O podsumowaniu 2021 roku, o tym czy pandemia miała wpływ na kontrakty, o podejściu do wdrażania systemu ERP, mocnych stronach produktu, kierunku rozwoju i trendach w systemach ERP w 2022 roku Marek Mac, CEO portalu myERP.pl – niezależny partner konsultingowy w zakresie transformacji biznesowej w Polsce rozmawia z dr. Pawłem Kużdowiczem, Członkiem zarządu abas Business Solutions Poland Sp. z o. o., wiodącego dostawcy oprogramowania klasy ERP.

Marek Mac (MM): Pierwszy kwartał nowego roku zazwyczaj kojarzy się z podsumowaniami – dlatego chciałbym zacząć właśnie od tego i zapytać jak Pan ocenia rok 2021?

Paweł Kużdowicz (PK): Nie tylko wyniki finansowe firmy, ale także determinacja i innowacyjne podejście do biznesu, przyczyniły się do tego, że 2021 upłynął pod znakiem sukcesu.

Już sam początek roku okazał się dobry, gdy Instytut Europejskiego Biznesu przyznał firmie nagrody w czterech kategoriach: Gepard Biznesu, Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, oraz Mocna Firma Godna Zaufania. Kilka miesięcy później, abas Business Solutions Poland zajął pierwsze miejsce w ósmej edycji Lubuskiego Lidera Innowacji, najbardziej prestiżowego konkursu w regionie oraz drugie miejsce w dwunastej edycji Lubuskiego Lidera Biznesu. We wrześniu z kolei, abas ERP został uznany przez Solutions Review za jedno z najlepszych oprogramowań ERP dla branży motoryzacyjnej.

MM: W podsumowaniach trudno też uciec od tematu pandemii – proszę powiedzieć czy miała wpływ na Państwa kontrakty?

PK: Pomimo wyzwań związanych z pandemią nie zwolniliśmy tempa, co sprawiło, że powodów do świętowania było więcej. Otóż, w 2021 r. zwiększyliśmy zatrudnienie w biurach w Katowicach i Zielonej Górze oraz utworzyliśmy nowe miejsca pracy we Wrocławiu.

Po niepewnym 2020 roku, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy ożywienie aktywności gospodarczej. Coraz więcej przedsiębiorców zaczęło ponownie otwierać się na inwestycje, chcąc zapewnić sobie usprawnienie kluczowych procesów. To zaowocowało poszerzeniem naszego portfela klientów o nowe firmy produkcyjne z branży metalurgicznej.
W połowie roku, przeszliśmy również przez rebranding będący przypieczętowaniem umocnionej pozycji rynkowej, a w nowej odsłonie mieliśmy okazję zaprezentować się podczas Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL, gdzie również odnotowaliśmy wspomniane wcześniej ożywienie i wysokie zainteresowanie oprogramowaniem klasy ERP.

MM: Proszę wymienić jedną „mocną stronę” Waszego produktu.

PK: Każde przedsiębiorstwo jest inne, a procesy biznesowe w nich zachodzące ulegają ciągłym zmianom. Zmiany te implikowane są dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, co jak wiemy w ostatnim czasie nabiera szczególnego znaczenia. Dla wielu firm to właśnie możliwość szybkiej adaptacji procesów biznesowych do zmieniających się warunków decyduje o ich konkurencyjności.

Elastyczne oprogramowanie abas ERP daje taką możliwość. Przekonało się o tym już wielu naszych klientów, którzy dzięki naszym najlepszym praktykom wypracowanym podczas realizacji ponad 4.000 projektów na całym świecie oraz nowym pomysłom, stale optymalizują swoje procesy i osiągają coraz bardziej ambitne cele biznesowe. Podsumowując, myślę, że jeżeli miałbym wymienić tylko jedną „mocną stronę” naszego produktu to byłaby to właśnie owa elastyczność.

