Wdrożenie systemu ERP jest dużym przedsięwzięciem dla Klienta, natomiast po wdrożeniu systemu ERP warto pamiętać aby skorzystać z usług wsparcia technicznego i zapewnić ciągłość działania systemu oraz wykorzystać jego pełny potencjał. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które mogą być pomocne po wdrożeniu systemu ERP

Skorzystaj z oferowanego przez dostawcę sytemu ERP wsparcia technicznego

Wsparcie techniczne systemu ERP obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ERP, takich jak awarie, problemy z integracją, błędy w kodzie, a także wdrażaniem, konfigurowaniem, aktualizacją i optymalizacją systemu.

Dostawca systemu ERP oferuje różne poziomy wsparcia technicznego, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Może to obejmować dostęp do specjalistów ds. pomocy technicznej przez telefon, e-mail, czat lub system zgłoszeń online. Wsparcie techniczne może być świadczone przez pracowników dostawcy lub przez partnerów, którzy mają doświadczenie w obsłudze systemów ERP.

Optymalizacja korzystania z systemu i dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb 

Jednym z elementów wsparcia technicznego systemu ERP są szkolenia i konsultacje dla użytkowników, aby pomóc im zrozumieć i efektywnie korzystać z systemu ERP oraz rozwiązywać problemy na własną rękę. Szkolenia dla użytkowników systemu ERP mogą obejmować szkolenia dotyczące obsługi systemu, dostosowywania go do potrzeb klienta i jego specyfikacji, a także szkolenia dotyczące aktualizacji i nowych funkcjonalności systemu.

Dostawca systemu ERP oferuje różne formy szkoleń, takie jak szkolenia online, szkolenia wideo, szkolenia stacjonarne czy też szkolenia w siedzibie klienta. Konsultacje dla klientów to również ważny element wsparcia technicznego, które obejmują analizę wymagań biznesowych klienta i dostosowanie systemu ERP do tych wymagań, doradztwo w zakresie modyfikacji procesów biznesowych czy też optymalizacji wydajności systemu.

Monitoruj wydajność systemu i regularnie dokonuj aktualizacji

Kolejnym elementem obsługi powdrożeniowej przez dostawcę sytemu ERP jest zapewnienie regularnych aktualizacji systemu oraz rozwój systemu o nowe funkcjonalności. Aktualizacje mogą obejmować poprawki błędów, wprowadzenie nowych funkcjonalności oraz usprawnienia w działaniu systemu. W ramach rozwoju systemu mogą być wprowadzane nowe moduły, funkcjonalności czy też dostosowywanie istniejących rozwiązań do specyficznych wymagań biznesowych klienta, do konkretnych branż i procesów biznesowych. Dostawca systemu ERP często pracuje w ścisłej współpracy z klientami, aby zrozumieć jego potrzeby.

Zapewnij bezpieczeństwo systemu, skorzystaj z usług z zakresu bezpieczeństwa 

Usługi z zakresu bezpieczeństwa są kluczowym elementem wsparcia technicznego systemu ERP. W ramach wsparcia technicznego systemu ERP, dostawca może oferować następujące usługi z zakresu bezpieczeństwa:

Monitoring i analiza zagrożeń – dostawca systemu ERP może monitorować system, wykryć wszelkie nieprawidłowości i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, przeprowadzać analizę ryzyka, aby zidentyfikować słabości systemu ERP i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze.
Wdrażanie zabezpieczeń:

  • Ochrona przed cyberatakami: ochrona przed różnymi rodzajami cyberataków (phishing, malware, ransomware, ataki DDoS itp.). Może to obejmować zabezpieczenia sieciowe, zabezpieczenia w warstwie aplikacji, systemy antywirusowe i antymalware, itp.
  • Ochrona prywatności danych: zapewnienie ochrony prywatności danych, (szyfrowanie danych, autoryzacja dostępu, audytowanie dostępu do danych, itp.).
  • Zarządzanie dostępem: zapewnienie systemu zarządzania dostępem, który umożliwia kontrolowanie dostępu do systemu ERP i jego różnych funkcjonalności na poziomie użytkowników, ról lub uprawnień.
  • Monitorowanie i raportowanie: monitorowanie i raportowanie, aktywności w systemie ERP i generowanie raportów z wykorzystania zasobów, działania użytkowników, wykrycia zagrożeń itp.

Szkolenia dla użytkowników – dostawca systemu ERP może organizować szkolenia dla użytkowników systemu, aby zapoznać ich z najnowszymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością i nauczyć, jak unikać potencjalnych zagrożeń.
Audytowanie bezpieczeństwa – dostawca systemu ERP może przeprowadzać regularne audyty bezpieczeństwa, aby zapewnić, że system ERP jest zgodny z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa.
Zarządzanie incydentami – w przypadku wystąpienia incydentów związanych z bezpieczeństwem, dostawca systemu ERP może oferować usługi zarządzania incydentami, które pomogą w szybkim i skutecznym reagowaniu na problemy związane z bezpieczeństwem.

Warto zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo systemu ERP jest procesem ciągłym, a nie jednorazowym zadaniem. Dlatego też dostawca systemu ERP powinni regularnie aktualizować swoje rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i oferować regularne szkolenia dla użytkowników systemu, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczości.

