WĘGLOKOKS S.A. zakończył prowadzone we współpracy z S&T, jednym z największych integratorów IT w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), wdrożenie nowego oprogramowania ERP – Infor LN™. WĘGLOKOKS to firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, jeden z wiodących podmiotów w sektorach górniczym, hutniczym, energetycznym i logistycznym.

Wdrożenie – dla 150 użytkowników – nowego systemu wspierającego zarządzanie jest kluczowym elementem transformacji spółki w kierunku funkcjonowania według zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z ogłoszoną w grudniu 2021 roku nową strategią, WĘGLOKOKS przekształca się w kierunku prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności, przechodząc z dystrybucji opału energetycznego na węgiel metalurgiczny, będący strategicznym surowcem w UE. W kolejnych krokach firma skupi się na pozyskiwaniu i produkcji energii ze źródeł przyjaznych środowisku.

– W związku z naszymi planami rozwojowymi poszukiwaliśmy rozwiązania, które zapewni nam większą elastyczność realizacji nowych pomysłów i projektów biznesowych. Zależało nam również na ustandaryzowaniu procesów operacyjnych takich, jak obrót towarami i materiałami, realizacja dostaw, zakup i sprzedaż usług czy zarządzanie ryzykiem walutowym. Wdrożone przy wsparciu S&T oprogramowanie to kompleksowe narzędzie, które adresuje wszystkie powyższe i wiele innych naszych potrzeb związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Istotnym jest również fakt, że system Infor jest rozwiązaniem wielofirmowym, pozwalającym sprawnie wykorzystywać przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw współpracujących w grupie i porównywać efektywność procesów w poszczególnych spółkach. Sprzyja to doskonaleniu organizacji i sprawnemu wdrażaniu najlepszych biznesowych praktyk.

– Łukasz Stajer, Dyrektor ds. IT, WĘGLOKOKS S.A.

System Infor LN™ wyposażony jest – jako zintegrowany standard – w kluczowe funkcjonalności branżowe, więc jego wdrożenie przebiegło szybko i sprawnie. To o tyle istotne, że umowa została podpisana w kwietniu 2020 roku. W związku z pandemią wszystkie prace wspierające uruchomienie nowego systemu ERP realizowane były w modelu zdalnym. Na początku 2021 roku w nowym rozwiązaniu odwzorowano aż 14 kluczowych obszarów biznesowych. Z kolei w ciągu kolejnych kilku miesięcy, wszystkie główne i wspierające procesy biznesowe zostały objęte nowym system informatycznym.

Co istotne, konieczne było wprowadzenie jedynie kilku dostosowań. Było to bardzo ważnym czynnikiem dla WĘGLOKOKS-u. Procesy niestandardowe lecz istotne dla działalności spółki, jak obsługa leasingu finansowego, odwzorowano w nowym systemie ERP w niezmienionej formie. Dzięki wdrożeniu udało się również zmniejszyć liczbę autorskich, dodatkowych systemów firmy z 11 do 3, co pozwoliło zwiększyć wydajność całego środowiska.

– Oprogramowanie Infor pozwala na obsługę wszystkich rodzajów działalności handlowej. Dzięki temu daje nam dużą elastyczność biznesową i pozwala wejść na nowe rynki. Usprawnia ewolucję działalności WĘGLOKOKS S.A. w kierunku zielonej energii i sprzedaży rozwiązań ekologicznych. Nowy system jest elastycznym rozwiązaniem, wyposażonym w obsługę procesów dla wielu branż oraz narzędzia do ich dynamicznego modelowania. Dzięki temu nie ogranicza rozwoju organizacji i ułatwia wprowadzanie zmian w naszej grupie.

– Jarosław Latacz, Rzecznik Prasowy, WĘGLOKOKS S.A.

Wypowiedzi uzupełniające

– Błyskawiczny postęp w realizacji projektu był możliwy dzięki odpowiedniemu pogrupowaniu procesów biznesowych oraz określeniu ich priorytetów przez WĘGLOKOKS. Dzięki temu wyodrębniliśmy obszary, które stanowią trzon działalności spółki i decydują o jej unikalności oraz przewadze konkurencyjnej. To właśnie im poświęciliśmy szczególnie dużo uwagi. Z kolei procesy standardowe wdrożyliśmy zgodnie z wypracowanymi, najlepszymi praktykami branżowymi. W efekcie całość wdrożenia, mimo zdalnego modelu pracy, przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem, generując minimalną liczbę zakłóceń dla bieżącej działalności spółki.

– Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce

– W prowadzonym w WĘGLOKOKS S.A wdrożeniu, wykorzystana została platforma integracji procesów Infor OS. Dzięki temu możliwe stało się połączenie z ERP w jednym środowisku pracy wielu różnorodnych rozwiązań i funkcjonalności, w tym narzędzi Infor Enterprise Performance Management i Business Intelligence. Infor OS zapewnia nie tylko bezpieczną wymianę danych w całym ekosystemie, lecz także pozwala automatycznie kontrolować procesy i kontekstowo podawać kluczowe informacje użytkownikom. W efekcie WĘGLOKOKS zyskał nowoczesne, elastyczne, bezpieczne, a jednocześnie otwarte środowisko informatyczne, które w pełni odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby spółki.

– Mariusz Siwek, Sales Director Poland and Baltics, Infor

O WĘGLOKOKS

WĘGLOKOKS S.A. to lider grupy zrzeszającej przedsiębiorstwa z sektorów górniczego, hutniczego, energetycznego i logistycznego. Firma posiada 70 letnie doświadczenie, pierwotnie budowane na rynku handlu węglem. Zmieniające się przez lata otoczenie biznesowe stworzyło szerokie możliwości rozwoju oraz poszukiwania nowych rynków. Aktualnie działający holding WĘGLOKOKS S.A. to nowoczesna grupa kapitałowa działająca w wielu branżach na międzynarodowych rynkach. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy.