Tempo rozwoju technologicznego, przy jednoczesnej presji na budowę przewag konkurencyjnych sprawia, że firmy chcą odnosić korzyści biznesowe z inwestycji w nowe technologie tu i teraz. Rolą producentów sprzętu i oprogramowania jest im to umożliwić. 

Choć zabrzmi to kontrowersyjnie to faktem jest, że proces wdrożenia systemu ERP potrafi dać się firmom we znaki. Może trwać latami, pochłonąć dziesiątki godzin pracy specjalistów IT i kosztować setki tysięcy złotych. Dobra wiadomość jest taka, że implementacja oprogramowania korporacyjnego nie zawsze musi przypominać „drogi przez mękę”. Wskazówki poniżej.

Od IaaS’a… 

Rozwiązania chmurowe są dostępne na rynku już od dobrych kilku lat. Mimo to ich wykorzystanie w naszym kraju wciąż pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Według danych Eurostatu, w 2020 roku w sektorze przedsiębiorstw z cloudu korzystało w Polsce zaledwie około 24% firm. Dla porównania, w Szwecji czy Finlandii było to ponad 70%. Brak wykorzystania chmury może prowadzić do opóźnień w cyfryzacji firm, a to z kolei przełożyć się na niższą efektywność biznesową na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Rozwiązania cloud, ze względu na dużą dostępność i niemal nieograniczoną skalowalność oraz fakt, że spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa pomagają wypełnić cyfrową lukę i unowocześnić infrastrukturę IT, która w wielu firmach nie jest dostosowana do ich rosnących potrzeb. Dzięki modelowi IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa) firmy zyskują dziś łatwy dostęp do infrastruktur IT klasy enterprise, na które w przypadku systemów on-premises wiele z nich nie mogłoby sobie pozwolić. Tymczasem dziś są one na wyciągnięcie ręki zarówno największych korporacji, jak i firm z sektora SMB czy start-upów. W oparciu o chmurowe zasoby swoje rozwiązania tworzy również Infor. Naszym partnerem jest Amazon Web Services. Bazując na corocznych, wielomiliardowych inwestycjach Amazon w badania i rozwój technologii, jeszcze lepiej możemy realizować naszą misję, którą jest budowanie rozwiązań o znaczeniu krytycznym dla poszczególnych branż w ramach naszych aplikacji.

…do SaaS’a

Nowoczesna, chmurowa infrastruktura pozwala firmom „dopalić” ich systemy on-premises, jak również przesiąść się na oprogramowanie chmurowe, co w przypadku rozwiązań ERP i pokrewnych będzie już prawdziwym „turobodoładowaniem”. Przedsiębiorstwa, które chcą skutecznie konkurować na rynku muszą bowiem rozwijać posiadane technologie. Infrastruktura chmurowa i oprogramowanie dostępne jako usługa stanowią najszybszą drogę do osiągnięcia tego celu. W modelu SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) dostępne są np. poszczególne wersje platformy Infor CloudSuite™. To nowoczesne narzędzia, w pełni dostosowane do specyficznych wymogów poszczególnych gałęzi przemysłu, a nawet branżowych mikroverticali. Są one w pełni skalowalne, a dzięki temu, że oferujemy je w modelu SaaS, to po naszej stronie jako dostawcy leży ich utrzymanie, zabezpieczenie, rozwój czy dostosowywanie do przepisów prawnych i rynkowych. Nasi klienci mogą więc skoncentrować się wyłącznie na rozwoju prowadzonej działalności, w tym ekspansji zagranicznej, którą planuje, bądź już prowadzi wiele polskich firm. Specjalizowane branżowo systemy Infor są opracowywane na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i branżowego know-how. Przedsiębiorstwa otrzymują więc oprogramowania już na starcie wyposażone w funkcjonalności opracowane na podstawie doświadczeń danego sektora i dostosowane do jego unikatowych potrzeb. Pozwala to im w krótszym czasie osiągać lepsze rezultaty i realizować założone cele biznesowe.

Metodyka 60:30:10, czyli szybciej do korzyści biznesowych

W silnie konkurencyjnym otoczeniu biznesowym istnieje potrzeba możliwie najszybszego czerpania korzyści z inwestycji w oprogramowanie ERP. W Infor opracowaliśmy więc unikatową metodykę 60:30:10. Korzystające z naszych rozwiązań firmy określają wagę poszczególnych procesów. Następnie, zgodnie z zasadą 60:30:10, wyodrębnia się 60% procesów, które można zaadaptować korzystając z wiodących wzorców branżowych, a tym samym przy małym wysiłku. Choć pełnią one istotne funkcje, to zazwyczaj mogą być realizowane analogicznie do reszty branży. Dzięki wdrożeniu ponad połowy procesów w ten sposób, można korzystać z zapewniających najlepsze praktyki funkcjonalności ERP tak szybko, jak to jest możliwe.

Następne 30% to procesy wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji. Ich wdrożenie wymaga nieco większego wysiłku związanego z właściwą konfiguracją i dostosowaniem do potrzeb przedsiębiorstwa. Ponieważ jednak firma wybiera spośród dostępnych rozwiązań, cały proces również jest szybki i pozwala w prosty sposób dopasować standardowe rozwiązania do unikatowych potrzeb danej organizacji. Powyższe dwa kroki pozwalają firmom zaoszczędzić i uwolnić zasoby czasowe i personalne konieczne do implementacji 10% pozostałych procesów. Te, jako absolutnie kluczowe, powinny być mocno zróżnicowane od innych firm w branży. Pozwalają bowiem na budowę trwałych przewag konkurencyjnych poprzez pomoc, m.in., w podejmowaniu wyraźnie lepszych decyzji, poprawie doświadczeń klientów czy uzyskaniu lepszej wydajności w ramach konkretnego łańcucha dostaw. 

To właśnie w grupie tych 10% procesów dzieje się prawdziwa „magia” systemów ERP. Dlatego liderzy rynku, nastawieni na rozwój i przyszłość własnej firmy spędzają większość czasu na ich definiowaniu, dopracowywaniu, a następnie redefiniowaniu w miarę zaistnienia nowych potrzeb. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ korzyści dla firm, które są w stanie szybko i elastycznie wdrażać nowe technologie oraz zmieniać i udoskonalać obecne procesy są ogromne. Stawką, w przypadku najbardziej zwinnych organizacji jest nawet pozycja lidera danego rynku czy branży. Potrójna korzyść – szybka adaptacja, maksymalnie standardowy system, ciągła innowacja.

Menedżer posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży oprogramowania biznesowego. Do Infor dołączył w 2006 roku. Obecnie jest odpowiedzialny za strategię wprowadzania rozwiązań Infor na rynki Europy Wschodniej. Do jego głównych zadań należą aktywne poszukiwanie nowych partnerów oraz realizacja planów rozwoju firmy w regionie. Mariusz Siwek jest absolwentem studiów MBA na TSM Business School oraz posiada tytuł magistra technologii informatycznych i zarządzania produkcją.

Mariusz Siwek

Sales Director Poland & Baltics, Infor