Miałem okazję wystąpić w roli prelegenta w czasie webinaru  „ERP dla E-commerce”. W swoim wystąpieniu poruszyłem między innymi kwestię dopasowania systemu do specyfiki biznesu oraz zalety takich rozwiązań. Pomyślałem, że ten temat będzie interesujący dla szerszego grona osób. Szczególnie teraz, kiedy branża e-Commerce przeżywa dynamiczny rozwój i potrzeba optymalizacji procesów operacyjnych stale rośnie.

Czy branża e-Commerce potrzebuje systemów ERP?

Żeby odpowiednio odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się, czym tak naprawdę jest system wspomagania zarządzania. ERP wspiera  przedsiębiorstwa w każdym obszarze działalności. Ich wdrożenie może znacząco usprawnić funkcjonowanie firmy, ale tylko jeśli przebiega jako następstwo świadomej analizy jej potrzeb i możliwości.

Jednakże system ERP dla e-Commerce nie tylko zapewnia niezbędne funkcje do obsługi procesów operacyjnych. Obserwujemy znaczącą zmianę jaka zaszła w tym obszarze oraz pojmowaniu czym ERP jest. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to podejście procesowe. Natomiast największą bolączką współczesnych firm jest czas, którym dysponują pracownicy. Czas, który jest ograniczonym i cennym zasobem, a którego jednocześnie nie da się wydłużyć. Zadaniem systemów ERP obecnie jest zatem nie jest tylko wspomaganie działań sprzedażowych, księgowych, itp. Najważniejszą ich rolą jest takie wspieranie przedsiębiorstwa by jak najlepiej wykorzystywało zasób czasu, jakim dysponują jego pracownicy.

Można wyróżnić dwa podstawowe powody, dla których wdrożenie rozwiązania ERP w firmie zajmującej się sprzedażą internetową może okazać się „strzałem w dziesiątkę”. Są nimi: ergonomia codziennej pracy i automatyzacja procesów.

Oszczędność czasu i pieniędzy, czyli ergonomia i automatyzacja

Automatyzując procesy można przygotować swój sklep internetowy do skalowania poprzez szybsze i łatwiejsze wprowadzanie do oferty nowych produktów. Ponadto dzięki automatyzacji obsługi zamówień możemy znacząco zmniejszyć koszty operacyjne, co zaś daje nam otwartą przestrzeń do stosowania agresywniejszej polityki cenowej. Zdarzało się, że brałem udział w projektach implementacji systemów ERP w e-Commerce, których efekty wdrożenia sięgały 95% zamówień realizowanych automatycznie, całkowicie bezobsługowo. Wcześniej, praktycznie wszystkich zamówień musiał “dotknąć” pracownik BOK-u. Skalę potencjalnych oszczędności można łatwo oszacować analizując swój biznes. Zazwyczaj te liczby robią wrażenie.

O ile automatyzacja brzmi bardzo ciekawie, o tyle ergonomia robi zwykle już mniejsze wrażenie. Zupełnie niesłusznie, bo czas, który każdego dnia pracownicy marnują na żmudne i powtarzalne czynności, jak wyszukiwanie informacji w systemach, czy przeklikiwanie się między oknami różnych rozwiązań, niejednokrotnie jest liczony w godzinach. ERP dla e-Commerce, odpowiednio dopasowany do specyfiki procesów konkretnej firmy, to ergonomiczne i przyjazne środowisko pracy, które pozwala wykonywać codzienne czynności szybciej i efektywniej, a więc oszczędzać cenny czas.

Główne funkcje ERP dla e-sklepu

Rozwiązania ERP zazwyczaj są na tyle elastyczne, że mogą posiadać zróżnicowane zestawy dostępnych funkcji. Im biznes jest większy i posiada bardziej skomplikowane procesy i otoczenie, tym więcej modułów systemu potrzebuje. Klucz do sukcesu to uwzględnienie wszystkich indywidualnych potrzeb. Ważne też, żeby dostawca oferował możliwość personalizacji rozwiązania – wówczas, nawet jeżeli domyślnie oferowane funkcje nie spełniają naszych oczekiwań, mogą zostać odpowiednio dopasowane.

Czym kierować się wybierając system ERP dla e-Commerce?

Podstawową kwestią, którą powinniśmy kierować się podczas wyboru rozwiązania jest dobry system zarządzania zamówieniami. Przedsiębiorstwa posiadające kilka kanałów sprzedaży, z bogatą i zróżnicowaną ofertę asortymentową oraz działające na wielu rynkach, mają przed sobą sporo wyzwań. Muszą im sprostać, aby efektywnie obsługiwać swoich klientów. Jednakże wdrożenie nowego systemu, często wiążę się z koniecznością zintegrowania z tym, co już mamy. Zintegrowania z innym używanym oprogramowaniem oraz platformami sprzedażowymi. Elastyczność i gotowość do przeprowadzenia takich działań, stanowi niezwykle istotną przesłankę podczas wyboru dostawcy.

Jak zacząć?

Warto zacząć od sporządzenia szkicu wszystkich procesów – nazwać poszczególne role pracowników oraz ich zadania. Po tego typu przygotowaniu, najprawdopodobniej będziesz w stanie określić funkcje, których dana osoba potrzebuje, żeby efektywnie i sprawnie realizować przydzielony jej zakres zadań. To z kolei, ułatwi przygotowanie briefu projektu, który warto rozesłać do firm wdrożeniowych, które bierzemy pod uwagę jako potencjalnych dostawców, by na końcu porównać ich oferty.

Należy pamiętać o uwzględnieniu konieczności integracji systemu ERP z platformami sprzedażowymi. Wtedy będziemy mogli w pełni zautomatyzować naszą działalność.

Platforma sprzedażowa a system ERP dla e-Commerce

Kiedy zaczniemy przyglądać się zagadnieniu integracji systemu z e-sklepem, należy pamiętać, że ERP jest zdecydowanie trudniejszy do wymiany niż sama platforma e-commerce. Tę drugą zmienia się dużo częściej i znacznie łatwiej, zatem nie należy całkiem uzależniać od niej swojej decyzji. Kiedy jesteśmy na etapie wyboru, kluczowe są przede wszystkim doświadczenia partnera wdrożeniowego. Czy ma on na swoim koncie integracje? Jeśli tak, to z jakimi platformami? W jaki sposób one przebiegały?

W takim razie po co właściwie integrować sklep i system? Główną motywacją z reguły jest oszczędność czasu oraz uporządkowanie procesów, które można uzyskać poprzez zautomatyzowanie wielu czynności.

Następnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest API. Jest to interfejs dostępu programistycznego. Dobrze i szczegółowo udokumentowana specyfikacja tego typu, umożliwia dodawanie usprawnień, których brak podstawowemu rozwiązaniu. Mówiąc inaczej dobre API, oznacza otwarty system, który możemy dopasować na przykład w momencie integracji.

Podsumowując

Podczas wyboru systemu ERP dla e-Commerce przede wszystkim należy jasno określić swoje potrzeby. Po ich doprecyzowaniu można zacząć szukać odpowiedniego dostawcy. Kontaktując się z potencjalnym partnerem, warto upewnić się, czy:

  • ma doświadczenie w integracjach z platformami sprzedażowymi?
  • posiada dobry system zarządzania zamówieniami (ang. Order management system?
  • proponuje możliwość personalizacji poszczególnych funkcji i modułów?

Poszukiwanie firmy, która zaimplementuje rozwiązanie ERP dla sklepu internetowego, początkowo może wydawać się żmudnym i długotrwałym zajęciem. Jednak im dokładniej podejdziemy do przygotowania się do niego tym zwrot z takiej inwestycji będzie nie tylko szybszy, ale również bardziej zauważalny.

Na koniec, warto pamiętać, że system ERP jest jedynie narzędziem wspierającym które ma pomóc zwiększyć efektywność i usprawnić pracę, nie zaś stanowić trzon całego biznesu. Warto o tym pamiętać kiedy precyzuje się oczekiwania względem dostawcy.