« Back to Glossary Index

Średni czas cyklu produkcyjnego liczony jako średnia dla danego wyrobu w jednostce czasu

źródło : Humansoft.pl

Wróć do słownika pojęć