Niezależnie od branży, automatyzacja i cyfryzacja łańcucha dostaw wymieniane są dziś jako czynniki pozwalające budować i utrzymać przewagę konkurencyjną. W czasie, gdy przedsiębiorstwa spożywcze digitalizują się na potęgę, sceptycy pytają czy jest to faktycznie konieczne? Ostatni rok pokazał, jak bardzo.

Transformacja cyfrowa to obecnie jeden z najgorętszych terminów na rynku. Przez lata dużo o niej mówiono, jednak za słowami nie zawsze podążały czyny. Dopiero rynkowe perturbacje związane z wybuchem pandemii Covid-19 uświadomiły większości firm, jak dużą przewagę konkurencyjną przynosi cyfryzacja oraz jak napędza dalszy rozwój.

Przedsiębiorstwa produkcyjne, które z wyprzedzeniem zaimplementowały odpowiednie rozwiązania, mogły łatwiej przystosować się do nowych warunków oraz wyeliminować straty. Pozostałe gorączkowo poszukiwały narzędzi umożliwiających funkcjonowanie w dobie pracy zdalnej, globalnych zakłóceń łańcuchów dostaw i w otoczeniu klientów, którzy większość swoich aktywności przenieśli do świata online.

Turbulencje i wyzwania

Restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności, zwiększone zainteresowanie konsumentów składem produktów i pochodzenia poszczególnych składników, etyka produkcji, braki kadrowe, rosnąca konkurencja – to tylko niektóre z wyzwań branży spożywczej.

Obserwowany wzrost zainteresowania rozwiązaniami usprawniającymi proces produkcji żywności, w tym szczególnie podatnego na zakłócenia łańcucha dostaw trudno więc uznać za przypadkowy. Firmy zdały sobie sprawę, iż ich obecne systemy IT nie są wystarczające, by skutecznie odpowiedzieć na pojawiające się, często zupełnie niespodziewanie, wyzwania. W efekcie rośnie popularność rozwiązań charakterystycznych dla epoki Przemysłu 4.0, w tym nowoczesnych, opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe systemów ERP, EPM lub SCM.

Transparentność i bezpieczeństwo

Łańcuchy dostaw w branży spożywczej są wyjątkowo rozbudowane. Składa się na nie coraz większa liczba podmiotów, począwszy od rolników, przez firmy zajmujące skupem i odbiorem płodów rolnych, przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne, aż po producentów półproduktów. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że niezbędne składniki często trzeba sprowadzać z innych krajów Europy, a niejednokrotnie nawet z innych kontynentów.

W tej sytuacji utrzymanie możliwie prostego i przejrzystego łańcucha dostaw, obrazującego w czasie rzeczywistym np. ilość transportowanych czy dostępnych w danym momencie produktów jest praktycznie niemożliwe. Szczególnie, jeśli firma nie dysponuje odpowiednimi do tego celu narzędziami. Tymczasem nowoczesne technologie, coraz chętniej wykorzystywane w branży spożywczej, pozwalają na:

  • wgląd w dowolny etap procesu produkcji i dostaw żywności – od rolnika do konsumenta,
  • sprawne przygotowywanie i dostarczanie wszystkich informacji na potrzeby wymagających klientów oraz regulacji prawnych i certyfikacji
  • bardzo szybkie reagowanie na ewentualne problemy związane z bezpieczeństwem, a z wykorzystaniem sztucznej inteligencji analizującej dane w czasie rzeczywistym –  zapobieganie im już nawet na etapie symptomów
  • ograniczenie marnowania cennych składników i wprowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

To czynniki, które bez wątpienia wpływają na sukces firmy i umocnienie jej pozycji na rynku. Dlatego producenci żywności, chcąc skutecznie ulepszać swoje działania i konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku muszą poważnie rozważyć wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, tak do procesu produkcji, jak i posiadanego łańcucha dostaw. Nowoczesny system może np. rozpoznać najdrobniejsze anomalie związane ze składem produktu czy zminimalizować wpływ globalnych zakłóceń łańcucha dostaw na bieżącą działalność firmy.

Sztuczna inteligencja w SCM

Wspierany przez inteligentne rozwiązania technologiczne cyfrowy łańcuch dostaw zapewnia istotną poprawę widoczności. Daje możliwość precyzyjnej analizy predykcyjnej oraz dostosowywania i uelastyczniania dostaw w oparciu o aktualne dane dotyczące popytu. Pozwala to w bardziej optymalny sposób wykorzystywać zasoby partnerów w ramach danego ekosystemu.

Dostępne na rynku narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw, wydajnością i zasobami przedsiębiorstwa korzystają z najnowocześniejszych technologii obejmujących między innymi setki czujników IoT (Internetu rzeczy) czy mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jednak proces cyfryzacji firmy nie kończy się na ich wdrożeniu. To dopiero początek nowej, cyfrowej drogi, prowadzącej przedsiębiorstwa w kierunku zwiększenia przewag konkurencyjnych i budowy zrównoważonej przyszłości. Powinna ona być dla firm takim samym priorytetem, jakim jest dla ich klientów.

Przykładem rozwiązania wspierającego cyfryzację, a przez to optymalizację produkcji żywności we wszystkich obszarach tego procesu, jest Infor CloudSuite™ Food & Beverage. To chmurowa platforma stworzona specjalnie na potrzeby różnych gałęzi branży spożywczej, m.in. piekarni, produkcji napojów, nabiału, mięsa, segmentu produktów chłodzonych i mrożonych, wytwórców półproduktów etc.

To nowoczesne rozwiązanie pozwala m.in. na efektywne zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw, planowanie zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z sezonowością produktów, a także zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie wydajności we wszystkich kluczowych obszarach. Niezawodna i bezpieczna infrastruktura oferuje funkcje planowania zasobów przedsiębiorstwa. Infor CloudSuite™ Food & Beverage ułatwia m.in. planowanie i harmonogramowanie produkcji, dostaw i wysyłki towarów do ich odbiorców.

Praktyka

Na wdrożenie Infor CloudSuite™ Food & Beverage zdecydowała się firma Bio Partner Schweiz AG – czołowy szwajcarski usługodawca i hurtowy dostawca specjalistycznych produktów ekologicznych. Firma obsługuje 3500 klientów w zakresie specjalistycznego handlu ekologicznego, sprzedaży detalicznej, a także w gastronomii i przemyśle przetwór­czym.

W ostatnich latach firma odnotowała dynamiczny wzrost odpowiadający trendom w segmencie ekologicznej i zrównoważonej żywności – co za tym idzie, zwiększyły się stojące przed nią wyzwania, szczególnie w zakresie współpracy z klientami i dodatkowych możliwości tworzenia wartości dodanej. System Infor CloudSuite™ Food & Beverage wspiera rozwój firmy poprzez usprawnienie łańcuchów dostaw, umożliwienie opracowywania nowych modeli biznesowych i konsolidację procesów wewnętrznych.

Dowiedz się więcej: CloudSuite Food and Beverage | Oprogramowanie ERP w chmurze | Infor