Daje ona nie tylko możliwość wspomnianej adaptacji, ale co równie ważne – niezależnie od tego, w jakim stopniu system abas ERP został dopasowany do niestandardowych potrzeb klienta, można go w dalszym ciągu rozbudowywać o indywidualne rozszerzenia klienckie. Z dumą możemy się pochwalić, że to właśnie wyjątkowa elastyczność naszego rozwiązania, doceniana nie tylko przez użytkowników systemu, ale również przez liczne kapituły konkursowe –w ubiegłym roku zdobyła prestiżowy ogólnopolski tytuł Symbolu Innowacji.

MM: Jeśli miałby Pan określić jedną branżę, dla której Wasz produkt jest dedykowany, to jaka byłaby to branża?

PK: Oprogramowanie abas ERP to nowoczesna platforma IT dla branży produkcyjnej, a do najmocniejszych jego stron dedykowanych dla tej grupy docelowej należą funkcje zaawansowanego planowania i sterowania produkcją (ang. Advanced Planning and Scheduling, APS) powiązane z naszą unikalną procedurą dyspozycji, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego.

Niezależnie od tego, jaka jest struktura produkcji w danym przedsiębiorstwie – dyskretna czy procesowa, jednostkowa czy masowa – abas ERP dysponuje narzędziami do planowania zasobów i terminów oraz monitorowania procesów produkcyjnych. Jestem przekonany, że to właśnie obszary produkcji i zaopatrzenia niosą ze sobą obecnie największy potencjał optymalizacji procesów przedsiębiorstwa, a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności.

Abas ERP daje właśnie takie możliwości, tzn. z jednej strony pozwala optymalnie zaplanować produkcję, a z drugiej – kontrolować koszty. Kontrola kosztów obejmuje zarówno koszty bezpośrednie, a więc te ściśle powiązane z poszczególnymi zleceniami produkcyjnymi lub projektami, jak i koszty ogólne (wydziałowe). Bieżąca kontrola obu tych komponentów kosztowych jest nieodzowna z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną, w szczególności rosnące koszty surowców oraz obciążenia podatkowe.

MM: Jakie najczęściej podejście stosują Państwo przy wdrażaniu systemu ERP? Skupiacie się na wdrażaniu każdego modułu w ramach jednego systemu, czy też preferujecie rozwiązanie „integracji systemów zewnętrznych”?

PK: Odpowiadając na to pytanie warto wspomnieć o kolejnej ‘mocnej stronie’ naszego produktu, jaką jest otwartość abas ERP na integrację z systemami zewnętrznymi – realizowaną poprzez moduł abas Connect. Podczas wdrażania poszczególnych modułów systemu abas ERP nie ‘zamykamy’ się zatem na własne rozwiązania, ale dajemy klientowi możliwość integracji z systemami, które np. od lat dobrze u niego funkcjonują i wystarczy jest tylko ‘wpiąć’ w nowy krwioobieg organizacji.

Oczywiście abas ERP jest kompletnym rozwiązaniem klasy ERP, tj. wspierającym nie tylko główne obszary przedsiębiorstwa, takie jak: sprzedaż, produkcja, zakupy, gospodarka materiałowa oraz finanse i controlling, ale również – procesy i funkcje przekrojowe jak np. system zarządzania dokumentacją zewnętrzną. Nie przesądza to jednak o konieczności zastąpienia dotychczasowych systemów zewnętrznych klienta. Z tej możliwości nasi klienci korzystają już na etapie wdrażania – uruchamiając stopniowo coraz to nowe moduły abas ERP – przy zachowaniu stabilności działania jeszcze funkcjonujących systemów zewnętrznych. Pozwala to z jednej strony na szybkie wdrożenie najbardziej potrzebnych modułów abas ERP oraz z drugiej – oszczędności i ochronę inwestycji naszych klientów.

MM:  Na co stawia firma w nadchodzącym roku 2022? Jakie wg Pana będą dominowały trendy w systemach ERP w 2022 roku?

