych wymaganiach klientów

Punktem kluczowym stało się udostępnienie powyższych danych wszystkim uczestnikom procesu produkcyjnego w formie dostosowanej do ich potrzeb. Podsumowując, głównym celem całego przedsięwzięcia, które w znaczący sposób rewolucjonizowało dotychczasowy model pracy, było usprawnienie procesu produkcyjnego, skutkujące zwiększeniem wydajności wytwórczych przedsiębiorstwa, poprzez dostarczenie koniecznych lub przydatnych informacji do każdego z uczestników procesu produkcyjnego.
Stawiając na najwyższą jakość, szybkość i profesjonalizm realizacji, firma KLEIBER podjęła współpracę z OrderSoft, który zajął się kompleksową koordynacją wdrożenia systemu informatycznego.

W ramach projektu zrealizowano takie zadania jak:

 • Digitalizacja danych konstrukcyjnych.
 • Zakup i implementacja tabletów na potrzeby systemu MES dla poszczególnych stanowisk pracy.
 • Zakup systemu klasy MES, stanowiącego źródło danych konstrukcyjnych dla pracowników fizycznych.
 • Integracja zaawansowanego systemu MES z posiadanym już systemem ERP, który wyeliminował słowne i papierowe delegowanie zadań pracownikom fizycznym i zastąpił je informacją uporządkowaną, przekazywaną na tabletach. Pracownicy, wybierający operację produkcyjną do realizacji spośród wyszczególnionych przez system MES, a dalej – rozpoczynając ją i kończąc, automatycznie prowadzili do jej zaewidencjonowania wraz z parametrami wykonania. Co więcej, poprzez system MES na bieżąco mieli dostęp do szczegółowych wymagań klienta, określonych w zamówieniu.
 • Wdrożenie i zakup modułu MES do operacji magazynowych, związanych ze zużyciem surowców. System MES został rozbudowany o moduł wydań surowców, głównie tkanin, na potrzeby konkretnej operacji produkcyjnej.
 • Projekt i realizacja złożonego systemu etykietowania produktów gotowych, dostosowanego do oczekiwań klientów instytucjonalnych.

 

Realizowany projekt digitalizacji danych produkcyjnych i wdrożenia automatyzacji, niewątpliwie miał wpływ na całe przedsiębiorstwo, zmieniając zakres obowiązków większości pracowników i w dużej mierze usprawniając ich codzienne obowiązki. Najważniejszą, a jednocześnie najbardziej widoczną korzyścią z wprowadzonych zmian, było uzyskanie znacznie większej wydajności poprzez: wykonywanie wyłącznie celowych operacji produkcyjnych w danym momencie, delegowanie operacji pracownikom o najwyższych predyspozycjach i możliwościach do ich realizacji, mierzenie i weryfikacja czasu stanowiącego czas poświęcony na wartość dodaną produktów oraz inne czynniki bazujące na precyzyjnym pomiarze czasów wytworzenia.

Kolejnymi zaletami, jakie przyniosła za sobą digitalizacja, były:

 • Ograniczenie nieprawidłowości konstrukcyjnych produktów oraz zmniejszenie kosztów wynikających z zachowania założonej jakości,
  Skrócenie czasu wdrożenia nowych pracowników w zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach,
 • Lepsza organizacja i porządek na hali produkcyjnej oraz wyeliminowania miejsc składowania półproduktów
 • Weryfikacja i dopracowanie obecnych technologii produktów, dzięki pomiarowi czasu wszystkich czynności produkcyjnych
 • Optymalizacja dotychczasowych planów produkcyjnych
 • Obiektywna ocena jakości pracy pracowników i stopnia realizacji operacji produkcyjnych
 • Minimalizacja czynności związanych z raportowaniem
 • Szybsze terminy realizacji i dostaw do klienta końcowego.

 

Zrealizowany projekt digitalizacji danych za pomocą systemu MES w firmie KLEIBER to świetny przykład reakcji polskiego przedsiębiorstwa na wyzwania transformacji cyfrowej, jakie niesie za sobą światowa rewolucja przemysłowa. Wszystkie zadania wykonane w ramach projektu znacząco optymalizują procesy całej organizacji, zmieniając przy tym środowisko pracy na cyfrowe oraz zwiększając udział i zaangażowanie pracowników w nowym kanale komunikacyjnym. Włączenie pracowników produkcyjnych do procesów kreowania zmian technologicznych, będących kluczem do jeszcze większej jakości produktów, a jednocześnie docenienie ich roli w tym procesie jest szansą na podniesie konkurencyjności całego przedsiębiorstwa.

Wnikliwa cyfryzacja procesu produkcyjnego, której dotyczy omawiany projekt, jest kolejnym elementem długofalowej strategii firmy i jest niezbędna dla zachowania jakości przy zwiększeniu realizowanej produkcji. Stanowi również bardzo mocną podstawę do zwiększania produktywności, a w konsekwencji obniżenia kosztów produkcji. Tak głęboka cyfryzacja procesu produkcyjnego jest obserwowana w dużych przedsiębiorstwach, jednak jest unikalna w średnich firmach produkcyjnych. Tym bardziej, projekt firmy KLEIBER zasługuje na wyróżnienie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i znalezienie się w gronie liderów polskiej innowacyjności. Postawienie na współpracę z profesjonalną firmą wdrożeniową OrderSoft, stanowi doskonałą inspirację dla każdej polskiej firmy, która w obawie przez zawiłościami implementacji systemów informatycznych, rezygnuje z tego typu rozwiązań, nie dając sobie szansy na dalszy rozwój i zwiększenie swojej konkurencyjności.