• Dzięki dynamicznie rosnącemu popytowi na usługi chmurowe przychody ze sprzedaży rozwiązań chmurowych w I kwartale wzrosły o 67% r/r;
  • Udział przychodów cyklicznych stanowi obecnie 70% przychodów całkowitych;
  • Przychody ze sprzedaży oprogramowania wzrosły o 25% r/r;
  • Inwestycja Hg w IFS i WorkWave o wartości 10 miliarów USD otworzyła nowe możliwości w pozycjonowaniu oferty i budowaniu pozycji na rynku.

IFS, globalny dostawca oprogramowania w chmurze dla przedsiębiorstw, opublikował wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2022 r. Rozpoznany przychód roczny (ACV Bookings) firmy odnotował wzrost o 78% r/r, a przychody cykliczne zwiększyły się aż o 45% r/r.

IFS odnotowuje rosnące zapotrzebowanie na technologię chmurową, bowiem właśnie przychody ze sprzedaży tych rozwiązań zwiększyły się o 67% r/r pomimo wyzwań rynkowych i wstrząsów geopolitycznych. W całym 2021 i na początku 2022 roku rósł także udział przychodów cyklicznych w przychodach ze sprzedaży oprogramowania, który osiągnął 92% w pierwszym kwartale.

Doskonałe wyniki finansowe potwierdzają, że IFS jest w znakomitej kondycji. Pozycję firmy jako czołowego dostawcy oprogramowania w chmurze dla przedsiębiorstw z całego świata dodatkowo ugruntowała warta 10 miliardów USD inwestycja spółki Hg, która od marca 2022 roku jest jednym z dwóch największych udziałowców mniejszościowych IFS. 

Oparta na technologii komponowalnej platforma IFS Cloud daje IFS unikalną pozycję na rynku. Jej wyjątkowość polega na połączeniu rozwiązań dostosowanych do konkretnych branż oraz funkcjonalności pozwalających zarządzać aktywami i planować zasoby przedsiębiorstwa z narzędziami umożliwiającymi kompleksowe zarządzanie procesem obsługi klienta. Nigdy wcześniej oczekiwania wobec jakości obsługi nie były tak wysokie. Tym bardziej zdolność platformy IFS Cloud do zapewnienia jej na najwyższym poziomie czyni ją niezwykle atrakcyjną na rynku. Wiele firm z samego faktu posiadania IFS Cloud uczyniło swój podstawowy wyróżnik.

 

Na początku 2022 roku IDC, międzynarodowa firma doradcza specjalizująca się w nowych technologiach i rynku ICT, uznała IFS za lidera zarówno w kategorii IDC MarketScape for WorkWide Manufacturing Service Life Cycle Management Platforms (platforma do zarządzania cyklem serwisowym dla producentów) jak i IDC MarketScape for Worldwide Field Service Management Solutions for Utilities (zarządzanie serwisem w terenie dla zakładów z branży Utilities).

 

Platforma IFS Cloud została dobrze przyjęta przez klientów. Zainteresowanie nią stale rośnie dzięki nowym funkcjom wprowadzonym w kwietniowej aktualizacji IFS Cloud April 2022. Jedną z nich jest Customer Experience Management, czyli usługa umożliwiająca zbieranie i analizę opinii klientów, o którą platforma IFS Cloud wzbogaciła się w ślad za przejęciem firmy Customerville zaledwie dziewięć miesięcy wcześniej.

 

Od czterech lat IFS konsekwentnie wyprzedza rynek. Pierwszy kwartał bieżącego roku, z 78-procentowym wzrostem rozpoznanego przychodu rocznego, tylko ten trend potwierdza. Osiągnęliśmy znakomite wyniki we wszystkich obszarach i jestem dumny, że potwierdzają one słuszność naszej strategii – powiedział Dyrektor Generalny IFS Darren Roos. Te wyniki i dołączenie firmy Hg do grona udziałowców IFS zapewniają nam wsparcie trzech powaznych inwestorów. To z kolei stwarza przestrzeń do poszukiwania sposobów dalszego rewolucjonizowania rynku i oferowania klientom możliwości wyboru. Zarówno nasze oprogramowanie jak i cieszące się dużym uznaniem obsługa serwisowa dają takie rozwiązania technologiczne, dzięki którym nasi klienci mogą zapewnić najlepszą obsługę swoich klientów (Moment of Service™) i osiągnąć solidną wartość biznesową – podkreślił Darren Ross.

 

To kolejny kwartał, w którym IFS osiąga znakomite wyniki. Co istotne, wzrosty odnotowujemy we wszystkich wskaźnikach. Wyłania się z nich obraz firmy w świetnej kondycji, zbudowanej na mocnych i zdrowych filarach, stawiającej na rozwój i rentowność – powiedziała Dyrektor Finansowa IFS Constance Minc. Pierwszy kwartał pokazuje również stałą zmianę jakościową w strukturze przychodów, gdzie przychody cykliczne stanowią obecnie 70% przychodów całkowitych. Tak dobre wyniki potwierdzają znaczenie IFS na rynku i dowodzą słuszności naszej strategii rozwoju – dodała. 

Najważniejsze wyniki finansowe* i operacyjne w pierwszym kwartale 2022 r.:

  • Przychody ze sprzedaży oprogramowania wyniosły 1.3 miliarda SEK, co oznacza wzrost o 25% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.
  • Przychody cykliczne wyniosły 1.2 miliarda SEK, co oznacza wzrost o 45% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.
  • Przychody ze sprzedazy rozwiązań chmurowych wzrosły o 67% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.
  • Przychody netto wyniosły 1.7 miliarda SEK, co oznacza wzrost o 15% w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.

 

*Uwaga: wszystkie dane wyrażone są w koronach szwedzkich (kwota w walucie stałej).

 

Z uwagi na fakt, że pod koniec drugiego kwartału 2021 r. firma WorkWave wydzieliła się jako odrębna spółka, powyższe wyniki nie uwzględniają jej wkładu w finanse Grupy IFS.