Aby sprostać potrzebom rynku, przedsiębiorstwa spożywcze dążą do zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów. Budowa zaufania konsumentów poprzez stabilną obsługę zamówień oraz stosowanie najlepszych praktyk i środków bezpieczeństwa ma, zwłaszcza w niepewnych czasach, wyjątkowe znaczenie. Z drugiej strony według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) do 2050 roku będziemy musieli produkować o 60 procent więcej żywności, aby wyżywić światową populację liczącą 9,3 miliarda ludzi.

Zrobienie tego przy tradycyjnym podejściu do rolnictwa, produkcji spożywczej i dystrybucji spowodowałoby zbyt duże straty w naszych zasobach naturalnych. Dlatego nie mamy innego wyboru, jak tylko rozpocząć ekologiczną rewolucję i przygotować się jako producenci spożywczy do nowych realiów.

Decydując się na wybór określonego produktu, klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, skąd on pochodzi i w jaki sposób został wyprodukowany. Odpowiedzialność za przyszłość środowiska naturalnego staje się więc jednym z priorytetów współczesnych przedsiębiorstw. Szczególne dobrze widać to w branży spożywczej, gdzie bycie „eko” czy „organic” nie jest już jedynie marketingowym sloganem, lecz naturalnym sposobem funkcjonowania w biznesie, zgodnie ze standardami ESG.

Z jakiego ziarna jest ten chleb?

Zamieszczanie na opakowaniach produktów informacji o pochodzeniu surowców i sposobach ich przetworzenia w praktyce jest trudne i mało efektywne. Z pomocą przychodzą tu jednak nowe technologie. Producenci  żywności umieszczają więc na swoich produktach np. kody QR. Klienci mogą je zeskanować i dzięki temu dowiedzieć się, skąd pochodzi dany towar i z jakich upraw pozyskano poszczególne składniki czy też poznać historię łańcucha dostaw oraz ślad środowiskowy.

Umiejętnie wykorzystując dane z łańcucha dostaw przemysł spożywczy może wiele zyskać: wyższą jakość, większą przewidywalność terminów przydatności oraz znaczne ograniczenie ilości odpadów żywnościowych. Z drugiej strony wykazanie, że dany produkt wyprodukowano w sposób bezpieczny i zrównoważony wzmacnia lojalność klientów względem marki i pomaga budować ich zaufanie.  Win-win – sytuacja, w której każdy wygrywa!

Popyt i podaż w czasie rzeczywistym

Zarówno w branży spożywczej, jak i wielu innych, ubiegły rok upłynął pod znakiem bezprecedensowych zakłóceń łańcucha dostaw. Wiele firm, niekiedy bardzo boleśnie, przekonało się, że bez inteligentnego wsparcia człowiek nie jest w stanie w czasie rzeczywistym skutecznie zarządzać dopasowaniem podaży i popytu.

Nie należy więc oczekiwać, że kierownik łańcucha dostaw będzie w stanie przewidzieć, kiedy rynek jednego kraju nagle się zamknie, a innego otworzy. Tym bardziej, że ograniczenia rządowe dotyczące transportu i podróży potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. W takiej sytuacji z pomocą, ponownie, przychodzi technologia – a dokładniej sztuczna inteligencja, która w naturalny sposób uzupełnia intuicję i doświadczenie pracowników.

W dobie dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych zapewnienie inteligentnego wglądu pozwala na dokładniejsze prognozowanie podaży i popytu w czasie rzeczywistym. Cyfrowy łańcuch dostaw zapewnia istotną poprawę widoczności, a w efekcie możliwość precyzyjnej analizy predykcyjnej oraz sprawniejszą automatyzację na dowolnym etapie.

Dzięki temu osoby zarządzające będą mogły dostosować i uelastycznić swoje łańcuchy dostaw w oparciu o aktualne dane dotyczące popytu, a tym samym lepiej wykorzystywać zasoby partnerów w ramach danego ekosystemu. Narzędzia cyfrowe obejmują tu całe spektrum rozwiązań wykorzystujących m.in. sztuczną inteligencję, rozszerzoną rzeczywistość czy automatyzację procesów.

AI, AR, IoT – sprawniej, szybciej, dokładniej

Nowe technologie, jak sztuczna inteligencja (AI – Artrificial Intelligence) czy Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) wspierają się wzajemnie interpretując dane napływające z setek czy nawet tysięcy czujników. Elementy te generują jednak tak ogromne ilości danych, że bez możliwości płynnej agregacji, sortowania i identyfikacji kluczowych informacji, manualne wyciągnięcie z nich istotnych wniosków byłoby, delikatnie rzecz ujmując, bardzo trudne.

Z drugiej strony, to właśnie dzięki temu potrafią one precyzyjnie określić, kiedy i jakie działanie jest wymagane. System można zaprogramować w taki sposób, by rozpoznawał nawet najdrobniejsze anomalie. Niewielkie nieprawidłowości mogą bowiem stanowić pierwszą oznakę, że konkretne zasoby nie funkcjonują poprawnie bądź wymagają serwisu. Sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana do oceny powagi sytuacji – czy wystarczy wysłać technika, a może raczej trzeba już zatrzymać linię produkcyjną z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla załogi?

Wykorzystując czujniki zbierające dane w czasie rzeczywistym również na etapie transportu, np. wyrobu gotowego można w bardzo łatwy sposób mieć pewność co do spełnienia norm przechowywania, a w razie potrzeby dynamicznie dostosować, np. termin przydatności do spożycia konkretnego produktu.

Wsparcie prosto z chmury

Przykładem rozwiązania kompleksowo wspierającego proces produkcji jest Infor CloudSuite™ Food & Beverage. To nowoczesna, chmurowa platforma oprogramowania stworzona specjalnie dla branży spożywczej. Zawiera narzędzia do efektywnego zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw, ułatwiające wprowadzanie nowych produktów na rynek i pozwalające zwiększyć wydajność we wszystkich obszarach.

Niezawodna i bezpieczna infrastruktura oferuje funkcje planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego — piekarni, produkcji napojów, branży nabiału i mięsa, segmentu produktów chłodzonych i mrożonych, wytwórców półproduktów oraz wielu innych. Dzięki wysokiej specjalizacji elementów składowych Infor CloudeSuite oraz unikalnej metodologii wdrożenia Infor Agility 60-30-10, narzędzie już w standardzie oferuje tzw. „funkcjonalności ostatniej mili” dające przewagę operacyjną producentom spożywczym ze wskazanych wyżej mikro-branż.

Infor CloudSuite™ Food & Beverage ułatwia dzięki temu planowanie i harmonogramowanie produkcji, a także zarządzanie przepisami czy tworzenie receptur minimalizujących koszty. Dowiedz się więcej: CloudSuite Food and Beverage | Oprogramowanie ERP w chmurze | Infor.

CloudSuite Food and Beverage to rozwiązanie wybrane m.in. przez Watami – japońską firmę zarządzającą farmami organicznymi i ponad tysiącem restauracji oraz Midsona – przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji żywności naturalnej i organicznej. Dzięki wdrożeniu Watami osiągnęła wzrost identyfikowalności i przejrzystości oraz zapewniła najwyższą jakości produktu, z kolei Midsona – przyspieszenie działań i raportowania, automatyzację oraz standaryzację.