« Back to Glossary Index

oprogramowanie pośrednie, które ułatwia komunikację między dwiema aplikacjami – jest pewnego rodzaju łącznikiem – tłumaczem pomiędzy dwoma programami. Middleware dzielimy na trzy typy: komunikacyjny, bazodanowy, systemowy.

Wróć do słownika pojęć