Strategiczne połączenie sił na wrocławskim rynku IT. Sente, spółka specjalizująca się w cyfryzacji procesów back-office, nabyła 50% udziałów Satisfly, lidera w digitalizacji sprzedaży. Celem współpracy jest synergia działań, która pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, optymalizację kosztów i dalszy wzrost. Udziałowcy obu firm opowiadają o genezie współpracy i podsumowują pierwsze 12 miesięcy wspólnego działania.

Od relacji do biznesu

Wspólna historia obu firm rozpoczęła się kilka lat temu od nawiązania relacji pomiędzy Jakubem Czyżkowskim, Partnerem Zarządzającym w Sente i Markiem Kichem, CEO Satisfly. Niepozorne spotkanie w ramach jednego ze stowarzyszeń networkingowych dało początek wieloletniej współpracy.

Nasza historia rozpoczęła się od spotkań w BNI, gdzie nawiązaliśmy relację opartą na wspólnych wartościach i dążeniu do rozwoju. Stopniowo zaczęliśmy współpracować na różnych polach, od wspólnych webinarów i publikacji po wymianę know-how i doradztwo w projektach dla klientów. Szybko okazało się, że łączy nas wspólny cel: wsparcie rozwoju i cyfryzacji procesów w polskich firmach handlowych. Satisfly specjalizuje się w digitalizacji sprzedaży za pomocą rozwiązań e-Commerce, a Sente w automatyzacji procesów back-office z wykorzystaniem systemów ERP i WMS. Nasze usługi idealnie się uzupełniają, tworząc kompleksową ofertę dla przedsiębiorstw z branży handlowej. – wspomina Jakub Czyżkowski, Partner Zarządzający w Sente.

Udziałowcy Sente i Satisfly zdecydowali się połączyć siły na początku 2023 roku i wykorzystać efekt synergii płynący z zacieśnienia współpracy. Dla obu spółek jest to świetna okazja do rozwoju kompetencji i umożliwia wejście w nowe obszary biznesowe.

Ta historia jest dla mnie doskonałym przykładem tego, jak budowanie relacji z intencją ciekawości, zainteresowania i poznawania nowych horyzontów może przerodzić się w coś większego. Nigdy nie wiadomo, do czego może doprowadzić zwykła rozmowa, dlatego warto być otwartym na nowe kontakty i możliwości. – podsumowuje Jakub Czyżkowski, Partner Zarządzający w Sente.

Owocny rok współpracy

Rok 2023 był dla obu firm okresem intensywnej nauki i wzajemnego poznawania się. Początkowa pozytywna chemia między udziałowcami była podstawą budowania efektywnej współpracy, pomimo różnic w funkcjonowaniu firm. W pierwszych 12 miesiącach wspólnego działania zespoły obu spółek skupiły się na kwestiach operacyjnych, poszukiwaniu synergii i przenoszeniu sprawdzonych rozwiązań. Już na początku roku połączono siły w obszarze kadr, płac i księgowości, dzięki czemu Satisfly mogło skorzystać z know-how Sente. Wprowadzono również standaryzację w planowaniu finansowym i controllingu. Satisfly zrezygnowało z własnego biura i przeniosło się do biurowca Sente, co pozwoliło na optymalizację kosztów i wspólne korzystanie z przestrzeni. W ostatnich miesiącach zrealizowano mnóstwo podobnych inicjatyw, przynoszących korzyści obu firmom.

Marek Wesołek, CEO Sente, podkreśla rolę bezpośredniej i pogłębionej relacji osobistej pomiędzy udziałowcami w budowaniu współpracy między firmami:

Współpraca z Markiem Kichem i Satisfly pokazała mi, jak kluczowa w prowadzeniu biznesu jest rola ludzi. W Marku znaleźliśmy nie tylko solidnego partnera biznesowego, ale przede wszystkim człowieka o niesamowitej energii i motywacji do osiągania ambitnych celów. Nasza relacja wykracza daleko poza zwykłe partnerstwo biznesowe. W Marku odnalazłem również super przyjaciela i kompana do długich, inspirujących rozmów. Wzajemnie dzielimy się swoimi wyzwaniami, pomysłami i wspieramy się w trudnych chwilach. Dodatkowo łączy nas wspólna pasja do biegania, która stwarza idealne preteksty do spotkań i budowania jeszcze silniejszych więzi. Dzięki Markowi samotność lidera stała się dla mnie zdecydowanie mniej uciążliwa. Cieszę się, że nasze drogi się skrzyżowały i jestem pewien, że przed nami jeszcze wiele wspólnych sukcesów, zarówno w biznesie, jak i na sportowych ścieżkach.

Podobnie pierwszy rok współpracy ocenia Marek Kich, CEO w Satisfly:

Przez ostatnie 12 miesięcy wspólnie zbudowaliśmy solidne fundamenty dla dalszego rozwoju w Satisfly, a wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pozwoliła nam działać lepiej na poziomie operacyjnym. Cenię sobie wzajemną inspirację, która płynie z naszej współpracy. Czerpiemy garściami z doświadczenia Sente w obszarze delivery, a my chętnie dzielimy się pomysłami w obszarze sprzedaży. Dla mnie ostatni rok jest najlepszym dowodem na to, że w stwierdzeniu „nieważne, co robisz – ważne z kim” jest ukryta mądrość tego świata. – podsumowuje Marek Kich, CEO w Satisfly.

Plan na kolejne miesiące

Sente i Satisfly nadal koncentrują się na doskonaleniu operacyjnym swoich spółek. Głównym celem jest wzrost całej grupy przy zachowaniu zdrowej rentowności, co pozwoli na realizację ambitnych planów w przyszłości. W celu zacieśnienia współpracy obie firmy dążą do bliższej integracji na poziomie zespołów zarządzających. Nie ma jednak planów łączenia spółek – priorytetem jest zbudowanie dwóch silnych podmiotów, które będą efektywnie ze sobą współpracować.

Sente i Satisfly stale poszukują nowych obszarów do wspólnych działań. Celem jest nie tylko czerpanie korzyści z synergii, ale również dostarczanie klientom konkretnych wartości dodanych. Wspólna oferta produktowa będzie rozszerzona, a efektywność kosztowa – zoptymalizowana. Połączenie zasobów i doświadczeń obu firm pozwoli również na wprowadzenie ulepszeń w obszarze obsługi klienta, zapewniając lepsze wsparcie i komunikację.