« Back to Glossary Index

wskaźnik zysku lub straty na inwestycji w stosunku do jej kosztu. Zwykle wyrażany jest procentowo i służy do podejmowania decyzji finansowych w celu porównania rentowności danego działania czy porównania efektywności różnych inwestycji. Formuła zwrotu z inwestycji: ROI = (zysk netto / koszt inwestycji) x 100

Wróć do słownika pojęć