Rozważ outsourcing usług związanych z zarządzaniem systemem

Outsourcing usług może być oferowany jako część wsparcia technicznego dla systemu ERP. Outsourcing usług może obejmować wiele różnych zadań, takich jak:

Zarządzanie infrastrukturą IT – zarządzanie infrastrukturą IT klienta, w tym sieciami, serwerami i sprzętem.
Zarządzanie bazą danych – zapewnić jej optymalną wydajność, dostępność i bezpieczeństwo.
Zarządzanie aplikacjami – dostawca może zarządzać aplikacjami związanymi z systemem ERP, w tym ich konfiguracją, aktualizacją i testowaniem.
Wsparcie techniczne – dostawca może zapewnić pomoc techniczną dla użytkowników systemu ERP, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, błędów i awarii.
Monitorowanie systemu – można śledzić system ERP, aby wykryć potencjalne problemy, błędy lub niedostępność systemu.

Zastosowanie tych kroków pomoże w utrzymaniu wydajności systemu ERP i wykorzystaniu jego potencjału, co przyczyni się do skutecznego zarządzania firmą.

Rodzaje obsługi wsparcia technicznego systemu ERP

Wsparcie telefoniczne – umożliwia uzyskanie pomocy przez telefon. W zależności od poziomu umowy, dostępne jest wsparcie techniczne 24/7 lub w określonych godzinach.
Wsparcie online – umożliwia uzyskanie pomocy poprzez komunikatory internetowe, takie jak Skype, Teams czy Zoom.
Wsparcie na miejscu – dostawca systemu ERP może wysłać swojego pracownika/konsultanta, który przeprowadzi wizytę na miejscu i udzieli wsparcia.
Szkolenia – dostawca może przeprowadzić szkolenia dla pracowników firmy, którzy będą korzystać z systemu ERP. Mogą to być szkolenia online, szkolenia stacjonarne lub przygotowanie materiałów w postali filmów, instrukcji stanowiskowych.
Aktualizacje – dostawca systemu ERP może zapewnić aktualizacje systemu, aby poprawić jego funkcjonalność i wydajność.
Utrzymanie systemu – polega na monitorowaniu działania systemu oraz wykrywaniu i usuwaniu błędów.
Konsultacje – dostawca systemu ERP może udzielić konsultacji związanych z użytkowaniem systemu i dostosowywaniem go, rozwijaniem według potrzeb firmy.
Ostatecznie, rodzaj wsparcia technicznego systemu ERP będzie zależał od konkretnych potrzeb i wymagań klienta, a także poziomu umowy z dostawcą systemu ERP. związane z bezpieczeństwem.

Natomiast, rodzaj wsparcia powdrożeniowego będzie zależał od konkretnych potrzeb i wymagań klienta, a także poziomu umowy z dostawcą systemu ERP.

Podpisanie umowy wsparcia technicznego ERP daje klientowi wiele korzyści, w tym:

Zapewnienie ciągłości działania systemu – Dostawca zapewnia wsparcie techniczne, dzięki czemu klient ma pewność, że system będzie działał niezawodnie i nie będzie miał przestojów.
Szybkie rozwiązywanie problemów – Dostawca zapewnia dostępność wsparcia technicznego, co umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów, a tym samym minimalizowanie negatywnych skutków awarii systemu.
Optymalizacja kosztów – Umowa wsparcia technicznego umożliwia klientowi skorzystanie z usług specjalistów bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, co pozwala na obniżenie kosztów utrzymania systemu.
Dostęp do nowych funkcjonalności – Dostawca regularnie aktualizuje system i wprowadza nowe funkcjonalności, które są dostępne dla klienta po podpisaniu umowy wsparcia technicznego.
Zwiększenie bezpieczeństwa – Dostawca może zapewnić usługi z zakresu bezpieczeństwa systemu, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ochrony przed cyberatakami.

Podsumowując, podpisanie umowy wsparcia technicznego ERP daje klientowi pewność ciągłego działania systemu, szybkiego rozwiązywania problemów, optymalizacji kosztów, dostępu do nowych funkcjonalności oraz zwiększenia bezpieczeństwa.

Nasz zespół ekspertów, w tym Tadeusz Jerzak, jest gotowy do pomocy w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy. Aby uzyskać więcej informacji i porad dotyczących wyboru modelu wdrożenia ERP, skontaktuj się z Tadeuszem pod adresem mailowym : t.jerzak@gecos.pl

Doświadczony ekspert w dziedzinie wdrażania systemów informatycznych klasy ERP, który od ponad 15 lat pomaga firmom z różnych branż w optymalizacji ich procesów biznesowych.

Ma szczególnie bogate doświadczenie w zakresie mapowania i optymalizacji procesów produkcyjnych w kontekście ich realizacji w systemie ERP. Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Konsultingu w firmie GECOS, która jest czołowym dostawcą i integratorem systemów ERP firmy Comarch oraz producentem własnych rozwiązań z których korzystają tak znane marki jak np. Leroy Merlin.

Jest doceniany przez swoich klientów za swoją wiedzę, umiejętności i profesjonalizm. Jego fachowe podejście i doświadczenie pozwalają mu na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów klientów, a jego pasja do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności gwarantuje, że jest zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami.

Tadeusz Jerzak

Dyrektor Konsultingu, Gecos