Dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne i geopolityczne sprawiają, że współczesne przedsiębiorstwa bardziej niż kiedykolwiek potrzebują platformy do budowania partnerskich relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców chcących wzmocnić swoje łańcuchy dostaw, zacieśnić współpracę z kontrahentami i błyskawicznie reagować na potrzeby rynku, podczas ubiegłorocznej konferencji SAPPHIRE NOW przedstawiciele firmy SAP ogłosili plan utworzenia globalnej sieci łączącej Ariba Network, SAP Logistics Business Network i SAP Asset Intelligence Network. W niniejszym artykule przenalizujemy możliwości, jakie nowa inicjatywa SAP oferuje partnerom biznesowym.

Jakie sieci tworzą SAP Business Network?

SAP Business Network to rozwiązanie oparte na chmurze, które pomaga organizacjom w przekształcaniu rozproszonych łańcuchów dostaw w ujednoliconą sieć, osiąganiu elastyczności i zwiększaniu odporności na zakłócenia. Nowe przedsięwzięcie rozwijane przez SAP tworzą trzy sieci: 

  • Ariba Network, największa sieć partnerów handlowych na świecie, doskonale znana użytkownikom systemu SAP Ariba, ułatwia zawieranie transakcji, umożliwia wzmacnianie relacji pomiędzy kupcami a dostawcami, zapewnia pełen wgląd w obieg dokumentów oraz przebieg strategicznych i operacyjnych zakupów. Jeśli jesteś dostawcą, możesz zarządzać całym procesem zaopatrzenia od źródła do rozliczenia, odkrywać nowe źródła oszczędności i budować etyczny łańcuch dostaw. Dostawcy mogą z kolei upraszczać cykl sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu jego kosztów, pozyskiwać klientów i usprawniać przepływ środków pieniężnych.
  • SAP Logistics Business Network ułatwia współpracę z interesariuszami, wymianę dokumentacji z kluczowymi partnerami biznesowymi, zarządzanie transakcjami i dzielenie się spostrzeżeniami w całym łańcuchu wartości. Użytkownicy mogą monitorować zakupy, sprzedaż i realizację dostaw, a także wspierać spedytorów w nawiązywaniu kontaktu z zewnętrznymi usługodawcami. Otwarta sieć logistyczna umożliwia efektywne zarządzanie frachtem dzięki ustandaryzowanej współpracy i analizom, identyfikowanie materiałów oraz śledzenie towarów w tranzycie.
  • SAP Asset Intelligence Network pozwala na optymalizowanie wydajności zasobów oraz zbieranie i monitorowanie informacji o użytkowaniu sprzętu w centralnym repozytorium. Uczestnicy sieci mogą łączyć się z właścicielami aktywów, producentami, operatorami lub dostawcami usług, aby komunikować bieżące potrzeby w zakresie pozyskania części zamiennych i usług serwisowych. SAP Asset Intelligence Network umożliwia także dzielenie się najlepszymi praktykami dotyczącymi optymalnego wykorzystania parku maszynowego.

 

SAP Business Network jako centrum współpracy biznesowej

Łączenie się z partnerami handlowymi za pośrednictwem jednego portalu i współdziałanie z pomocą danych przetwarzanych w czasie rzeczywistym oraz uproszczonych przepływów pracy to tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje nowa sieć współpracy B2B. Ponadto uczestnicy mogą wykorzystywać sieć do skutecznego prognozowania szans i zakłóceń, a następnie podejmować decyzje w celu adaptacji procesów i wdrożenia usprawnień. Branżowe wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators) pozwalają analizować wyniki firmy i identyfikować zagrożenia, zanim wpłyną one na klientów i zakłócą ciągłość działania organizacji.

Jaki potencjał tkwi w nowej sieci biznesowej?

Budowa SAP Business Network to śmiały krok w kierunku zmiany paradygmatu współpracy pomiędzy naszą firmą a zewnętrznymi dostawcami. Koncepcja stworzenia globalnej sieci biznesowej jest następnym krokiem ewolucji współpracy opartej na wspólnych korzyściach, rozwoju i wzroście. Ideą stojącą za sieciowym ekosystemem dla firm jest zmiana postrzegania otoczenia biznesowego z liniowego na sieciowy, odpowiadający aktualnym potrzebom przedsiębiorstw.

Takie podejście ma przyczynić się do zwiększenia transparentności łańcucha dostaw i uproszczenia procesów zakupowych dzięki w pełni cyfrowej współpracy między organizacją zakupową a jej dostawcami. SAP Business Network zapewnia partnerom handlowym platformę technologiczną dla bardziej efektywnego współdziałania w celu maksymalizacji obopólnych korzyści i osiągania doskonałości operacyjnej.

Współczesne organizacje mierzą się z wieloma wyzwaniami – działają na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, podążają za zmieniającymi się trendami branżowymi i coraz bardziej złożonymi wymaganiami stawianymi przed nimi przez konsumentów. W takich warunkach firmy poszukują rozwiązań pozwalających reagować na dynamiczne zmiany technologiczne, przewidywać zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw, ograniczać wpływ działalności na środowisko naturalne i osiągać jak największy zasięg informacyjny o własnych produktach i usługach.

 

W jakim kierunku ewoluować będzie sieć współpracy B2B?

Uproszczenie współpracy i wymiana informacji w czasie rzeczywistym pozwoli uzyskać aktualną wiedzę o potrzebach klientów, lokalizacji przesyłek czy stanie zamówień. Członkowie sieci będą mogli nie tylko usprawnić przepływy pracy związane z zaopatrzeniem, ale też przewidywać ryzyko i szanse na podstawie spójnej wersji danych, organizować działania zapobiegawcze w zakresie konserwacji sprzętu i zyskać przejrzystość w całym łańcuchu dostaw.

Rynek ulega ciągłym zmianom, a wraz z nim – oczekiwania klientów. Przedsiębiorcy będą wykorzystywać sieć partnerów handlowych, aby udoskonalać procesy, zwiększać możliwości biznesowe oraz dostarczać produkty i usługi odpowiadające bieżącym potrzebom konsumentów. Dzięki globalnej sieci partnerskiej aktywa firm mogą być lepiej wykorzystywane, a wspólne decyzje wsparte analizą współdzielonych danych – podejmowane z większą pewnością. Suma tych wartości znacznie przewyższy to, co każda z organizacji mogłaby osiągnąć, gdyby dążyła do swoich celów na własną rękę.

Porozmawiajmy o zwiększeniu przejrzystości procesów zakupowych w Twojej firmie.
Tomasz Radomski

VP Apollogic, Digital Transformation Advisor