Handel i dystrybucja to obszary kluczowe dla większości firm, nie tylko tych specjalizujących się w handlu czy dystrybucji, ale również np. dla firm produkcyjnych. Nie bez powodu mówi się, że „nie jest sztuką coś wyprodukować, ale to sprzedać”, a właściwie sprzedać i dostarczyć klientowi. Łączymy tutaj obszar sprzedaży i dystrybucji, ponieważ dopiero po dostarczeniu produktu do klienta, proces sprzedaży możemy uznać za w pełni zrealizowany.

Rozwój branży i zaspokojenie rosnących potrzeb

Doceniając znaczenie tych obszarów, firmy poszukują rozwiązań, które będą je wspierać w tym zakresie skutecznie i całościowo. Zwracają się przy tym w stronę systemów ERP, które rozszerzając swoje możliwości, starają się coraz pełniej zaspokajać potrzeby firm. Potrzeby te ulegają jednak ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe kanały dystrybucji, nowe sposoby komunikacji z rynkiem, nowe metody zarządzania łańcuchem dostaw, rozszerza się obszar sprzedaży i dystrybucji. To powoduje, że obecnie żaden system ERP nie jest w stanie pokryć wszystkich oczekiwań firm w tym zakresie. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują jego zdolności adaptacyjne i integracyjne. System ERP staje się informatycznym jądrem organizacji.

Gromadzenie i integrowanie danych

Miejscem, gdzie gromadzone, integrowane i przetwarzane są dane z wielu specjalistycznych rozwiązań informatycznych, dedykowanych do obsługi wybranych elementów procesu. Te rozwiązania specjalistyczne są w stanie lepiej dopasować się do rosnących wymagań firm. System ERP powinien natomiast skupiać się na obsłudze procesów centralnych oraz na rozbudowanym raportowaniu danych, zbieranych z wspomnianych rozwiązań specjalistycznych. Takie podejście stanowi idealny kompromis i daje gwarancję sukcesu, ponieważ wraz z pojawianiem się w firmie nowych potrzeb, nie ma konieczności wymiany posiadanego systemu ERP na nowy, bardziej rozbudowany. Zamiast tego, wdrażamy rozwiązanie specjalistyczne, zaspokajające nowe potrzeby oraz integrujemy to rozwiązanie z posiadanym systemem ERP.

SAP Business One i Addony

Rozwiązaniem, spełniającym wyżej opisane oczekiwania jest system SAP Business One. Dzięki szerokiej funkcjonalności, jego zdolnościom do łatwego tworzenia specjalistycznych rozszerzeń (addonów) oraz możliwościom integracyjnym (szyna danych – Integration Framework), staje się on idealną propozycją na czasy, w których jedyną pewną kwestią jest ciągła zmiana.

SAP Business One, w połączeniu z rozwiązaniami rozszerzającymi jego możliwości, jest doskonałą propozycją dla firm poszukujących nowoczesnego i kompleksowego narzędzia, wspierającego obszar sprzedaży i dystrybucji, niezależnie od skali oraz branży. Ważną zaletą tego rozwiązania jest jego skalowalność oraz zdolności adaptacyjne. Wybierając to rozwiązanie, klient może być pewny, że przez wiele lat system będzie rósł wraz z jego przedsiębiorstwem, zapewniając przewagę konkurencyjną i pozwalając na nieskrępowany rozwój firmy.