Szanowni Państwo,

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. Janusza Filipiaka, wybitnej postaci w świecie technologii i założyciela firmy Comarch. W imieniu całego zespołu myERP.pl oraz naszej społeczności, składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom, a także wszystkim pracownikom i współpracownikom Comarchu.

Profesor Filipiak był pionierem i innowatorem, którego wkład w rozwój branży informatycznej w Polsce i na świecie jest nieoceniony. Jego pasja, wizja oraz nieustanne dążenie do doskonałości w dziedzinie rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw stanowią inspirację dla nas wszystkich. Jego odejście stanowi ogromną stratę zarówno dla świata technologii, jak i biznesu.

W tym trudnym czasie pragniemy wyrazić naszą solidarność i wsparcie dla społeczności Comarchu. Dziedzictwo Prof. Filipiaka będzie żyło w jego osiągnięciach i dalszym rozwoju firmy, którą z takim poświęceniem budował.

Z wyrazami głębokiego współczucia,

Zespół myERP.pl

Krótka, choć niesamowita historia o Januszu Filipiaku

Urodzony 3 sierpnia 1952 roku w Bydgoszczy, Janusz Filipiak był doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk technicznych. Przez ponad cztery dekady poświęcił się nowoczesnym technologiom. W 1993 roku założył Comarch, firmę dostarczającą rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw.

W 1979 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym AGH, gdzie w latach 1991-1998 kierował Katedrą Telekomunikacji. W wieku 39 lat, w 1991 roku, otrzymał tytuł profesorski z rąk prezydenta Lecha Wałęsy.

Autor sześciu książek z dziedziny teleinformatyki, z których trzy ukazały się w USA i Europie Zachodniej, w tym „Modelling and Control of Dynamic Flows in Communications Networks” (SpringerVerlag, 1988) oraz „Real Time Network Management” (North Holland, 1991). Napisał ponad sto artykułów naukowych z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki, opublikowanych w renomowanych czasopismach specjalistycznych na całym świecie.

Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii, był doradcą naukowym France Telecom i dyrektorem Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia). Prowadził również projekty badawcze w laboratoriach w USA i Kanadzie.

W 2004 roku Filipiak otrzymał odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w telekomunikacji i teleinformatyce, a w 2012 roku Krzyżem Oficerskim tegoż Orderu za wkład w rozwój gospodarki narodowej oraz działalność charytatywną i społeczną. W 2016 roku prezydent Andrzej Duda uhonorował go Indywidualną Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP za wyjątkowe zasługi dla polskiej przedsiębiorczości.

Od 2004 roku Janusz Filipiak pełnił również funkcję prezesa MKS Cracovia SSA.

Comarch, notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku, jest jednym z wiodących dostawców usług informatycznych w Europie. Firma realizuje projekty dla znaczących marek zarówno z Polski, jak i z zagranicy w kluczowych sektorach gospodarczych, w tym telekomunikacji, finansach, bankowości, ubezpieczeniach, handlu, usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej pory z usług Comarchu skorzystało ponad kilkadziesiąt tysięcy firm z całego świata.