PK: Systemy klasy ERP stale ewoluują, natomiast trend, który pozostanie bez zmian to potrzeba posiadania takiego oprogramowania, które jeszcze lepiej dopasuje się do potrzeb danej firmy i umożliwi jej szybką adaptację do nagłych zmian. Pandemia nie tylko pobudziła cyfrową transformację, ale także położyła większy nacisk na wdrażanie oprogramowania odznaczającego się cechami typowymi dla platformy niskokodowej (Low-Code). Chodzi tutaj o szereg wydajnych narzędzi, dzięki którym klient może samodzielnie i bez dużego nakładu pracy dopasować system ERP do indywidualnych potrzeb — od wizualizacji własnych procesów biznesowych i elastycznego projektowania formularzy za pomocą kreatora ekranów przez realizację najróżniejszych połączeń po dopasowanie aplikacji mobilnych do potrzeb przedsiębiorstwa.

Zastosowanie tych narzędzi pozwala szybciej udostępnić niezbędne funkcje, obniżyć koszty informatyczne, uniknąć błędów we wprowadzaniu danych i zwiększą wydajność procesów, co jest niezmiernie istotne szczególnie teraz – w czasach wzmożonej pracy zdalnej.

MM: Na czym wg Pana powinni skupić się właściciele firm wybierając system ERP?

PK: O sukcesie wdrożenia systemu ERP decydują wiedza i doświadczenie poparte najlepszymi praktykami. Dlatego tak ważny jest sprawdzony partner wdrożeniowy, który rozumie wymagania klienta i zna szczególne uwarunkowania cechujące jego branżę. Doskonale też rozumiemy, że zarządzanie procesem wyboru i wdrożenia takiego oprogramowania jest ważnym przedsięwzięciem dla każdego przedsiębiorstwa. Z tego względu opracowaliśmy sprawdzone i metodycznie ustrukturyzowane, siedmioetapowe podejście do procesu wyboru systemu ERP.

Składają się na nie m.in. specjalnie przygotowane listy kontrolne, które ułatwią przygotowanie odpowiednich danych i dokumentów, faza poznawcza zapewniającą obu stronom przejrzystość, referencje i warsztaty, które pomagają celnie określić wyzwania strategiczne i na bazie tej wiedzy przygotować przykładowe procesy dostosowane do obranych celów. Wierzymy, że inwestycja w dokładne poznanie i wzajemne zrozumienie już na samym początku drogi jest kluczem do udanej współpracy, a opracowany przez nas przejrzysty i szczegółowy przewodnik, ma za zadanie usprawnić proces wyboru systemu ERP i pomóc w podjęciu świadomej i trafnej decyzji. Najlepszym dowodem takiego podejścia są nasi zadowoleni klienci.

MM: Na koniec jeszcze jedno pytanie – gdyby w 2-3 zdaniach miał Pan określić jaki powinien być idealny system ERP – tak, ogólnie, bez branżowości – na co zwróciłby Pan największą uwagę?

PK: Myślę, że warto tutaj wspomnieć o trzech elementach, które wpływają na to, że oprogramowanie ERP spełnia swoją rolę wspierając przedsiębiorców w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Jest to po pierwsze wspomniana wcześniej elastyczność – czyli możliwość dostosowania do potrzeb klienta. Po drugie – bezpieczeństwo, czyli zapewnienie stałego wsparcia i rozwijania systemu.Po trzecie – pomoc w ocenie rentowności realizowanych przedsięwzięć nie tylko na etapie ich planowania, ale przede wszystkim na bieżąco – w całym cyklu życia produktu lub projektu, co jest szczególnie ważne zwłaszcza teraz – przy dynamicznie zmieniających się cenach surowców.

Podsumowując, połączenie tych cech daje przedsiębiorcom stabilne oprogramowanie, które pełni funkcję centrum zarządzania, gdzie w jednym miejscu można kierować całym projektem i dostępna jest pełna przejrzystość pod kątem potrzeb controllingu projektów, obciążenia maszyn i pracowników. Zapewnia to firmom wymierne korzyści w postaci zdolności do podnoszenia wewnętrznej efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, podejmowania szybkich decyzji opartych na faktach, a w efekcie do skutecznego osiągania celów biznesowych.