Santiss Group  jest producentem i dystrybutorem artykułów kosmetycznych, higienicznych oraz produktów do gospodarstwa domowego. Posiada nowoczesny zakład produkcyjny przystosowany do produkcji wysokiej jakości wyrobów. Swoje produkty tworzy pod własnymi markami: Maxi Clean, Ecotton, O’Linear oraz pod markami Private Labels sieci detalicznych

Wyzwanie

Przy tym projekcie stanęliśmy przed próbą ustrukturyzowania produkcji dzięki szybkiemu wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics 365 Business  Central. Za sukces projektu po naszej stronie odpowiadał zespół wdrożeniowy który nadzorował Piotr Podgórni, ze wsparciem Karoliny Kowalczyk i Marcina Wypycha, a po stronie SANTIS Rustam Mirzakhamdamov (Key Account Manager).

Na początkowym etapie ustalone zostały trzy wyzwania, na które wpłynąć miał wdrażany system:

  1. Zarządzanie stanami magazynowymi z uwzględnieniem śledzenia partii i daty ważności.
  2. Efektywne planowanie produkcji.

Planowanie zaopatrzenia i zakupów.

 

Rozwiązanie

W związku z tym, że klientowi zależało na bezpieczeństwie danych i dostępowi z dowolnego miejsca, a także ograniczeniu dodatkowych kosztów związanych z zakupem serwerów i dodatkowego sprzętu, wybrano rozwiązanie w chmurze a dokładnie system Microsoft Dynamics 365 Business  Central. Dodatkowym atutem tego systemu jest możliwość korzystania z zewnętrznych rozszerzeń dostępnych w App Source.

Klient mógł z naszym wsparciem, a w przyszłości może samodzielnie testować i weryfikować z jakich dodatkowych rozszerzeń skorzystać.  W ten sposób wybrał np. Netronic Visual Advanced Production Scheduler (VAPS), który pozwala w oparciu o zgromadzone dane tworzyć wizualizacje zamówień i symulować plany produkcji wraz z możliwością weryfikacji konsekwencji ewentualnych decyzji.

Dzięki wdrożeniu udało się usprawnić kluczowe działy przedsiębiorstwa.

 

Rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 Business  Central objęło:

  • Pełną księgowość wraz z obsługą sprawozdań finansowych oraz jej pozostałych modułów (obsługa należności, zobowiązań, kasy banku, gospodarki magazynowej (zarządzanie)). Dodatkowo wprowadzono moduł alokacji kosztów – wsparcie rozliczenia kosztu i zamknięcia okresu finansowego/rozliczeniowego oraz rozliczenie produkcji.
  • Obsługę procesu sprzedaży poprzez generowanie zamówień, pro formy oraz fakturowania.
  • Procesy logistyczne – wydanie wyrobów i towarów, a także dodawanie certyfikatów, optymalizacja pobrań materiałów na produkcję z uwzględnieniem specyfiki surowców.
  • Proces zaopatrzenia, na który składa się oferta, zamówienie, przyjęcie i zakup materiałów, a także śledzenie partii i daty ważności oraz fakturowanie.

Produkcję w zakresie wsparcia procesów, zdefiniowania BOM (zestawienie materiałowe) i marszrut (zestawienie operacji). Zautomatyzowano zgłaszanie gotowych wyrobów na stan oraz obliczanie zużycia materiałowego. Usprawniono też kontrolę jakości poprzez wprowadzenie kontroli receptur zgodnie z wymogami zleceniodawców,  a także traceability (kontrolę dat i partii).

Wyniki/Korzyści

Dzięki wybraniu systemu Microsoft Dynamics 365 Business  Central, cały proces przebiegł bardzo szybko i sprawnie, a rozwiązania zaproponowane dla Santiss Group w zdecydowany sposób wpłynęły na efektywność i jakość produkcji. 

Santiss Group posiada teraz bezpieczny system, funkcjonujący w chmurze i zabezpieczany przez profesjonalne środowisko Microsoft, a dostęp z każdego miejsca jest dodatkowym atutem dla osób, które z niego korzystają.

Osoby zarządzające produkcją mają możliwość tworzenia planów produkcji w dłuższej perspektywie czasowej, bazując na danych zbieranych przez system i zaawansowanych narzędziach do tworzenia symulacji.

Firma uzyskała całkowitą kontrolę nad traceability, czyli śledzeniem partii i daty ważności, co w zdecydowanym stopniu optymalizuje koszty i wpływa na kwestie logistyczne. 

Zbieranie wszystkich danych w obrębie jednego systemu, pozwala też na dokładną kalkulację kosztu jednostkowego, dzięki czemu łatwiej zarządzać polityką cenową w firmie.

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia systemu Dynamics 365 Business Central w naszej firmie. Business Central pomaga nam przede wszystkim w podejmowaniu szybkich i efektywnych decyzji biznesowych. Uzyskaliśmy pełną kontrolę nad planowaniem produkcji, zakupami i sprzedażą.

Dzięki IT Vision szybko dostosowaliśmy system do naszych potrzeb i zrobiliśmy automatyzację większości procesów w firmie.” –

Rustam Mirzakhamdamov

Santiss Group