Aż 86% menedżerów z obszaru Customer Experience spodziewa się, że w najbliższych latach o konkurencyjności firmy będą decydować pozytywne doświadczenia klienta. Naczelnym wyzwaniem biznesu staje się zatem zapewnienie jak najlepszej obsługi klienta. Jak zadbać o sferę customer experience, korzystając z systemu ERP? Rozwiązaniem są zaawansowane systemy contact center.

Współcześni klienci oczekują przede wszystkim wygody na każdym etapie kontaktu z marką. Nabywcy często przedkładają komfort zakupu nad cenę, którą muszą zapłacić za dostarczony produkt lub usługę. Takie zachowania, wcześniej charakterystyczne dla odbiorców dóbr kosztownych i luksusowych, wraz z rozwojem handlu cyfrowego stały się powszechne. Z tego punktu widzenia najistotniejsze dla firm dostarczających produkty i usługi staje się zapewnienie odbiorcom:

 • szybkiej ścieżki zakupu,
 • dostępności 24/7,
 • komunikacji omnichannel,
 • kompetentnej obsługi, zorientowanej w potrzebach kontaktującego się klienta.

 

Aby sprostać wysokim wymaganiom rynku i dostosowywać się do zmieniających się na nim warunków, osoby zajmujące się obszarem Customer Care muszą korzystać z narzędzi pozwalających na lepsze zrozumienie zachowań swoich klientów, w tym na:

 • śledzenie historii treści i kanałów komunikacji z klientem,
 • agregowanie danych na temat potrzeb klienta,
 • weryfikację aktualnego statusu jego sprawy w różnych wymiarach,
 • pozyskiwanie statystyk i raportowanie zgodne z wymaganiami organizacji,
 • pozyskiwanie opinii o marce i jej produktach, etc. 

W każdym z wymienionych aspektów najważniejszą rolę odgrywa technologia – dopasowana do możliwości i preferencji użytkowników, łatwa w implementacji, wydajna i nieprzerwanie aktualna. 

Kompletna obsługa klienta w contact center dla użytkowników ERP

Zaawansowane oprogramowanie contact center zapewnia obsługę klienta 360o, dzięki czemu jest ono doskonałym uzupełnieniem dla systemów ERP.

Jako zautomatyzowane rozwiązanie, taki system w pełni odpowiada na potrzebę szybkiego reagowania na zgłoszenia klientów i efektywnej realizacji spraw. Zgodnie z obowiązującymi trendami, pozwala on zarówno na wymianę informacji między klientem a botami, jak i na wielokanałowe nawiązywanie kontaktów z personelem działu obsługi klienta, helpdesku czy z członkami innych zespołów kontaktujących się z klientami.

Nowoczesne contact center dba o każdy aspekt customer care, począwszy od pełnej interakcji z klientem, przez zautomatyzowane porządkowanie korespondencji, skończywszy na wielopoziomowym raportowaniu efektów działania. Wymagający użytkownicy mogą zaprojektować w nim własne procesy biznesowe, wspierające działania koordynujące i kontrolne pionu zarządczego.

6 korzyści z wdrożenia contact center

Dla firm użytkujących ERP, które chcą zapewnić klientom maksymalny poziom zadowolenia z obsługi i rozważają wybór pomiędzy zakupem dodatkowego modułu ERP a integracją z systemem contact center przydatna może okazać się argumentacja dotycząca tej drugiej opcji.

System contact center jest rozwiązaniem:

 • szybszym we wdrożeniu niż implementacja modułu ERP przeznaczonego do obsługi klienta. To oprogramowanie rozwijane niezależnie i integrowane bezpośrednio lub za pomocą szyny danych (szyna danych jest wykorzystywana zwykle u odbiorców korporacyjnych),
 • skuteczniejszym w obsłudze klienta niż dedykowany moduł ERPcontact center to oprogramowanie na poziomie eksperckim w dziedzinie obsługi klienta, z dużo szerszym zakresem tematycznych funkcji,
 • łatwiejszym w utrzymaniu – taki system jest na bieżąco aktualizowany, tak by podążać za najnowszymi trendami w branży Customer Care,
 • niezawodnym – oprogramowanie contact center ma w swoim DNA dbałość o wiarygodność i dobry wizerunek wykorzystującej go marki. Funkcje są rozwijane w oparciu o doświadczenia dotychczasowych użytkowników systemu oraz najnowsze badania zachowań klienckich. Dzięki nieustannym, automatycznym aktualizacjom jest niezawodnym narzędziem w rękach konsultantów obsługujących klientów,
 • tańszym –  wdrożenie dziedzinowych softów nie wymaga od dostawców systemu realizacji złożonego procesu projektowania i aktywizacji rozwiązań jednolitych z architekturą ERP, przez co zespół zaangażowany w rozbudowę ERP może być mniejszy, a czas poświęcony temu zadaniu – krótszy,
 • wygodniejszym w użytkowaniu – jednym z istotnych obecnie walorów contact center jest możliwość korzystania z systemu za pomocą urządzeń mobilnych. To praktyczne wsparcie m.in. w przypadku pracy w systemie rozproszonym czy prowadzenia działań ,,w terenie”.

Contact Center i ERP – szybki zwrot z inwestycji

Contact Center, jako oprogramowanie opracowane przez profesjonalistów na potrzeby marketingu i sprzedaży ma wysoką zdolność do generowania przychodów w przedsiębiorstwie. Biorąc pod uwagę niskie koszty integracji systemu z ERP można założyć, że decyzja o rozbudowie firmowej infrastruktury IT przez dodanie contact center zagwarantuje firmie szybki zwrot z inwestycji.

Elastyczność systemu contact center i łatwość jego aktualizacji bez konieczności update’u wszystkich modułów ERP, pozwala już teraz zredukować przyszłe wydatki z tytułu dostosowywania oprogramowania do bieżących wymagań rynkowych. Ze względu na krótki czas wdrażania, wszystko to można osiągnąć w kilka dni po podjęciu decyzji o zamówieniu programu.